החלטות הועדה המחוזית תל אביב בקשר לשבילי אופניים, יוני 2012

פורסם: 21 ביולי 2012, 5:42 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 בינו׳ 2013, 1:08 ]
מתוך פרוטוקול החלטות מישיבת מליאה מספר 787 שהתקיימה ביום 25.6.2012 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א.
 
בהשתתפות:
גילה אורון - הממונה על המחוז - יו"ר
אדר' נעמי אנג'ל - מתכננת המחוז - חבר
גב' הילה לבנה סירוטה - נציגת משרד המשפטים - חבר
גב' גילי טסלר- אשכנזי - מינהל מקרקעי ישראל - חבר
גב' טל בן דב - נציגת המשרד לאיכות הסביבה - חבר
גב' ולארי פוהורוליס - נציגת משרד הבריאות - חבר
מר אסף גולדפרב - נציג משרד הביטחון - חבר
גב' טופז פלד - נציגת משרד התחבורה - חבר
גב' רותי פרום- אריכא - נציגת משרד החקלאות - חבר
מר משה צימרמן - נציג משרד התיירות - חבר
מר יוסי נשרי - ראש עיריית קריית אונו - חבר
מר מוטי ששון - ראש עיריית חולון - חבר
מר יעקב אשר - ראש עיריית בני ברק - חבר
גב' אילנה אלרוד - נציגת אגודת האדריכלים - חבר
מר גיא נרדי - גופים ירוקים שעניינם איכ"ס - חבר
בנוכחות:
עו"ד חגית דרורי-גרנות - יועצת משפטית לוועדה המחוזית
גב' רחל דוד - ממונה ועדה מחוזית
גב' ענת אלשיך - מזכירת הוועדה המחוזית
נעדרו:
מר טימור מגרלי - נציג משרד השיכון
מר רון חולדאי - ראש עיריית תל אביב
גב' יעל גרמן - ראש עיריית הרצליה
 
אב/ שבילי/ אופניים : תכנית אב לדרכי אופניים
חזון הועדה המחוזית תל אביב

כל תושב במחוז, יוכל להגיע מביתו לכל יעד במחוז ברכיבה על אופניים: בתנועה משולבת עם התנועה המנועית באזורים ממותני תנועה, ו/או בנתיב אופניים נפרד בשאר הדרך.

• כל יומם אל המחוז,יוכל לרכוב מתחנות התחבורה הציבורית לכל אחד ממחוללי התנועה הגדולים ברשת נתיבים ושבילים נפרדים.

• מערכת השטחים הציבוריים הפתוחים ברמה המטרופולינית וברמה העירונית תקושר ברשת שבילים נפרדים לרווחת ילדים ומשפחות.

1. תכניות לפי סעיף 76 וכוללניות

א. תכנית מתאר כוללנית במחוז תל אביב, תכלול רשת של דרכי אופניים כחלק מנספח התנועה, הרשת תתוכנן ע"פ "הנחיות לתכנון רחובות בערים – תנועת אופניים" משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון,אוקטובר 2009 , או עדכון להנחיות.

ב. תכנית מתאר מקומית מפורטת לבניה חדשה על "חלק משמעותי" ממרחב התכנון או משטח יישוב (לדוגמא תע"ש השרון, דרום גלילות..) תכלול רשת דרכי אופניים בחתכי הדרך האופייניים ובנספחים. רשת דרכי האופניים תוצג כייעוד קרקע בתשריט שיכלול את הרוחב והמיקום המדויק של רצועת דרך האופניים בתחום זכות הדרך. שבילי אופניים בתחום שצ"פ יוגדרו במסמכי התכנית באופן שיחייב את קיום הרצף ורוחב מינימאלי.

כל תוכנית תכלול גם את הגמישויות הנדרשות.

2. מעמד רשת דרכי האופניים

שכבת רשת דרכי האופניים שהוצגה בדיון, תיקלט כשכבת רקע במבא"ת ותהיה נגישה לכל מתכנן. השכבה תוצג גם במאגר התחבורתי של נת"ע.

מהנדסי הרשויות המקומיות ורשויות התחבורה יעדכנו את לשכת התכנון המחוזית מעת לעת ולפחות אחת לשנה על שינויים ברשת.

