בינת שוורץ קידמה הקמת מרכז מסחרי - במושב ששכר את בן זוגה לצורך הפרויקט

פורסם: 15 בפבר׳ 2015, 13:01 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 15 בפבר׳ 2015, 13:05 ]

משתתפים בישיבה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה: שוורץ 
לא עידכנה אותנו במעורבות בן זוגה בפרויקט ■ שוורץ: "אני פועלת בהתאם להסדר ניגוד העניינים שאושר על ידי היועמ"ש"

מאת נמרוד בוסו, 15/2/2015

על אף החמרת הסכם ניגוד העניינים שעליו היא חתומה, שגרסתו המחודשת פורסמה באחרונה ב–TheMarker, ממשיכה מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים, בינת שוורץ, לקדם תוכניות המיטיבות עם לקוחותיו של בן זוגה, דודי רוסו.

הפעם מדובר בתוכנית להקמת מרכז אזורי עבור המועצה האזורית לכיש. ההחלטה על קידום המרכז התקבלה בתחילת החודש על ידי שוורץ, בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. על פי תוכנית המתאר שאושרה, צפוי המרכז לקום ליד מושב שדה משה הסמוך לקרית גת, ולהשתרע על פני 290 דונם. בין היתר, צפוי האתר לכלול אזורי תעסוקה ומסחר, קאנטרי קלאב, שירותי דרך, משרדים ומוסדות חינוך.

ואולם ל–TheMarker נודע כי במהלך 2013 שכר ועד המושב את שירותיו של רוסו כדי לקדם את הפרויקט. לרוסו חברה המתמחה בקידום תוכניות בינוי במרחב הכפרי, כלומר בקיבוצים ובמושבים, ומסיבה זו נדרשה שוורץ לחתום, עם כניסתה לתפקידה ב–2011 - כאישיות התכנונית הבכירה במדינה - על הסכם ניגוד עניינים. הסכם זה אמור היה למנוע ממנה מעורבות ישירה בתוכניות שבהן פעיל בן זוגה.

בינת שוורץ
בינת שוורץ
צילום: תומר אפלבאום

על פניו נראה כי העקרונות באותו הסכם הופרו לכאורה במהלך הדיון על קידום תוכנית המרכז האזורי לכיש. מקורות שעמם שוחחנו והיו נוכחים בדיון במועצה הארצית, סיפרו כי שוורץ, שהיתה אמונה על הכנת התוכנית, לא עידכנה איש מהנוכחים בניגוד העניינים לכאורה שבו היא מצויה, ואף לקחה חלק אקטיבי בדיון.

בין היתר, קיבלה שוורץ את הערות נציג משרד הבריאות - שדרש התייחסות לנושא זיהום האוויר בתוכנית המפורטת, את הערת נציג המשרד להגנת הסביבה - שביקש לבטל הקמת אתר תיירות שאמור היה לקום בקרבת מקום, וכן את דרישת נציג רשות הטבע והגנים לכלול בתוכנית את שימורו של נחל סמוך כשטח פתוח. ההיענות לכלל הדרישות הללו הובילה לאישורה של התוכנית במועצה פה אחד.

דיון זה התקיים שבוע בלבד לאחר שחשף TheMarker כי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אסר על שוורץ לטפל בהליכים תכנוניים המשפיעים על מושבים וקיבוצים בשל ניגוד העניינים שבו היא מצויה בשל פעילותו של בן זוגה. איסור זה נכלל בהסכם ניגוד עניינים חדש שגובש במשרד המשפטים ושנשלח לשוורץ ביוני 2014. על אף ששוורץ טרם חתמה עליו בשל כמה השגות שיש לה עליו, במשרד המשפטים הובהר לה כי נוסח זה הוא לעת עתה הנוסח המחייב. כך עלה מתשובת המדינה לעתירה שהגישה עמותת אדם טבע ודין נגד משרד הפנים ונגד שוורץ.

