האם אמריקה עולה על אופניים?

פורסם: 11 באפר׳ 2010, 9:38 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 12 באפר׳ 2010, 10:15 ]
באמצע חודש מרץ 2010 פרסמה מחלקת התחבורה בממשל ארצות הברית הצהרת מדיניות חסרת תקדים בדבר תמיכה בתחבורה לא מנועית - הליכה רגלית ורכיבה על אופניים.
 
תמצית הדברים, כפי שערך עודד רוט:

א. בתמצית ניתן לאמר כי הממשל האמריקאי מתמקד בשני תחומים מעשיים לגביהם יש לו סמכויות -  האחד - תכנון תשתיות לתנועה לא מנועית והשני - מימון תוכניות פיתוח.  

ב. במדינת ישראל הועלתה הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים ויש לקוות שהיא תקודם בכנסת הנוכחית.  

ג. הצהרת המדיניות האמריקאית מגדירה מטרות, קווי מדיניות, המלצות והוראות חוק רלבנטיות לקידומה. פירוט מופיע במאמר "האם אמריקה עולה על אופניים?", שקטע ממנו מובא כאן: 

"הצהרת המדיניות מגדירה את מטרתה - לשקף את תמיכת מחלקת התחבורה הפדראלית בפיתוח של מיזמים ורשתות תחבורה לא מנועיות המיועדות לעידוד הליכה רגלית ורכיבה על אופניים. הנימוקים המרכזיים המפורטים למדיניות עידוד התחבורה הלא מנועית הם, תמיכה בקהילות בטוחות יותר, חיוניות וידידותיות למשפחה, קידום פעילות גופנית ובריאות, שיפור איכות החיים, שיפור איכות האוויר והפחתת פליטות מכלי רכב, הקלה על הגודש בדרכים, יעילות כלכלית וצמצום השימוש בדלקים.  

הצהרת המדיניות של מחלקת התחבורה האמריקאית ביחס לתחבורה לא המנועית דורשת הן מהרשויות הפדראליות והן מסוכנויות התחבורה של מדינות ארצות הברית לכלול מדיניות קידום תנועת אופניים והולכי רגל במסגרת הליכי תכנון ומיזמי פיתוח של תוכניות תחבורה. קיימות דרישות קידום תחבורה לא מנועית בשלבי תכנון ומימון מיזמי תחבורה, הן לגבי מיזמים טהורים של תחבורה לא מנועית והן בשילוב רשתות תחבורה לא מנועית בעת פיתוח או שיפור רשתות תחבורה מנועית. הצהרת המדיניות מציינת במפורש דרישה לשלב ולקשר רשתות תשתית המיועדות להליכה ולרכיבה על אופניים עם תחבורה ציבורית. מחלקת התחבורה הפדראלית מעודדת את סוכנויות התחבורה המקומיות לקדם תהליכים מעבר לדרישות המינימום הקבועות בחוק כדי לספק נוחות, בטיחות, ומתקנים רגישי הקשר התומכים בשימוש מוגבר על ידי רוכבי אופניים והולכי רגל מכל הגילים והיכולות. קריאת העידוד מציינת אנשים בעלי יכולות שונות, כולל אנשים צעירים מכדי לנהוג, אנשים שאינם יכולים לנהוג ואנשים שבוחרים לא לנהוג בתחבורה מנועית.
 
הצהרת המדיניות לעידוד תחבורה לא מנועית כוללת מספר המלצות שחלקן מרחיק לכת בהתחשב במסורת ובתרבות התחבורה המנועית בארצות הברית. אחת ההמלצות הנועזות היא לשקול הליכה רגלית ורכיבה על אופניים כאמצעי תנועה שווים לאמצעי תחבורה אחרים. ההסבר הנלווה להמלצה זו מבהיר כי השוויון המומלץ אינו מוחלט, אלא תלוי מקום, זמן ויעילות אמצעי התחבורה הלא מנועיים - הליכה ורכיבה הם אמצעי תחבורה יעילים למרבית הנסיעות הקצרות, ובמקומות בהם קיימים מערכות תחבורה המבוססות על אמצעים שונים, נסיעות לא ממונעות יכולות בקלות להיות מקושרות עם תחבורה ציבורית כדי להגביר באופן משמעותי מרחקי נסיעה.
 
הצהרת המדיניות כוללת המלצות חשובות נוספות ובהן:
 
* לתכנן תשתיות להליכה ולרכיבה על אופניים בשלבים המוקדמים של עיצוב דרכים ולא כמחשבות מאוחרות בהליכי העיצוב להוספת אמצעים משלימים.
 
* להבטיח ברירות תחבורה נוחות ובטוחות לאנשים מכל הגילים והיכולות, ובמיוחד לילדים, שאופניים והליכה רגלית יכולים לספק להם ברירות תנועה עצמאיות לבתי ספר או לגנים ציבוריים.
 
* לנהוג ברוחב יד, מעבר לעיצוב תקני מינימאלי מתחייב, תוך צפייה לעתיד של ביקושים מוגברים למתקני רכיבת אופניים והליכה.
 
* לגלות רגישות גבוהה לתשתיות תחבורה לא מנועית בעת בנייה או שיקום של דרכים או גשרים, המספקים פתרונות תנועה חיוניים במקומות בהם קיימות הגבלות תנועה.
 
* לאסוף נתונים באופן שיטתי וקבוע על היקף הנסיעות בתחבורה מנועית ולא מנועית ולנתח נתונים אלו באופן שגרתי כדי לקבל החלטות מיטביות בנוגע להשקעות בפיתוח תשתיות ולהבטיח את הצלחתן.
 
* הצבת יעדים לנתחים מוגדרים והגדלת החלק היחסי של אמצעי תנועה לא מנועיים מכלל התנועה, ומעקב אחר השגת היעדים.
 
* קביעת נוהלי אחזקה ורמות שירות נאותים למדרכות ושבילי אופניים.
 
* שיפור תשתיות ומתקנים להולכי רגל ורוכבי אופניים במהלך מיזמי תחבורה מנועיים, כמו ריבוד מחודש של כבישים."
 
למאמר המקורי: "האם אמריקה עולה על אופניים" באתר way-togo

כתבות קשורות:
Comments