על איזה סעיף בהנחיות לתכנון שבילי אופניים לא עבר שביל האופניים שנסלל ברחוב אבן גבירול?

פורסם: 17 בינו׳ 2011, 12:23 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 במרץ 2013, 13:44 ]
מאת ערן שחורי, מרכז פעילות 'רוכבים לעבודה' בעמותת 'ישראל בשביל אופניים' שמקדמת את תחבורת האופניים בישראל.
מועד פרסום: 19/1/2011

תמצית

רחוב אבן גבירול הינו אחד הרחובות הארוכים בתל אביב ומהווה ציר עורקי המחבר את פארק הירקון ורדינג בצפונו עם רחוב יהודה הלוי, תיאטרון הבימה והסינמטק בדרומו. הרחוב משמש כציר ראשי עבור תושבי תל אביב ותושבי ערים אחרות לאורך כל שעות היממה. 

כחלק מחידוש רחוב אבן גבירול ובמסגרת פרויקט שבילי האופניים של תל אביב הוכשרו שבילי אופניים חד סטריים משני צידי הרחוב, ואלו מהווים ציר אורך חשוב ומרכזי ברשת שבילי האופניים המתגבשת בתל אביב. שביל אופניים אמור לאפשר תנועה סדירה ובטוחה של רוכבי אופניים לצד משתמשי הדרך האחרים (כלי רכב ממונעים והולכי רגל).

בשביל האופניים ברחוב אבן גבירול הושקע כסף רב. כפי שנגלה בהמשך, הצליחו מתכנני השביל לסטות כמעט מכל אחד מהעקרונות המנחים המופיעים במסמך "הנחיות לתכנון רחובות בערים – תנועת אופניים" שפורסם על ידי משרד התחבורה בחודש אוקטובר 2009, ובכך פגעו בפוטנציאל שהיה גלום בציר האופניים הזה.

להגנתם של מתכנני השביל ניתן לומר שמסמך ההנחיות לתכנון שבילי אופניים פורסם אחרי ששבילי האופניים ברחוב אבן גבירול תוכננו, אולם לחובתם של המתכננים ניתן לומר שההנחיות נכתבו על בסיס ידע שנצבר בעולם, כי נציגיה של עיריית תל-אביב נסעו ללמוד על הנעשה בערים בעלות ניסיון בתחבורת אופניים, וכי נציג העירייה אף היה שותף לכתיבת ההנחיות שפורסמו על ידי משרד התחבורה, כך שלא היתה סיבה אמיתית ששבילי האופניים ברחוב אבן גבירול יתוכננו בצורה שמנוגדת לעקרונות הברורים של תכנון שבילי אופניים.

תמצית הביקורת כנגד שביל האופניים ברחוב אבן גבירול המחודש מתמקדת בהיבטים שלהלן, שהינם תוצאות התכנון הלקוי:

א.      תנועת רוכבי האופניים מעורבת בתנועת הולכי הרגל, במקום שתהיה מופרדת.

ב.      תנועת רוכב האופניים אינה רציפה.

כתוצאה, רוכבי האופניים והולכי הרגל אינם מרגישים בטוחים כפי שהם אמורים להיות, ושביל האופניים מאבד מהפוטנציאל הגדול שהיה לשביל כזה לעידוד שימוש באופניים ככלי תחבורה, לו תוכנן בצורה נכונה.

אין מטרתו של מאמר זה לנגח את עיריית תל-אביב, שמתאמצת, בעיקר בשנה האחרונה, לקדם את תחבורת האופניים בעיר. מטרתו העיקרית של המאמר לשמש כתמרור למקבלי החלטות ולמתכנני שבילי אופניים באשר לדרך בה יש לנהוג  בעת שמתכננים שבילי אופניים חדשים. סלילת שבילי אופניים שתיעשה בניגוד להנחיות ולנסיון נצבר בעולם עלולה להיות בעלת השפעות שליליות על השימוש באופניים ככלי תחבורה.

