נוהל פר''ת - בדיקת כדאיות כלכלית

פורסם: 21 בדצמ׳ 2013, 2:24 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 21 בדצמ׳ 2013, 2:25 ]

נוהל פר"ת 2012 - הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים

פיתוח ושיפור מערכת התחבורה תורמים ליעילות הכלכלית, לצמיחת המשק, לפיתוח העירוני והאזורי וכמובן, לשיפור הבטיחות ולשיפור רמת השירות למשתמשי המערכת התחבורתית ולרווחת אזרחי המדינה.


ממשלת ישראל, ככל הממשלות במדינות המתוקנות, אחראית לתכנון, להקמה, לאחזקה ותפעול של מערכת התחבורה. המדינה משקיעה משאבים רבים בפיתוח ואחזקת רשת התחבורה היבשתית.

נוהל לבחינת פרויקטים תחבורתיים 2012 (נוהל פר"ת) הינו המדריך הרשמי לבחינת הכדאיות של פרויקטי התחבורה היבשתית במדינת ישראל והוא בא להחליף את הנוהל הקיים, מהדורה 2006.

המטרה העיקרית של נוהל פר"ת היא לאמוד את הכדאיות הכלכלית והתחבורתית של פרויקט המוצע לקידום למשק הלאומי ולנתח את השפעותיו. הנוהל תורם להקצאה נאותה של המקורות ומהווה אחד הכלים החשובים בקבלת החלטות בנוגע לקידום פרויקטים ועיתוי ההשקעה בהם.

נוהל פר"ת 2012 הינו גרסה חדשה ומשודרגת והינו תוצר של פרויקט מחקרי רחב היקף, לו שותפים רבים מתחום התכנון והביצוע. צוות המחקר כולל, בין היתר, מומחים רבים בתחומי התחבורה השונים, לרבות תכנון תחבורה, הנדסת תחבורה, כלכלה, סביבה, בטיחות ועוד. גרסה זו, בדומה לגרסת 2006, נערכה בשותפות מלאה של משרדי התחבורה והאוצר.

גרסת 2012 כוללת שיפורים, עדכונים ותוספות בתחום המתודולוגיה של בדיקות הכדאיות, הכללת השפעות רחבות של הפרויקט, תרומתו לניידות ולרווחת התושבים ותועלת הפרויקט למשק הלאומי.

מדריך 2012 (הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים) לחץ כאן

מקור: משרד התחבורה
Comments