מהשתלשלות העניינים המתוארת עולה כי גם הנוסח המוקדם והמקל יותר של הסכם ניגוד העניינים של שוורץ הופר כאן ברגל גסה - ובכמה סעיפים. ראשית, במכתב שהעביר רוסו ליועץ המשפטי לממשלה, אשר צורף להסכם ניגוד העניינים של שוורץ, הביע את הסכמתו לכמה הגבלות על פעילותו העסקית. אחת מהן היתה כי יחדל מעיסוק בקידום תוכניות בינוי.

שדה משה
שדה משה
צילום: עמוס מרון

"יובהר כי החל ממועד מינויי לתפקיד לא יעסוק מר רוסו בעבודות בנוגע לתוכניות", התחייבה שוורץ, "למעט בעבודות שהחלו טרם מינויי לתפקיד". על אף התחייבות זו החל רוסו בעבודה לקידום המרכז הסמוך למושב שדה משה, ששכר את שירותיו לשם כך, ב–2013 - זמן רב לאחר כניסת שוורץ לתפקידה.

כך למשל, בעלון "דף לתושב" מיולי, המחולק לתושבי שדה משה ובו עדכונים על הנעשה, מתוארת פגישה שנערכה לשם קידום התוכנית למרכז כך: "במהלך הפגישה נסקרה התוכנית הכללית של המועצה שבמסגרתה יוקצו לכפר כ–70 דונם להקמת מתקנים מסחריים/עסקיים עבורנו. בהמשך לאותה פגישה התקיימה פגישה עם דודי רוסו שנשכר כיועץ על ידי הוועד והוא אשר מלווה אותנו בתהליך אסטרטגי זה".

התחייבות נוספת שנעשתה במסגרת אותו הסכם לניגוד עניינים הוא כי אחת לשלושה חודשים יגיש רוסו לידי מנכ"ל משרד הפנים ולידי היועץ המשפטי למשרד את רשימת הנושאים והלקוחות המטופלים על ידו. אם כך היה עושה, הרי שמנכ"ל המשרד, שוקי אמרני, המכהן גם כיושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אמור היה להכיר את ניגוד העניינים שבו מצויה לכאורה שוורץ בטיפולה בנושא.

בתשובה לשאלה אם רוסו דיווח על מעורבותו בתוכנית, קיבלנו תשובות סותרות. בעוד שרוסו טוען כי דיווח כנדרש על ההתקשרות, ממשרד הפנים נמסר כי אמרני לא הכיר את מעורבותו בפרויקט.

"המיזם פוגע 
בקרית גת"

מה שמעצים את הבעייתיות באישור התוכנית למרכז האזורי, הוא העובדה שאישורה אינו מובן מאליו, וניתן לראות בה תוכנית שאף סותרת את תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 35) שלפיה יש למקד את הפיתוח, בפרט בכל הקשור למסחר, תעסוקה ותעשייה, בשטחי הערים ולא במועצות האזוריות.

למדיניות זו יש שני טעמים. הראשון סביבתי: מאמצי פיתוח צריכים להיעשות באזורים מבונים ולא בשטחים פתוחים. השני הוא של צדק חלוקתי: שטחי מסחר ותעשייה מניבים ארנונה גבוהה, שמוטב שתגיע לערים מרובות האוכלוסייה מאשר למועצות האזוריות המונות כמה אלפי נפשות בלבד.

גישה זו באה לידי ביטוי בישיבה שהתקיימה ביוני ועסקה בתוכנית, שבה השתתפו בכירים במינהל התכנון ומהמועצה האזורית, ושבה נטו אנשי התכנון שלא לאשר אותה. "הוצגה העמדה התכנונית על פיה השימושים הנוספים המבוקשים, בכללם מסחר, תעסוקה ואכסון מלונאי, בהיקפי בינוי מבוקשים של עשרות אלפי מ"ר, אינם תואמים למדיניות התכנון הארצית", נכתב בסיכום הדיון.

עמדה זו אף הוסברה במיקומו של המיזם "בשטח החקלאי, בסמיכות לקרית גת, זאת בשעה שהמדינה משקיעה בימים אלה משאבים רבים לצורך חיזוקה, הרחבתה ושיפור תדמיתה, ומיזם זה עלול לפגוע במגמות אלו. משכך, ההמלצה היא לדחות את התוכנית".

