ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית: פקחי הרשויות המקומיות יוכלו לאכוף עבירות תנועה של רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים

פורסם: 28 ביולי 2016, 12:27 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 28 ביולי 2016, 12:28 ]

היו"ר כבל: "לא ירחק היום שהסדר יחזור למדרכות ולכל אחד יהיה ברור מה מקומו – ומי שלא יקיים את החוק יבוא על עונשו"

24 ביולי 2016, י"ח בתמוז תשע"ו, בשעה 20:00

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, שנועדה להתמודד עם הצורך בהגברת האכיפה של עבירות שמבצעים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. היו"ר כבל אמר היום בפתח הדיון כי החוק חייב לצאת לדרך וכי כל יום של עיכוב הוא מיותר. הצעת החוק הממשלתית מוזגה יחד עם הצעת חוק פרטית באותו נושא של ח"כ מירב בן ארי וחברי כנסת רבים נוספים.

 

ההצעה הממשלתית נועדה לאפשר לרשויות לקבל סמכויות אכיפה של עבירות איסור הפרעה במדרכה, איסור שימוש בסלולרי בעת רכיבה ורכיבה עם אזניות. הפקחים יקבלו סמכות להורות על פינוי הדרך, סמכות להוציא אוויר מהגלגלים, סמכויות גרירה וסמכויות עיכוב ומתן קנס. בישיבה היום אושר כי החוק יכנס לתוקף חצי שנה לאחר פרסומו ברשומות, רק לאחר שמשטרת ישראל תקבע נוהל אכיפה, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה ולאחר מכן יובא לאישור מועצת הרשות המקומית. עם זאת, השר לביטחון הפנים יוכל לדחות את הכניסה לתוקף של החוק, במידה ולא הסתיימה הכנת הנוהל, לתקופה של עד 3 חודשים נוספים בצו באישור ועדת הכלכלה. הצעת החוק לא מחייבת את הרשויות לבצע אכיפה, אלא מאפשר להן לעשות זאת בהתאם לנוהל. עם זאת היו"ר כבל אמר כי הנחת המוצא היא שלא יהיה מצב שרשות מקומית תוותר על היכולת לאכוף.

 

עוד אושר היום כי הקנסות עבור גרירה ואחסנת הכלים יקבעו כך שישקפו את עלותם, והיו"ר כבל דרש כי הרשויות המקומיות ידווחו לוועדה על הקנסות והתשלומים כדי לוודא שכך יהיה. לכן נקבע בחוק כי שר הפנים והמרכז לשלטון מקומי ידווחו לוועדת הכלכלה, פעם בשנתיים, על גובה האגרות והתשלומים שנגבו עבור הגרירה והאחסנה. הדיווח הראשון לוועדה יימסר שנה לאחר כניסת החוק לתוקף. בדיון התברר עוד כי כוונת הרשויות במקומיות למכור כלים שלא נדרשו, כדי לכסות את ההוצאות. היו"ר כבל וח"כ בן ארי החליטו לקבוע כי ניתן יהיה למכור את הכלים רק אחרי 60 יום, במידה ולא נדרשו.

 

במהלך הישיבה התעוררה סערה כאשר נדונה הצעה לאפשר לפקחים לתת קנסות להולכי רגל שילכו על שבילי אופניים ויסרבו לעבור למדרכה. היו"ר כבל דרש כי מהרשויות המקומיות לצאת בקמפיין הסברה בנושא כבר בתקופה הקרובה, כדי שהולכי הרגל ידעו על האכיפה. ח"כ בן ארי אמרה כי היא עצמה רוכבת על אופניים ומעירה להולכי רגל על שבילי אופניים, אך עדיין לתת קנסות להולכי הרגל זה צעד דרסטי מדי, כמו גם מתן סמכויות האכיפה לפקחים. מנכ"ל פורום ה-15 בשלטון המקומי, איתן אטיה, אמר בתגובה כי אם זה נחשב לדרסטי אז אפשר להחזיר את כל הסמכויות למשטרה שתאכוף. סגנית ראש עיריית תל אביב, מיטל להבי, אמרה כי "גדולתו של החוק שהוא מסדיר את האכיפה מדופן ועד שפת מדרכה, מול כל המשתמשים בדרך ובתנאי שיש להם אלטרנטיבה, ולכן נכון לבצע אכיפה גם נגד הולכי רגל". עמדה דומה הציגו גם נציגת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מרב רפאלי, וגם נציגת קהילת הולכי הרגל חגית אוריין. בעקבות זאת אישרה הוועדה את ההצעה של היו"ר כבל, לפיה האכיפה נגד הולכי הרגל תחל להתבצע רק 3 חודשים לאחר שהחוק יכנס לתוקף.