מרבית התמונות המופיעות בחלקו הראשון של המאמר צולמו בקופנהגן, כדי להבהיר כיצד צריכים להיראות שבילי אופניים שתוכננו על פי ההנחיות.


תוכן עניינים:

1.      בסיס התכנון לתנועת אופניים.

2.      עקרונות וקווים מנחים לתכנון תוואי אופניים.

3.      רמות ההפרדה לתנועת אופניים בערים.

4.      התקנת רצועת אופניים במפלס הולכי הרגל ברחוב קיים.

5.      חציית צמתים.

6.      מפגש בין אופניים לתחנת אוטובוס.

7.      האם שביל האופניים ברחוב אבן גבירול עומד בהנחיות לתכנון שבילי אופניים?

-            האם תנועת האופניים מופרדת מתנועת כלי הרכב?

-            האם שביל האופניים מצוי במפלס שונה ממפלס המדרכה?

-            האם תנועת האופניים מופרדת מתנועת הולכי הרגל?

-            האם תנועת האופניים ברחוב אבן גבירול הינה רציפה?

-            האם תנועת האופניים בצמתים (עם/בלי רמזור) נעשית לפי מסמך ההנחיות?

8.      סיכום


1. בסיס התכנון לתנועת אופניים

מדינות שמיישמות תחבורת אופניים ואשר מהן ומניסיונן אנו שואבים ידע, מקפידות לשלב באופן מלא את מערך האופניים במסגרת האורבנית ובמערך התחבורתי של העיר (מקור: הנחיות לתכנון רחובות בערים - תנועת אופניים, פרק 2, עמ' 36), כדלקמן:

-          רישות כל העיר והאזור במערכת של רצועות תנועה לאופניים (שבילים ונתיבים) תוך שמירה על העיקרון שאופניים נעים מכל מקום לכל מקום בתנאי נסיעה נוחים ,ושהתנועה בהם צריכה להיות מתאימה לכל אחד.

-          קישור הדוק בין מערך האופניים לבין מערך התחבורה הציבורית וההסעה ההמונית, לרבות אזורי ומתקני חנייה, פתרונות לנשיאת אופניים ברכבת ובאוטובוס, מקלחות בעבודה וכד'.

-          מתן פתרונות בטיחותיים לאופניים בממשקים עם כלי הרכב האחרים ועם הולכי רגל.

-          קביעת הסדרי חנייה נוחים ונגישים בכל יעד.

קשה מאוד להתחרות בתנאי הנסיעה המשופרים המוצעים כיום בכלי הרכב, אולם אם בחר כבר הנוסע באופניים, יש לספק לו תוואי בטוח, רציף, נוח לתנועה, ללא מטרדים רבים המחייבים אותו לסטות, לעצור, להאט ולדלג על פני מכשולים רבים לאורך תוואי תנועתו. אם התוואי יהיה גם משולט היטב, אטרקטיבי ומעניין, מוגן משמש ומרוח, ולאורכו פזורים מתקני חניה בסמוך ליעדו, יהיה בכך תמריץ נוסף להשתמש באופניים

התמונות שלהלן לא צולמו ברחוב אבן גבירול:קופנהגן: רוכבים בשבילי האופניים

2. עקרונות וקווים מנחים לתכנון תוואי אופניים

לתוואי אופניים יש להקנות מספר תכונות, אשר על בסיסן הותוו העקרונות לתכנון שבילי אופניים:

א. אופניים צריכים לנוע מכל מקום לכל מקום – כדי לאפשר שימוש באופניים ככלי תחבורה.

ב. אופניים צריכים לנוע בנפרד מכלי רכב מנועיים על פי שיקולי בטיחות – ככל שנפח התנועה של הרכב המנועי ברחוב גדול יותר ומהירות נסיעתו גבוהה יותר, יש להגדיל את רמת ההפרדה שבין האופניים לבין הרכב המנועי.

ג. אופניים צריכים לנוע בנפרד ככל האפשר מהולכי רגל - ככל שניתן, אופניים צריכים לנוע בנפרד מהולכי הרגל מהטעמים הבאים:

-    בטיחות – אופניים מסכנים את הולכי הרגל שפוסעים על שביל האופניים.