בשל ההסתייגויות הציעה המועצה האזורית להגיש את התוכנית פעם נוספת, ולהכניס בה שינויים. בישיבה שנערכה בתחילת החודש הפך מינהל התכנון את עמדתו, ובהחלטה שהתקבלה על ידו נכתב כי "המועצה הארצית אינה רואה בתפקודו ובמיקומו של מרכז משולב זה סתירה למדיניות התכנון הארצית".

זו אינה הפעם היחידה שבה נמצא כי שוורץ פעלה לכאורה בניגוד עניינים. לפני שלושה שבועות, בתשובה שהגישה הפרקליטות לעתירת אדם טבע ודין נגד מעורבותה של שוורץ בהחלטות לגבי יישובים שהעסיקו את בן זוגה, נכתב כי השתתפותה בעבר של שוורץ בדיונים נעשתה כאשר "בדיעבד נעלמו ממנה נתונים עובדתיים לגבי קיבוצים שעליהם הוחלה ההחלטה, שלו היו ידועים לה באותה השעה, היתה נמנעת מלקחת חלק באותם דיונים (...)

"לאחר בדיקת הנתונים העובדתיים שהוצגו בפני המדינה אגב הטיפול בתיק, לא היה מקום שהמשיבה תעסוק בנושאים אלה".

עם זאת, הפרקליטות ציינה כי לאור ההסברים של שוורץ היא "שוכנעה שעיסוק זה היה בתום לב, בשל הבנתה של המשיבה את הוראות הסדר ניגוד העניינים דאז".

"היועץ המשפטי נדרש לפעול מיידית"

באחרונה החמיר וינשטיין את תנאי הסכם ניגוד העניינים של שוורץ, אך לטענת עמותת אדם טבע ודין, בפועל מאפשרת מדיניותו הנוכחית של משרד המשפטים את ניגוד העניינים של שוורץ. לפני קרוב לשנה פנתה העמותה למשרדי הפנים והמשפטים לפי חוק חופש המידע בדרישה לחשוף את רשימת לקוחותיו של רוסו, אך נענתה על ידם בשלילה. לפני כמה חודשים הגישה עתירה נגד החלטה זו לבג"ץ, וכיום מתנהל מאבק משפטי בנושא.

עו"ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של אדם טבע ודין, אומר כי "חומרת המקרה שלפנינו מחייבת נקיטת צעדים מיידיים, בהם איסור מוחלט על בכיר במערכת התכנון לטפל בכל עניין הנוגע למי שאי־פעם שילם לו או למקורבו עבור עבודה כלשהי, ואין די בהגבלת העיסוק בכך לפרקי זמנים קצרים עד מגוחכים.

"שנית, יש להבטיח שהסדרי ניגוד העניינים, כולל רשימות מלאות של לקוחות העבר וההווה של הבכירים ומשפחתם, יפורסמו באופן פומבי, כך שתהיה בקרה ציבורית על יישומם. ושלישית, מה שאולי החשוב ביותר - לכל תפקיד בכיר יש יותר ממועמד מתאים אחד. לכן יש להימנע ככל הניתן מלקבל לתפקידים כאלו מי שנושאים על גבם חטוטרת של ניגוד עניינים פוטנציאלי מתמיד, כפי שזה כיום בראשות מינהל התכנון".

שוורץ מסרה בתגובה: "אני פועלת בהתאם להסדר ניגוד העניינים שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה".

בתגובה לדברים אמר רוסו כי "ההתקשרות עם שדה משה נעשתה בעבר ודיווחתי עליה. ויתרתי עליה מיד לאחר שהובהר לי שיש בכך בעייתיות. לפני חצי שנה שלחתי להם הודעה על ביטול ההתקשרות, ובכל מקרה לא קיבלתי מהם שקל".

ממשרד הפנים נמסר: "הנושא בכללותו נמצא בבחינה. מנכ"ל המשרד לא ידע על מעורבתו של רוסו, בן זוגה של שוורץ, בתוכנית זו".

ממשרד המשפטים נמסר: "הנושא נמצא בבחינה".

Comments