 

לאחר אישור ההצעה לקריאה שנייה ושלישית ביקש היו"ר כבל להודות לשר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, שקידם את ההצעה והעבירה לדיון במקום הראוי – בוועדת הכלכלה. הוא הודה גם למשטרה, לאנשי המשרד לביטחון הפנים, לסגנית ראש עיריית תל אביב להבי, לחגית אוריין ולח"כ בן ארי שדחפה את ההצעה וקידמה הצעת חוק פרטית בעניין שצורפה היום להצעה הממשלתית. "לא ירחק היום שהסדר יחזור למדרכות ולכולם יהיה ברור מה מקומם – ומי שלא יקיים את החוק יבוא על עונשו", אמר. אטיה ביקש להוסיף כי הרשויות המקומיות נכנסו לתהליך לפי 6 שנים, והודה למפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, שלדבריו נתן דחיפה לעניין. "כשמשרדי הממשלה יושבים עם השלטון המקומי אפשר לקדם דברים במשותף", אמר. אוריין ביקשה להודות ליו"ר כבל "שקידם את ההצעה לטובת האזרח הפשוט שהולך ברחוב".

להודעת ועדת הכלכלה של הכנסת

לפרוטוקול הועדה מתאריך 28 ביולי 2016 לחץ כאן

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר)
בקרוב: פקחי הרשויות המקומיות יקבלו סמכויות אכיפה נגד רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים

פקחים יורשו להורות על פינוי הדרך, להוציא אוויר מהגלגלים, לעכב רוכבים, לתת קנסות ולבצע החרמות

11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו, בשעה 17:00

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, החלה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, שנועדה להתמודד עם הצורך בהגברת האכיפה של עבירות שמבצעים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. ההצעה נועדה לאפשר גם לפקחי הרשויות המקומיות, יחד עם המשטרה, לאכוף עבירות תנועה בתחומי הרשויות, בניהן עבירות שמבצעים רוכבים על אופנים חשמליים וקורקינטים חשמליים על מדרכות או במעברי חצייה המסכנות הולכי רגל. הצעת החוק הממשלתית נדונה יחד עם הצעת חוק פרטית באותו נושא, שהגישה ח"כ מירב בן ארי והיו"ר כבל אמר בפתח הדיון כי הצעת החוק היא המשך ישיר של המלחמה להחזיר את הסדר למדרכות הערים. הוא הוסיף כי בכוונתו לסיים את הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית כבר בתוך כשבועיים.

 

היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים, עו"ד יואל הדר, אמר כי הביטחון על המדרכות הוא חלק מבטיחות פנים והמשרד רוצה לתת את הביטחון הזה באמצעות הסיוע של הפקחים. לדבריו, לפי נתוני הלמ"ס ב-2015 נפגעו 1,473 בני אדם והמספר עולה ועולה, כך שהצורך לטפל בכך הוא ברור. הוא הוסיף כי אין כוונה לכפות על הרשויות לבצע את האכיפה, אלא לאפשר לרשות שרוצה לעשות זאת לקבל את הסמכויות המתאימות. עוד ציין עו"ד הדר כי הפקחים יאכפו בין היתר עבירות של איסור הפרעה במדרכה, איסור שימוש בסלולרי בעת רכיבה ורכיבה עם אזניות והסמכויות שיינתנו להם יכללו סמכות להורות על פינוי הדרך, סמכות להוציא אוויר מהגלגלים, סמכויות החרמה וסמכויות עיכוב ומתן קנס. "המטרה היא לא ליצור קופה לרשויות המקומיות, אלא לאפשר להולכים על המדרכות לעשות זאת בבטחה", אמר. הוא אף הסביר כי הרשות תהייה רשאית לבצע אכיפה בהתאם לנוהל אחיד שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.