-    עידוד רכיבה על אופניים – הכוונת הרוכבים לרכב על המדרכה יחד עם הולכי רגל, שהם גורם מפריע מבחינתם של רוכבי האופניים, תחליש את רצונם של הרוכבים הפוטנציאליים לעבור מרכב לאופניים.

-    עידוד הליכה ברגל – יש צורך להגן על מרחב הולכי הרגל כדי לשנות את מאזן התנועות בעיר.

ד. תוואי תנועת האופניים צריך להיות נוח לרוכב - לצורך קיומה של תחושת הנוחות של רוכב האופניים, שהיא מרכיב חשוב בבחירת תוואי הרכיבה נדרש מכלול מאפיינים, ביניהם נסיעה רציפה ונקייה ממכשולים.


3. רמות ההפרדה לתנועת אופניים בערים

נפחי התנועה ברחוב ומהירות הנסיעה המרבית המותרת ברחוב, בהתאם לערכים שנקבעו מראש ומופיעים במסמך ההנחיות, מכתיבים את רמת ההפרדה בין האופניים לכלי הרכב האחרים, כדלקמן:

רמת הפרדה א' – תנועת האופניים משולבת עם התנועה המנועית (אין הפרדה).

רמת הפרדה ב' – נתיב אופניים מופרד, בצמוד לנתיב התנועה של הרכב המנועי.

רמת הפרדה ג' – שביל אופניים. קיימת הפרדה פיזית או מרחבית בין רצועת התנועה של האופניים לבין נתיבי התנועה המנועית.

חיזוק לצורך להפריד את תנועת האופניים מתנועת הולכי הרגל ניתן למצוא גם בפרק העוסק בתכנון ועיצוב התשתיות הפיזיות (פרק 8, עמ' 155), בו האפשרות לערב ביניהם כלל אינה מוזכרת, כפי שניתן ללמוד מפיסקת המבוא לפרק. ציטוט: "רצועות התנועה לאופניים נמצאות בדרך כלל בתחום רצועת הדרך, ואופן הביצוע שלהן נגזר מן הרכיבים האחרים של הדרך:

-       נתיב האופניים הוא חלק ממיסעת הכביש, ולפיכך הוא חלק מהמיסעה המשותפת עם הנתיבים לרכב בצידו.

-       שביל האופניים הנמצא בזכות הדרך מופרד מנתיבי התנועה של הרכב ומרצועות התנועה של הולכי הרגל, ולכן יכול להיות בעל מבנה נפרד." סוף ציטוט.

 

4. התקנת רצועת אופניים במפלס הולכי הרגל ברחוב קיים

מתוך העקרונות דלעיל עולה כי ככל שניתן, יש להפריד את רצועת האופניים מרצועת ההליכה המיועדת להולכי רגל וכי יש להימנע ככל הניתן מלתכנן שבילים לאופניים במפלס המדרכה או בצד הולכי הרגל. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לשקול לבצע את השביל במפלס המדרכה, ובתנאי שיעמוד בכללים הבאים:

א.      רצועת התנועה לאופניים על המדרכה תהיה רציפה ונקייה מכל מכשול. בשום מקרה אין לשלב ברצועת התנועה לאופניים עמודים ורכיבי תשתיות אחרים, לרבות עצים, סככות אוטובוס וכד' (פרק 4, עמ' 77).

ב.      רצועת האופניים לא תהיה צמודה לחצרות הבתים, שכן זה עשוי לסכן את הולכי הרגל היוצאים מהחצרות.

ג.       תנועת האופניים במפלס הולכי הרגל אינה מהווה שימוש משותף באותו המרחב. כדי לשמור על כלל זה נדרשת הפרדה בין רצועת התנועה של הולכי הרגל לבין שביל האופניים (פרק 4, עמ' 78).

