חברות המעודדות עובדים להגיע באופניים לעבודה יקבלו ניקוד ב'מעלה'

פורסם: 9 באוג׳ 2011, 5:57 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 13 באוג׳ 2011, 2:49 ]
8/8/2011

בזכות פעילות של צוותי 'רוכבים לעבודה' ו'מדיניות ציבורית' של ישראל בשביל אופניים יקבלו חברות המעודדות עובדים להגיע באופניים לעבודה ומייצרות את התשתיות המאפשרת הגעה לעבודה באופניים, נקודות בדרוג מעלה לאחריות חברתית וסביבתית
אתם מוזמנים לעדכן את מקבלי ההחלטות בארגון בו אתם עובדים על השאלות החדשות שנכנסו לשאלון:

71. האם החברה מערבת עובדים בנושאים סביבתיים?
א. החברה מתקשרת פנימית את אחריותה הסביבתית)למשל: מידע בדבר פעילות החברה בנושאים אלה.                        לא □ כן □
ב. החברה מעודדת מעורבות עובדים בשיפור וקידום אחריותה הסביבתית.                                                              לא □ כן □
ג. החברה מעודדת יוזמות וולנטריות בתחום הסביבתי בתהליך הייצור או שיפור מתן שירות ע"י תהליך עבודה מסודר/מובנה. לא □ כן □
ד. החברה מעמידה בפני עובדיה אמצעים להגעה לעבודה שלא ברכב פרטי (הסעות, מערכת לארגון carpool וכד').            לא □ כן □
ה. החברה נותנת הטבה כספית להפחתת השימוש ברכב פרטי (מזכה במשכורת את עלות החנייה שנחסכת, מתגמלת על חסכון בהוצ' רכב, סובסידיה לרכישת אופניים וכד').                                                                                                                   לא □ כן □
ו. במבני החברה קיימת תשתית לשימוש בתחבורה אלטרנטיבית (מקלחות, חניות מעמדי אופניים וכד').                            לא □ כן □
□ החברה לא מערבת עובדים בנושאים סביבתיים


כתבות קשורות:
שינויים ושאלות חדשות בדרוג מעלה לאחריות חברתית וסביבתית
שאלון מעלה לאחריות חברתית וסביבתית - נוסח השאלון לשנת 2012
שאלון עמדות כלפי הגעה לעבודה באופניים
Comments