הצעת חוק להסדרת רכיבת אופניים בדרכים בינעירוניות

נשלח 6 בספט׳ 2011, 10:26 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 7 בספט׳ 2011, 8:20 ]
איגוד האופניים, בצעד תמוה, מעודד הצעת חוק שתמנע מרוכבי אופניים לחזור הביתה מהעבודה. אחד הסעיפים המוצעים קובע: לא ירכוב אדם על אופניים בדרך שאינה דרך עירונית בשעות הלילה"

להלן נוסח הידיעה שפורסמה באתר איגוד האופניים:
בהמשך לפעילות השוטפת של איגוד האופנים בישראל בישיבותיה עם משטרת ישראל וכל הגורמים  הרלוונטיים לטובת  שמירה על בטחון רוכבי אופניים בכבישים, גובשה בשיתוף פעולה בין איגוד האופניים בישראל וח"כ זאב ביילסקי הצעת חוק להסדרת רכיבת אופניים בדרכים בינעירוניות.

הצעת החוק תוצג מחר על ידי איציק גליקמן, חבר הנהלת איגוד האופניים, בישיבת המשך של הוועדה שהוקמה לטובת הנושא על ידי מפכ"ל המשטרה.

לפי הצעת החוק מוצע להקים מערך של כבישים מוסדרים ומאובטחים לרוכבי האופניים בימים בהם הכבישים דלילי תנועה.

באותם כבישים שייקבעו על ידי משרד התחבורה, משטרת ישראל ואיגוד האופניים בישראל, תוצבנה ניידות משטרה בכניסות לכבישים, אשר תבטחנה את שלום הרוכבים בכך שכל רכב הנכנס לאזור המאובטח יקבל התראה על הימצאותם של רוכבי אופניים באזור. בדיקה זו גם תבטיח שנהגים במצב של שכרות או עייפות לא ייכנסו לאזור המאובטח.

בנוסף לכך, אופנוענים של משטרת ישראל יפטרלו בכבישים המאובטחים ויסייעו לבטיחותם של הרוכבים לצידם של רכבי ליווי שיוסמכו על ידי איגוד האופניים ויצוידו בשילוט ואביזרי התראה מאושרים בתיאום עם משטרת ישראל.

 

בנוסף, משרד התחבורה ידאג להציב שלטים בולטים לאורך המסלול וביציאה מהיישובים לאורך המסלול, המיידעים על רוכבי האופניים ושעות הרכיבה בכבישים אלו.  שר התחבורה יצא בפרסומים לערוצי התקשורת בהם יפורסמו הכבישים המאובטחים.

 

הצעת החוק הועברה לשרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת התומכת בפעילות איגוד האופניים בישראל והשותפים איתו לשמירה על בטחון רוכבי אופניים בכבישים ותובא בפני הכנסת בהמשך.

 

להלן נוסח הצעת החוק:

 

הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של  חבר הכנסת זאב בילסקי

                                                                                   

 

הצעת חוק להסדרת רכיבת אופניים בדרכים בין עירוניות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

 

 

 

הוספת סעיף קטן (ו)

 

 

בפקודת התעבורה[1], בסעיף 65ב, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 

 

 

 

                                           

(א)                            רוכב אופניים בדרך שאינה דרך עירונית,  יצמיד פסים זוהרים על הקסדה ועל חולצתו.

 

 

 

הוספת סעיף 65ד

 

 

בפקודת התעבורה[2], אחרי סעיף 65ג יבוא:

 

 

"איסור רכיבה באופניים בדרך שאינה דרך עירונית בשעות הלילה"

65ד.

(א) לא ירכוב אדם על אופניים בדרך שאינה דרך עירונית בשעות הלילה; לעניין זה, "דרך עירונית" ו"לילה" – כהגדרתם בתקנות."

 

 

 

הוספת סעיף 65ה

 

 

בפקודת התעבורה[3], אחרי סעיף 65ד יבוא:

 

 

"איסור שימוש באוזניות בעת רכיבה על אופניים "

65ה.

(א)        לא ירכוב אדם על אופניים כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

 

 

 

 

הוספת סעיף 65ו

 

 

 

 

 

בפקודת התעבורה[4], אחרי סעיף 65ה יבוא:

 

 

"ריווח בין רכב לבין רוכב אופניים בדרך שאינה דרך עירונית"

65ו.