למרות האמור לעיל, ומאחר ששמירה על רציפות שבילי האופניים הינה ערך חשוב בפני עצמו, במקרים מסוימים ניתן להצמיד את רצועת הולכי הרגל לרצועת האופניים, אולם במקרה כזה יש להבדיל ככל הניתן בין שתי הרצועות (רצועת האופניים ורצועת הולכי הרגל) באמצעים הבאים: פס צבע מפריד, גוון שונה לרצועת התנועה, סוג ריצוף שונה וכד' (הנחיות התכנון, פרק 4, עמ' 78). בפרק התמרור במסמך ההנחיות (פרק 6, עמ' 127) חוזרים המחברים על עיקרון ההפרדה בין הרצועות, וניתנת הנחיה כי סימון קצה שביל דו-סטרי לאופניים בלבד יהיה באבן שפה או סימון רציף בצבע צהוב בעובי 10 ס"מ.

על בסיס נסיון מוצלח שנצבר בקופנהגן, ניתן להשיג רמת הפרדה טובה גם באמצעות הפרשי גובה קטנים בין שלוש הרצועות (הולכי רגל, אופניים, כלי רכב). הנחיה זו אינה מופיעה במסמך ההנחיות של משרד התחבורה, אולם ראוי לשקול להוסיפה למסמך זה. ניתן לראות חתכי רחובות טיפוסיים בקופנהגן בתמונות שלהלן.

 חתך שבילי האופניים בקופנהגן (the Danish way):
5. חציית צמתים

שילוב תנועת האופניים בצמתים מחייב התייחסות לשלושה רבדים של מרכיבי תכנון: רמת ההפרדה של תנועת האופניים המגיעה לצומת, כיווני התנועה של האופניים בצומת, ורמת הבקרה של הצומת (תמרורים ורמזורים).

לאור העובדה שברחוב אבן גבירול יש שביל אופניים הנחשב במסמך ההנחיות כ"רמת הפרדה ג'", נתייחס להנחיות הקשורות לרמת הפרדה זו בלבד.

שתי החלופות המעוגנות במסמך ההנחיות לחציית צומת שאינו מרומזר ברמת הפרדה ג' יוצאות מנקודת הנחה ששביל האופניים מצוי בסמוך לנתיב תנועת כלי הרכב (שביל אופניים מופרד, פרק 5 עמ' 90). הנחת יסוד זו אינה מתקיימת בפועל בשביל האופניים באבן גבירול, שמצוי במרכז מפלס המדרכה. בצמתים מרומזרים שביל אופניים אמור לחצות את הצומת במעבר חצייה לאופניים, בדרך כלל בצמוד למעבר הולכי הרגל. המעבר מסומן בהמשך לרצועת האופניים. מומלץ שמיסעת רצועת האופניים תהיה בגוון ירוק.קופנהגן: סימון שבילי אופניים בצמתים

6. מפגש בין אופניים לתחנת אוטובוס

רצועת האופניים ממוקמת בדרך כלל בין נתיבי תנועת הרכב המנועי לבין המדרכה. בתחנות האוטובוס נצמד האוטובוס למדרכה, ונוצר קונפליקט בין תנועת האופניים לבין הנוסעים הממתינים בתחנה, או לבין האוטובוס העוצר על רצועת האופניים או חוצה אותה. מסמך ההנחיות לתכנון שבילי אופניים (פרק 5, עמ' 110) מציג מספר פתרונות למעבר אופניים באזור תחנות האוטובוס.קופנהגן: מפגש שביל אופניים עם תחנת אוטובוס

7. האם שביל האופניים ברחוב אבן גבירול עומד בהנחיות לתכנון שבילי אופניים?

רחוב אבן גבירול הוא ציר תנועה מרכזי בתל אביב, המקשר בין צידה הצפוני לצידה הדרומי של העיר. ברחוב עוברת תנועת אוטובוסים ורכבים ערה, ויש בו חנויות רבות ומוסדות ציבור, ביניהם גם בניין העירייה. בכל יום בוחרים עשרות אלפי אנשים להשתמש בציר תנועה זה ברגל, באופניים, ברכב או באוטובוס.