לשכת התכנון תעדכן אחת לשנה את הרשת ותוסיף לכל דרך בשכבה אפיון של רמת הדרך בהיררכיה (דרך אופניים מטרופולינית, דרך עירונית ראשית, דרך מקומית).

לשכת התכנון, תעדכן בנפרד, או באמצעות מעקב של תוכנית תמ"מ 5 את הועדה המחוזית גם כן, בשנה הקרובה.

שלב ב' של העבודה הינו שכלול הרשת, שכלל חיבוריות לערים ולשטחים החקלאיים – פתוחים במחוז מרכז, תוך שנה או בתום סיום העבודה. 

3. שלב ביניים

עד ליצירת רשת מלאה של דרכי אופניים באמצעות תכניות המתאר המקומיות תהווה הרשת שהוצגה בדיון, כלי עבודה בידי הועדות המקומיות ולשכת התכנון המחוזית. כל תכנית הכוללת דרכים שבהם מתוכננים תוואים לאופניים, תבטיח תכנון התוואים בהתאם לרמת הפירוט של התכנית. כל תכנית הגובלת בדרך אופניים תציג את הדרך הגובלת ותבטיח את תכנון דרך האופניים במקטע הרלבנטי.
בסמכות מוסד התכנון לייצר מעקפים או זמנית הררכיית שביל נמוכה יותר, ככל שהדבר הכרחי.

4. תקן חניה

הועדה המחוזית תל אביב, מאמצת את הפרק של תקן החניה לרכב דו גלגלי (הכולל אופניים ורכב דו גלגלי מנועי) בתקן החניה החדש (שאומץ על ידי המועצה הארצית, אך איננו מאושר עדיין כתקנות - מצורף כנספח להחלטה זו סעיפים 5 ו 6- ותוספת 2 ו- 3 לתקנות אלו). 

5. שילוב בין דרכי אופניים למערכת תחבורה עתירת נוסעים:

א. תכניות קווי מתע"ן יוכלו לבטל שבילי אופניים ממפת תכנית האב בתנאי שיספקו השלמות חלופיות לרשת, לאחר תיאום עם הרשות המקומית.

ב. תכניות קווי הרכבת הקלה יכללו תכנון פיסי של דרכי האופניים המזינות את התחנות, מדרך האופניים הקיימת הקרובה ביותר ועד לתחנת הרכבת, מחוץ ובתוך הקו הכחול של התכנית. שבילים אלה יתווספו לשכבת הרשת.

ג. בתכנון התחנות יכללו תכנון לביצוע של מתקני חניה והשכרה לאופניים בתוך תחומי התכנית. 

6. אמצעים משלימים

הוועדה פונה למשרד התחבורה לנקוט באמצעים משלימים שאינם מתוקף חוק התכנון והבניה, כדי לקדם את הרכיבה בתור אמצעי תחבורה משמעותי במחוז תל אביב:

• הכללת שבילי האופניים ומתקני השכרת האופניים כחלק מאתר האינטרנט לתכנון הנסיעה בתחבורה ציבורית.

עידוד השכרת אופניים כפתרון המומלץ (למניעת גודש מתקני חניה, וכאמצעי נגד גניבות).

אפשרות להסיע אופניים בתחבורה ציבורית (רכבת, רכבת קלה,  ה-shuttle של הנתיב המהיר).

• הגדרת סמכויות שיטור ואכיפה בשבילי אופניים.

• יישום תכניות להכשרות רוכבים

• שיוך ורישוי אופניים וביטוח צד ג'

• ממשק הולכי רגל וסיוע במימון ביצוע שבילי אופניים, לפי ההרכיה בכל רשות.

7. עדכוני תקינה

הוועדה פונה לאגף תקנות ונהלים במנהל התכנון לפעול במשרד הפנים לעדכוני תקינה שיקדמו את הרכיבה כאמצעי תחבורה משמעותי. בין השאר יש לתת את הדעת לנושאים הבאים:

השלמת תקן חניית אופניים בבניני מגורים.

חובת התקנה של מתקנים משלימים במבני ציבור ותעסוקה (מקלחות במבני משרדים, מתקני טעינה לאופניים חשמליים וכד').

הכללה של שימושים תומכי רכיבה כשטחי שירות במבנים, בשטחים מותרים לבניה בש"צפים, וכשטחים פטורים מארנונה וכד'.