(א)        לא ינהג אדם רכב (למעט ליווי כהגדרתו בנוהל משטרת ישראל) בעקבות רוכב אופניים או לצידו בדרך שאינה דרך  עירונית, אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.

 

 

 

 

הוספת סעיף 65ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפקודת התעבורה[5], אחרי סעיף 65ו יבוא:

 

 

 

 

"הקצאת כבישים  מאובטחים לרוכבי האופניים"

 

 

 65ז.

 

 

 

 

שר התחבורה בהסכמת השר לביטחון פנים ובשיתוף איגוד האופניים בישראל, ייקבעו כבישים מוסדרים ומאובטחים לרוכבי אופניים בימים בהם תנועת כלי הרכב דלילה ורק בשעות מסויימות כפי שתקבענה.

 

(א)       המשטרה תציב מחסומים בכניסה לכבישים המוסדרים בהם יונחו הנהגים כי בכבישים אלו רוכבים רוכבי אופניים ויימנעו את כניסתם  של נהגים העלולים לסכן את הרוכבים.

 

(ב)       משרד התחבורה ידאג להציב שלטים בולטים לאורך המסלול וביציאה מהיישובים לאורך המסלול, המיידעים על רוכבי האופניים ועל שעות הרכיבה בכבישים אלו.

 

(ג)          שר התחבורה ייצא בפרסומים לערוצי התקשורת בהם יפורסמו הכבישים המאובטחים.

 

(ד)       באותן דרכים יורשו לנסוע גם רכבי ליווי, מטעם הקבוצות המתאמנות בכבישים אלו שיצוידו באביזרי התראה באישור משטרת ישראל.

 

 דברי הסבר

 

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברוכה של עידוד הרכיבה על אופניים, אך למרבה הצער, ניסיון השנים האחרונות מלמד שהסיכון לחיי אדם ברכיבה על אופניים בדרך בין עירונית גובר על היתרונות שברכיבה על אופניים באותן דרכים ואנו עדים לעליה במספר התאונות בהן נפגעים רוכבי האופניים.

יש לתקן את המצב הקיים, כך שרוכבי האופניים יוכלו לרכוב להנאתם אם במסגרת מקצוענית או חובבנית מבלי לסכן עצמם כפי שקורה היום.

לשם כך מוצע להקים מערך של  כבישים מאובטחים לרוכבי האופניים בימים בהם הכבישים דלילי תנועה.

באותם כבישים שייקבעו על ידי משרד התחבורה, משטרת ישראל ואיגוד האופניים בישראל, תוצבנה ניידות משטרה בכניסות לאותם כבישים, אשר תבטחנה את שלום הרוכבים בכך שכל רכב הנכנס לאזור המאובטח יקבל התראה על הימצאותם של רוכבי אופניים באזור. בדיקה זו גם תבטיח שנהגים במצב של שכרות או עייפות לא ייכנסו לאזור המאובטח.

בנוסף לכך, אופנוענים של משטרת ישראל יפטרלו בכבישים המאובטחים ויסייעו לבטיחותם של הרוכבים לצידם של רכבי ליווי שיוסמכו על ידי איגוד האופניים ויצוידו בשילוט ואביזרי התראה מאושרים בתיאום עם משטרת ישראל.

כמו כן, מוצע לעגן בחוק כללים נוקשים אשר יחולו על רוכבי האופניים אשר יאפשרו ביתר קלות את נראותם על הכבישים ואת התנהלותם תוך כדי רכיבה.

בנוסף, מוצע לעגן בחוק כללי ריווח אשר יאפשרו עצירה מבעוד מועד בעת מפגש בין נהג רכב לבין רוכב אופניים בדרך בין-עירונית.

יש לעודד רכיבה על אופניים מטעמי בריאות, איכות חיים ושמירת הסביבה. יחד עם זאת, בשל התאונות הרבות שאירעו לאחרונה עלינו להבטיח את שלומם ובטיחותם של רוכבי האופניים.[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

 

[2] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

 

[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

 

[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

 

[5] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

לכתבה באתר איגוד האופניים

כתבות קשורות:
 
Comments