על פי כללי ההפרדה (עמ' 66 במסמך ההנחיות), בשל מהירות הנסיעה ונפח התנועה המנועית הגדול ברחוב אבן גבירול, יש לסלול ברחוב כזה שביל אופניים מופרד מתנועת כלי רכב, וכך נעשה, אבל שביל האופניים שנסלל ברחוב אבן גבירול אינו עומד בכלל ההפרדה מתנועת הולכי רגל, עקרון שבמסמך ההנחיות טורחים וחוזרים עליו מספר פעמים: "אחד מהקווים המנחים לתכנון תנועת אופניים בעיר (סעיף 3.2 במסמך ההנחיות) הוא שהאופניים צריכים לנוע בנפרד ככל האפשר מהולכי הרגל (פרק 4, עמוד 72).

האם תנועת האופניים מופרדת מתנועת כלי הרכב?

כן, שביל האופניים לאורך אבן גבירול מופרד מתנועת כלי רכב, למעט בצמתים ומעברי חציה.

האם שביל האופניים מצוי במפלס שונה ממפלס המדרכה?

שביל האופניים שהוקם כחלק מחידוש הרחוב, הינו חלק אינטגרלי מהמדרכה ומצוי במפלס המדרכה, דבר היוצר חיכוך מתמיד בין הולכי הרגל לבין רוכבי האופניים, אף שבחלק מהתוואי הורחבה המדרכה. חיכוך כזה יוצר סיכונים בטיחותיים ומביא לטינה הדדית בין הולכי רגל ורוכבי אופניים.

הביצוע בפועל של שביל האופניים ברחוב אבן גבירול מתיישב עם דבריו של דני קייזר, מהנדס עיריית ת"א לשעבר, כפי שצוטטו במאמר שפורסם ב"הארץ" בשנת 2001:  "...בעתיד יסומנו שבילי אופניים על המדרכות, בקטע המרכזי שלהןבין סף החנויות לתחנות האוטובוס."

אבן גבירול: שביל אופניים מופרד מתנועת המכוניות, במפלס המדרכה


האם תנועת האופניים מופרדת מתנועת הולכי הרגל?

ההפרדה בין רצועת האופניים לרצועת הולכי הרגל בוצעה באמצעות ריצוף בגוון כהה מהמדרכה וקו לבן לא רציף לאורכו של שביל האופניים, וכן על ידי הטבעת דמויות אופניים במרחקים גדולים מדי זה מזה. ההפרדה לא בוצעה באמצעות אבן שפה או בצבע צהוב כפי שדורשות ההנחיות. הולכי רגל רבים שהולכים על רצועת האופניים, לעיתים בתום לב ובלי לשים לב לסימני ההפרדה הבלתי ברורים, מעידים על התכנון הלקוי של ההפרדה.

אבן גבירול: אופניים קשורים למתקני החניה, חורגים לכיוון שביל האופניים וחוסמים חלק ממנו

אבן גבירול: ממתינים לאוטובוס וחוסמים את שביל האופניים. על תחנת האוטובוס שלט מהקמפיין "יש דברים שלא מתערבבים"

האם תנועת האופניים ברחוב אבן גבירול הינה רציפה?

כלל רציפות הנסיעה, החשוב כל כך בתנועת אופניים, אינו נשמר ברחוב אבן גבירול. לאורך כל התוואי נתקלים רוכבי האופניים בגורמים שונים שמפריעים לתנועתם השוטפת. בין העצמים המפריעים ניתן למצוא:

-          גרם מדרגות בקצהו הצפוני של השביל.

-          אופנועים חונים על השביל..

-          פחי זבל שהונחו על ידי בעלי עסקים המצויים לאורך הרחוב.

-          תחנות אוטובוס, תחנת פיס בתוואי שביל האופניים.

-          נוסעי אוטובוס שממתינים לאוטובוסים. תחנות האוטובוס המצויות על שביל האופניים גורמות לכך שעל השביל מצויים אנשים שממתינים לאוטובוס ונוסעים שיורדים מהאוטובוסים שעוצרים בתחנה.