הודעה לעיתונות מטעם משרד הפנים (20/6/2012, טרם הדיון):

משרד הפנים מקדם תכנית אב לדרכי אופניים במחוז תל אביב

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב, בראשות הגב' גילה אורון, ממונה מחוז תל אביב במשרד הפנים, תדון בישיבתה הקרובה בתוכנית אב חדשנית לדרכי אופניים, שהוכנה על ידי משרד הפנים במטרה לעוד נסיעה באופניים במחוז תל אביב.

דרכי האופניים במרחב מחוז ת"א (תל אביב יפו, חולון. בת ים, אזור, קריית אונו, רמת השרון, גבעתיים , רמת גן, בני ברק, אור יהודה, הרצליה, כפר שמריהו), שיסללו במקביל לדרכים הקיימות יאפשרו הגעה ממקום למקום בתוך מחוז תל אביב באמצעות אופניים, ללא שימוש בכלי רכב פרטיים או ציבוריים.

בהתאם לתכנית משרד הפנים לא ניתן יהיה בעתיד לסלול כביש ללא תכנון מסלול אופניים בהתאם לרשת, בדומה לאמסטרדם שבהולנד.

הרשת תבטיח בעתיד כי כל תכנית מתאר כוללנית תכלול את רשת דרכי האופניים כחלק מנספח תנועה של התוכנית ובחלק מתוכניות מתאר מקומיות מפורטות לבניה חדשה בעלי חלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח ישוב.

 

בשלב הביניים, עד ליצירת רשת מלאה של דרכי אופניים הרשת שתוצג בדיון תשמש כלי עבודה בידי הועדות המקומיות ולשכת התכנון המחוזית.

הרשת תיכלל בתכניות המתאר המקומיות בכל תכנית הכוללת דרכים שבהם מתוכננים נתיבים לאופניים, התוכנית תבטיח תכנון הנתיבים בהתאם לרמת הפירוט של התכנית. כל תכנית הגובלת בדרך אופניים תכלול גם את הדרך הגובלת ותבטיח את תכנון דרך האופניים במקטע הרלבנטי.

תכנית רשת דרכי האופניים במחוז תל אביב נערכה ביוזמת לשכת התכנון המחוזית תל אביב, במשרד הפנים, בהשתתפות אגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגיית מידע במנהל התכנון משרד הפנים, ובוצעה באמצעות חברת טלדור.

 

הפרויקט כלל מיפוי עדכני של דרכי ושבילי האופניים, סיווג השבילים לפי סטטוס בהתאם למצב קיים/תכנוני ולפי מיקום השביל במרחב הציבורי.

חזון התוכנית:

כל תושב במחוז, יוכל להגיע מביתו לכל יעד במחוז ברכיבה על אופניים

כל יומם (שוהה על בסיס יומי בת"א) בנסיעתו אל המחוז, יוכל לרכוב מתחנות התחבורה הציבורית לכל אחד ממחוללי התנועה הגדולים ברשת נתיבים ושבילים נפרדים.

מערכת השטחים הציבוריים הפתוחים ברמה המטרופוליטנית וברמה העירונית תקושר ברשת שבילים נפרדים לרווחת ילדים ומשפחות

הפרויקט נערך בשנת 2012, ומבוסס על הנתונים שהתקבלו מהעיריות וממתכננים  (אורתופוטו מעודכן לשנת 2011).

שכבת רשת דרכי האופניים שתוצג בדיון, תיקלט כשכבת רקע במערכת המיפוי הממוחשבת של משרד הפנים, מבא"ת, ותהיה נגישה לכל מתכנן. השכבה תוצג גם במאגר התחבורתי של נת"ע.

הפרויקט יעודכן מדי שנה על ידי לשכת התכנון המחוזית על פי מידע שיתקבל מרשויות מוניציפאליות ורשויות תחבורה.

במסגרת זו תחויב הקמת מתקני חניית אופניים בתחנות להסעה המונית במחוז.

במטרה לעודד רכיבה על אופניים יש לנקוט באמצעים משלימים שאינם מתוקף חוק התכנון והבניה, כדי לקדם את הרכיבה כאמצעי תחבורה משמעותי במחוז תל אביב, אמצעי אשר מפחית זיהום אוויר, חוסך במקורות אנגריה, מוביל לחסכון כספי, הפחתת עומסי התנועה ומעודד פעילות ספורטיבית.

להודעה לעיתונות לחץ כאן


כתבות קשורות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments