ייעוד

Sustainability.org.il הוקם כדי לשמש כמקור ידע מעשי לקיימוּת. נקַשר בין המונח האמורפי "קיימוּת" לבין ביצוע פעולות "ברות-קיימא", ונעשה זאת בדרך שתוביל לתובנה שיש באימוץ החלופות המקיימות משום השקעה שהחזר כלכלי בצידה.
 
לפיכך, בנוסף להצגת הסכנות הקיומיות הנובעות מהתעלמות מהבעיה, נציג חלופות מעשיות לפעולות המזיקות הנעשות כיום. ככל שניתן, נעשה זאת בדרך שתוביל לתובנה שיש באימוץ החלופות המקיימות משום השקעה שהחזר כלכלי בצידה. נאתר ונציג סיפורי הצלחה שיובילו לשינוי עמדות ולביצוע פעולות ופרוייקטים, ולצידם הפניות לטכנולוגיות, מוצרים, ויועצים שיאפשרו לבחון מצב קיים ולמצוא את החלופה הראויה.
Comments