הרשות לבטיחות בדרכים: להסדיר את תחום האופניים החשמליים

פורסם: 27 ביוני 2014, 13:20 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 27 ביוני 2014, 13:20 ]
מאת יפעת גדות, 24/6/2014

נוכח הכמויות הגדלות והולכות של אופניים חשמליים, מדגישה הרשות את ההכרח לחדש את "הוראות השעה" לאימוץ התקן האירופאי לאופניים עם מנוע עזר חשמלי, ובמיוחד להקפיד על מנוע המופעל רק בעת דיווש, ומגבלת מהירות של עד 25 קמ"ש. על-פי ההצעה, אופניים חשמליים עם מצערת יהיו כלי רכב המחויב ברישיון.

הרשות מבקשת גם לקבוע גיל מינימלי של 14 שנה לרכיבה על אופניים עם מנוע עזר חשמלי, לאכוף תקן של מהירות ועוצמת מנוע לאופניים עם מנוע עזר חשמלי, להכשיר מסלולים מיוחדים לאופניים - ולאכוף איסור נסיעה על מדרכות לכל סוגי האופניים.

רפורמה בסיווג חומרת הפציעה של פצועי תאונות דרכים

על-מנת להרחיב את בסיס הידע ולשפר את איכות הנתונים בתחום תאונות הדרכים, חתמה הרשות הסכם עם הלמ"ס ומכון גרטנר למחקרי בריאות. מכון גרטנר יסווג את כל פצועי תאונות הדרכים שיגיעו לבתי החולים ולמרכזי טראומה, לפי סיווג רפואי של חומרת הפציעה, בקטגוריות: קל, בינוני, קשה וקשה מאוד. הסיווג הזה יאפשר לסגור את הפערים בין שיטות הדיווח הקיימות כיום, כאשר משטרת התנועה מסווגת את נפגעי תאונות הדרכים לשתי קבוצות: האחת המוגדרת "תאונות דרכים" והשנייה של קבוצת "נפגעים כללי" - כאשר בשתיהן נכללים נפגעים בדרגת חומרה גבוהה מקל.

לצורך מיון פצועי תאונות הדרכים תשלב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) בין קבוצת נפגעי תאונות דרכים לבין הפצועים בדרגת חומרה מעבר לקל, שבקבוצה השנייה והכל עלפי הקריטריונים הרפואיים - ובאופן שיאפשר לקבל תמונה אמיתית יותר של היקף הפגיעות בתאונות.


לכתבה באתר News1
Comments