 

בדיון היום החלה הוועדה לאשר את סעיפי ההצעה, ואישרה בין היתר את הסעיף המסמיך את הרשות המקומית לבצע את האכיפה, את הסעיף המאפשר לה להסמיך פקחים וכן את הסעיף העוסק בסמכויות הפקח. מנהל הפיקוח העירוני בעיריית תל אביב, יואב ירדני, התייחס לסמכויות ההחרמה ואמר כי הכוונה היא כי באזור בו מתבצעת אכיפה יהיה רכב מיוחד של העירייה, עליו יעמיסו את האופניים והרוכב יקבל שובר שיאפשר לו לשחרר אותם למחרת בבוקר. אם האופניים לא ישוחררו תוך 30 יום הם יחולטו. היו"ר כבל אמר כי במקרים כאלה נערים רבים מתחת לגיל 16 אפילו לא יספרו להורים שלהם, לכן דרש לקבוע נוהל שיחייב מסירת הודעה להורים. כאמור, הוועדה טרם סיימה את הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית אך היו"ר כבל הבהיר כי בכוונתו לסיים זאת כבר בדיון הבא בעוד פחות משבועיים.​

להודעת ועדת הכלכלה בכנסת לחץ כאן

לפרוטוקול הועדה מתאריך 11 ביולי 2016 - לחץ כאן

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר)


המדרכה להולכי רגל, שביל האופניים לרוכבים בלבד
טויוטת הצעת חוק שנועדה להסדיר את הכאוס הקיים על המדרכות, אושרה לקריאה שנייה ושלישית על-ידי ועדת הכלכלה. צפו בראיון באולפן ynet עם ראיון עם מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה.

ישור הצעת החוק לטיפול בכאוס על מדרכות הערים, מתקרב בצעדי ענק. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול (א') את הצעת החוק למתן סמכויות אכיפה לפקחים, לטובת הסדרת התנועה על המדרכות. הצעת חוק זו מתייחסת לרוכבי אופניים, אך גם הולכי רגל ורוכבי קורקינטים. לפי הצעת החוק, פקחי העירייה יקבלו סמכויות אכיפה בדומה לשוטר, ויוכלו לקנוס או להפעיל סנקציות אחרות כלפי רוכבים שיעברו על החוק - למשל ירכבו על המדרכה. הולכי רגל שיצעדו על שביל שמסומן כמיועד לאופניים, יתבקשו לפנותו. צפו בדיון באולפן: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4832885,00.html


כתבות קשורות:
דיון בועדת הכלכלה בכנסת: מניעת היפגעות של רוכבי אופניים, קורקינטים ואופניים חשמליים
שי סופר: האופניים החשמליים לא יותר מסוכנים מרגילים
מ-1 בספטמבר: מותר לרכוב על אופניים חשמליים בישראל
הפשלה של משרד התחבורה בקשר לאופניים החשמליים
משרד התחבורה: "השמדנו עשרות אופניים חשמליים וקורקינטים בלתי חוקיים"
משרד התחבורה מציג: כמה זמן לוקח לגבש תקנות בטיחות?
למה במשרד התחבורה לא ממהרים להסדיר את השימוש בקורקינטים ממונעים? וגם האופניים החשמליים נותרים תלויים באוויר
סטירה למשרד התחבורה: תקנות אופניים חשמליים לא אושרו
משווק קורקינטים נענש, אבל מי יעניש את משרד התחבורה?
Comments