עידוד תחבורת אופניים בתכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר בישראל

פורסם: 29 בינו׳ 2012, 11:48 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 באוג׳ 2012, 8:33 ]
מאת ערן שחורי, רכז פעילות 'רוכבים לעבודה' וחבר צוות מדיניות ציבורית בעמותת 'ישראל בשביל אופניים'.
סייעה בריכוז המידע: כרמל וייסמן
29/1/2012
 
ב-1/1/2012 פרסם המשרד להגנת הסביבה את התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל. (לתכנית הלאומית - לחץ כאן).
מובאים להלן אמצעי מדיניות מתוך התכנית, אשר רלבנטיים לעידוד תחבורת אופניים בישראל.  
 
אף שהתכנית קוראת לפעולה ולעידוד תחבורת אופניים באמצעות עידוד מעסיקים וקביעת תגמול חלופית ושוות ערך להטבת אחזקת רכב לעובדים הזכאים לכך מהמעסיק, היא אינה "מדברת" עם הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים שממתין זה כמה שנים לקריאה שניה ושלישית בכנסת, ואינה מאזכרת פעולות שונות שנועדו להוריד חסמים ולעודד תחבורת אופניים בכלל ויוממות אופניים בפרט (לעיקרי הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים - לחץ כאן). יתרה מזאת, מנוסח הדברים בסעיף הרלבנטי בתכנית (סעיף 6.3.3.8  המצוטט בהמשך) נראה כי היא אינה מקובלת על משרד האוצר וכי יעבור זמן רב עד שההצעה תיבדק ותיושם, אם בכלל.
 
 
טבלה 32 אמצעי מדיניות תחבורה
 
 
הקדמה לאיור 54 אמצעי מדיניות
 
איור 54 אמצעי מדיניות
 
 
איור 55 הפחתת פליטות לפי אמצעים
 
 
החלת תכנית מענקים למעסיקים להפחתת זיהום אוויר מנסועת יוממים
 
הטבת אחזקת רכב ללא הוכחת בעלות
 

צוות עבודה בנושא צעדי מדיניות של משרד התחבורה עבור התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר

 

הכלים המרכזיים ברשות הממשלה ומשרד התחבורה למזעור ההשפעות השליליות של התחבורה הינם: פיתוח תשתיות בדגש על פיתוח מערכות

להסעת המונים,  ידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושימוש בכלים תכנוניים, רגולטורים ופיסקליים להבטחת פעילות תחבורתית באמצעי תחבורה פחותי זיהום  )מיסוי ירוק, תקן דלק, תקני רכב ופליטה ואמצעי פיקוח ובקרה(.

צעדי מדיניות מרכזיים:

א. כלים תכנוניים

ב. פיתוח מערכות להסעת המונים ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית

ג. שיפור  הפיתוח והשימוש בתשתית מערכת הכבישים

ד. בתחום הרכב ותפעולו: תקני רכב ודלק מתקדמים, עידוד שימוש ברכב ירוק", תפעול "ירוק" של הרכב ועידוד פעילות לא מוטורית (הליכה, אופניים ועוד).

 

ניהול ביקושי תנועה

הדרישה להקטנת השימוש ברכב מנועי אינה דרישה גורפת לכל מגוון סוגי הנסיעות אלא לנסיעות המתבצעות בשעות ובאזורים גדושי תנועה. האמור יבוצע באמצעות האמצעים הבאים –

איסור תנועת כלי רכב כבדים על צירים מרכזיים בשעות שיא התנועה בבוקר והפנייתם לצירי תנועה עוקפים.

הכוונת תנועה ומידע סלולרי על עומסים.

בחינת חלופות לייקור נסיעה מוטורית בשעות ובאזורי גודש בדגש על אזורים עירוניים צפופים.

סגירת רחובות במרכזי הערים בשעות העמוס לתנועת כלי רכב פרטיים.

הכשרת שבילי אופניים לאורך דרכים עירוניות ובינעירוניות.

עידוד פרויקט השכרת אופניים ברשויות מקומיות.

 

כתבות קשורות:
Comments