הפקעת קרקע לטובת שביל אופניים בין צומת גלילות להרצליה

פורסם: 5 ביוני 2016, 21:27 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 ביוני 2018, 22:08 ]
מאת ערן שחורי, רכז 'רוכבים לעבודה' בעמותת 'ישראל בשביל אופניים'
06/06/2016. עדכון אחרון: 19/07/2016

המודעה שבתמונה מוצבת לצד גשר הולכי הרגל מול הרב מכר. זוהי מודיעה בדבר הפקעה לטובת שטח ציבורי פתוח בגוש 6605 (חלקי חלקות 68, 69 ,70), ובגוש 6608 (חלקי חלקות 2, 6, 7, 26-32, 99, 192, 204). שני הגושים פרושים בצידו המערבי של כביש מס' 2 (כביש החוף).

מודעה של עיריית הרצליה הפקעת קרקע שביל אופניים

בדיקות שיש לערוך כדי לוודא שהשטח הנדרש לסלילת שביל האופניים אכן הופקע:
יש לבדוק ששני הגושים אכן מכסים את השטח, אבל החלקות שמופיעות בהודעת ההפקעה אינן מכסות את השטח לאורך כביש 2. למיטב הבנתי, כדי לסלול שביל אופניים לאורך כביש 2 מצידו המערבי נדרש להפקיע חלקים מגוש 6608 חלקה 192 ומגוש 6605 חלקות 32, 31, 30, 29, 28, 27, 78, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 189, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 194. חלקן לא מוזכרות בהודעה על ההפקעה.

אם שביל האופניים עתיד להמשיך צפונה מדרך המרינה באותו תוואי אז נדרשת הפקעה גם מגושים 6591, 6592.


ניסיתי ולא הצלחתי לאמת שכל תתי החלקות שמצויות לצידי כביש החוף מצידו המערבי ואשר נדרשות לצורך סלילת שביל אופניים אכן מצויות בשלבי הפקעה.

בפיסקה דלעיל מופיעים מספרי החלקות ותתי החלקות שמופיעות בהודעת ההפקעה ומספרי החלקות ותתי החלקות שזיהיתי ככאלו שצריכות להיות מופקעות (או שהופקעו כבר). את תתי החלקות חילצתי מהמפה שבאתר govmap. את הפרטים על תכניות רלבנטיות ניסיתי לחלץ מאתר רשות מקרקעי ישראל. הודעת ההפקעה שפורסמה ליד גשר הולכי הרגל בצד המערבי של כביש החוף מול הרב מכר מצויה כאן.

פרטים על תכנון תוכנית: הר/1711
לדף התכנית באתר רשות מקרקעי ישראל - לחץ כאן 
תקנון - לחץ כאן
נספח תנועה (מחלף הרב מכר) - לחץ כאן
תשריט - לחץ כאן
מטרת התוכנית :
1.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ואזור חקלאי א' לדרך ומאזור חקלאי א'
לשצ"פ,כחלק ראשון ממחלף (דו מפלסי) בכביש מס' 2,שיחבר את אזור
התעשיה שממערב לכביש עם שטחי העיר שממזרח לו.
2.ליעד שטחים לדרך ולסלילת כביש,הכוללים בין היתר גשרים,גשרונים,תעלות
קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים
/ בסלילת הכביש.
3.לקבוע מיקום חדש עבור היציאה מתחנת התדלוק וביטול היציאה הקיימת.
4.קביעת לוח שטחים (קרקע) למצב הקיים ולמצב מוצע.
5.קביעת מועד לביצוע התכנית.
6.קביעת הוראות בדבר הפקעות ורישום שטחים. 

גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
 
גושים
חלקות
6591 2, 4-6, 8-18, 32, 33
6592 19
6594 1, 8-12
6605 3, 4, 10, 11, 27-29, 48-67, 189, 190, 194, 195

פרטים על תכנון תוכנית: הר/2200/א
לדף התכנית באתר רשות מקרקעי ישראל - לחץ כאן 

מטרת התוכנית :
השינויים המוצעים:
תכנית מתאר מקומית אשר עקרונות הבינוי, הפיתוח והשלביות בשטח הנדון
יותוו כמפורט להלן:
1. התאמה לעקרונות תמ"א 13 שינוי 4.
2. עמידה בכללי והוראות תמ"א 35.
3. התאמה לעקרונות תמ"מ 5.
4. מאפייני הפרוגרמה - פרוגרמה כוללת ויעודי קרקע ראשיים.
5. שלביות הפיתוח - שלביות פיתוח ותנאים לאישורן של תכניות מפורטות,
לרבות שלביות תחבורתית ופיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים.
6. היקפי בינוי כלליים.
7. מערכת דרכים ראשית.
8. מערכות תשתיות שכונתיות ועירוניות, רובעיות ועירוניות.
9. שמירת רצף חופי ע"י הפארק החופי, התוויית נגישות הולכי רגל אליו,
והוראות לעיצובו ופיתוחו של הפארק החופי.

גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
 
גושים
חלקות
6590 1-4, 6-106
6591 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19-30
6605 13-195

כתבות קשורות:
עיריית הרצליה מעודדת את העובדים באיזור התעשיה להגיע לעבודה באופניים
עומדים בפקק בדרך לעבודה באזוה"ת הרצליה פיתוח? יש אלטרנטיבה
סוללים שביל אופניים ברחוב יוניצ'מן בתל אביב, בדרך להרצליה
שביל אופניים מצומת גלילות בתל אביב לכיוון הרצליה
Comments