-          ספסלים ומתקני חניה לאופניים שהוצבו ממש בסמוך לשביל האופניים ואשר גורמים לכך שאופניים שנקשרו אליהם חורגים לתוך רצועת הנסיעה, מפריעים לרציפות התנועה, ובמקרים מסוימים אף מהווים סכנה לרוכבים.

-          תנועת רוכבי האופניים על המדרכה מקוטעת, לא רציפה, וגורמת לתחושה של חוסר בטחון במהלך הרכיבה.


אבן גבירול: אופנוע חונה על שביל האופניים. מקור: ת"א על אופניים


אבן גבירול: ג'יפ חונה על שביל האופניים. מקור: ת"א על אופניים


אבן גבירול: תחנת אוטובוס חוסמת את שביל האופניים. מקור: ת"א על אופניים


אבן גבירול: פח-אשפה חוסם את שביל האופניים

אבן גבירול: עגלת קניות חוסמת את שביל האופניים

אבן גבירול: אופניים קשורים חוסמים את שביל האופניים

אבן גבירול: תחנת פיס חוסמת את שביל האופניים.


האם תנועת האופניים בצמתים (עם/בלי רמזור) נעשית לפי מסמך ההנחיות?

כאמור לעיל, הנחת היסוד שעומדת בבסיס כל אחת מההנחיות לחציית צומת ברמת הפרדה של שביל אופניים אינה מתקיימת בשביל האופניים באבן גבירול, שמצוי במרכז מפלס המדרכה, ומכאן שהנחיות לתכנון שביל אופניים אינן מתקיימות גם בהקשר של מעבר צמתים.

אבן גבירול: מעבר חציה

8. סיכום

שביל האופניים שנסלל לאורך רחוב אבן גבירול בוצע שלא לפי ההנחיות הכתובות  במסמך ההנחיות שהוציא משרד התחבורה ובניגוד לעקרונות ברורים שמתכנני השביל היו מודעים להם גם ללא קיומן של הנחיות כתובות. בשל כך נגרם חיכוך רב בין הולכי הרגל לבין רוכבי האופניים וקיים חוסר שביעות רצון של המשתמשים בדרך (רוכבי אופניים והולכי רגל) עד כדי טינה אלה כלפי אלה.

השביל, שאינו מופרד מהמדרכה אלא באמצעים ויזואליים לא יעילים, רצוף במכשולים שונים שמפריעים לתנועת רוכבי האופניים וגורמים לרוכב האופניים "לצאת" מתוואי השביל ולרכב בשטח שמיועד להולכי הרגל. בכך חוטא השביל לכלל הרציפות, שהינו כלל חשוב בתכנון שבילי האופניים.

כפרויקט שהושקעו בו מיליוני שקלים, נראה כי הוא בוצע באופן שלא מתחשב בנפח התנועה הרב ברחוב ואיננו מספק פתרון הולם לתנועת רוכבי האופניים ברחוב אבן גבירול. השביל הקיים, באופן בו תוכנן ובוצע, מסכן את הולכי הרגל ואת רוכבי האופניים. בשל כך, שביל האופניים אינו מממש במלואו את הפוטנציאל לעידוד רכיבה על אופניים שהיה גלום בו טרם סלילתו, כפי שיכול היה לעשות לו היה מתוכנן כראוי.


כתבות קשורות:

משרד התחבורה: הנחיות לתכנון רחובות בערים – תנועת אופניים

הסתיים השלב האחרון בפרויקט שיפוץ וחידוש רחוב אבן גבירול - אתר האינטרנט של עיריית תל אביב.


כתבות על התפתחות תחבורת האופניים בתל אביב מאז נכתבה הכתבה:
עושים הסטוריה: רשת שבילי אופניים הולכת ומתהווה בתל אביב

אפשר כבר לרכב בשבילי האופניים שנסללו ברחוב בלוך בתל אביב

לראשונה בישראל רמזור אופניים

שבילי אופניים בת"א: הנהגים מתעלמים מהרוכבים

עיריית תל אביב מחוייבת לתחבורת אופניים - חולדאי חתם על אמנת בריסל

Comments