תקן הבניה הירוקה: הקבלנים נגד פורום ה-15

פורסם: 25 ביוני 2013, 10:54 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 25 ביוני 2013, 10:55 ]

פורום 15 הערים הגדולות אישר אתמול יוזמה על פיה העיריות יחייבו את הקבלנים לבנות פרויקטים חדשים על בסיס התקן ■ התאחדות בוני הארץ סבורים שהדבר יגרור ייקור משמעותי של כל דירה

אורי חודי, 24/6/13

פורום 15 הערים הגדולות פועל להפיכת התקן הישראלי לבנייה ירוקה למחייב והקבלנים יוצאים למתקפה חזיתית כנגד היוזמה. נכון להיום התקן הישראלי לבנייה ירוקה (5281) הוא תקן וולנטרי וככזה אין הקבלנים מחויבים לבנות על פיו.

פורום 15 הערים הגדולות אישר אתמול יוזמה על פיה העיריות יחייבו את הקבלנים לבנות פרויקטים חדשים על בסיס התקן וזאת במהלך מדורג שיחול בתחילה רק על מבני מגורים הגבוהים מ-15 קומות ועל חלק ממבני המשרדים ומוסדות הציבור בעיריות. לטענת מגבשי ההנחיה החדשה שעתידה להיכנס לתוקפה ב-2014, עלות הבנייה הנובעת מאימוץ התקן בטלה בשישים לעומת התועלת. בהתאחדות בוני הארץ סבורים אחרת ומציגים נתונים המעידים על ייקור משמעותי של כל דירה. בתגובה לנתונים אלו טוענים בפורום ה-15 כי נתוני הקבלנים אינם מדוייקים ויציאתם נגד יישום התקן היא "פופוליסטית".

לטענת התאחדות בוני הארץ, הפיכת התקן למחייב תייקר את מחירי הדירות החדשות לציבור וזאת בשל העלות הנוספת שסעיפי התקן השונים מוסיפה לבנייה. עוד טוענים בהתאחדות כי מדובר במהלך המנוגד לחלוטין להתחייבות הממשלה להוזלת מחירי הדירות. "מדובר במהלך שיוביל להתייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל ללא חיסכון משמעותי למשק הבית ולסביבה בגין הבניה הירוקה", אמרו היום בהתאחדות והוסיפו כי על פי הצעת פורום ה-15 מדובר בהחלת התקן גם על בנייה חדשה של משרדים, מוסדות חינוך, מבני אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, בנייני מסחר ומוסדות ציבור ובחלק מהרשויות גם על פרויקטים בתחום תמ"א 38.

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ טוען כי "כנראה שראשי הערים רוצים להצטייר כירוקים אך לא מבינים את המשמעות, לא לחינם תקן הבניה הירוקה לא נקבע כתקן מחייב שכן גם בתוך מסמך ההמלצות לאימוץ התקן לבניה ירוקה כותבים חברי הצוות כי התקן סיים לא מכבר רוויזיה מקיפה, אשר מלוא משמעויותיה טרם נבחנו בשטח ולאור מיעוט המבנים אשר נבנו עד כה בהתאם לתקן החדש, הנחת המוצא המקצועית של הפורום העירוני לבנייה ירוקה הייתה כי בשלב זה לא מתאפשר עדיין אימוץ גורף וכוללני של התקן".

כצעד מונע ליוזמת פורום ה-15 העבירו ראשי התאחדות בוני הארץ לכל שרי קבינט הדיור מכתב בו הם מתנגדים ליוזמה. "משמעות ההחלטה הינה אימוץ הוראות של בניה ירוקה כהוראות מחייבות בתוכניות בניין עיר (תב"ע) וכתנאים למתן היתר בניה, כל זאת שעה שתקן הבניה הירוקה הוגדר על ידי המדינה כתקן וולונטארי שאינו מחייב", נכתב, "ללא התערבות ממשלתית מיידית, החלטת פורום ה-15 תעבור במליאת הפורום ותיושם בכל העיריות החברות בפורום וסביר להניח כי תיושם אף בעיריות שאינן חברות בפורום. המשמעויות לגבי התייקרות מחירי הדיור ולגבי תקציב המדינה, צריכה להדאיג כל שר האמון על התחומים שיפגעו כתוצאה מההחלטה, וכן את הממשלה כולה וחברי קבינט הדיור בפרט, כאחראיים בפני הציבור בישראל כולו על פתרון בעיית הדיור".

יש לציין כי ההחלטה של פורום ה-15 איננה זקוקה לאישור ממשלתי או אישור בקבינט הדיור אליו פנו הקבלנים ומדובר בהחלטה בסמכות ראשי הערים והוועדות המקומיות בכל עיר.

כאמור, שני הצדדים מציגים נתונים המעידים על עלות שונה של בנייה ירוקה. כך, הקבלנים מציגים נתונים של בדיקה שנערכה באגף הכלכלה והכספים של התאחדות בוני הארץ לגבי בניה למגורים מצאה כי עלות החלת תקן בניה ירוקה בדרגה הנמוכה ביותר שמחייב התקן משמעותה תוספת של כ-61 אלף שקל למחירה של דירה חדשה סטנדרטית . רכיב מרכזי בתוך עלויות הבניה הירוקה נגזר מהחלתו של תקן תרמי חדש שמבטא עלות של כ-30 אלף שקל לדירה, כך מסבירים בהתאחדות. עוד טוענים בהתאחדות כי החיסכון בחשבון החשמל השנתי של משק בית ממוצע והחיסכון הכולל למשק ולציבור כתוצאה מהפחתת הפליטות באנרגיה בגין יישום התקן מגיעים ל-65 שקלים בלבד לדירה בשנה וכי "ברמה הכלל משקית יגיעו העלויות לכל התחלות הבניה החדשות על פי תקן הבניה הירוקה עד כ-25 מיליארד שקל בעשור, כאשר התועלת הסביבתית ברמת הדייר וברמת המשק כולו מהחיסכון באנרגיה תסתכם בכ-220 מיליון שקל בלבד".

אל מול נתוני הקבלנים, מציבים אנשי פורום ה-15 נתונים אחרים וטוענים בצורה חד משמעית שאין התקן מייקר את הדירות כפי שהקבלנים טוענים. "ההחלטה שהתקבלה בפורום אינה גורמת לייקור מחירי הדירות כפי שטוענים הקבלנים. על פי בדיקות שערכנו מדובר בייקור הדירות בסדר גודל של עד 1.7% בלבד", אומרת עו"ד לינור שגיא, מנהלת תחום איכות הסביבה בפורום ה-15. "על פי ההחלטה, יופעל התקן בהדרגתיות כאשר בשלב הראשון יוחל רק על מבני מגורים הגבוהים מ-15 קומות שם תוספת העלות היא אפסית. רק ב-2015 תיושם ההחלטה גם על מבני מגורים נמוכים יותר וזאת לאחר בחינה מקיפה של ההשפעה של המחיר. גם הקבלנים עצמם יהיו חלק מהצוות שיבחון את היישום. אם נגלה שהבנייה מתייקרת בצורה משמעותית יותר נבחן שוב את ההמלצות. חשוב לציין כי היוזמה היא חלק מראייה רחבה של תחום הבנייה הירוקה שנכון להיום זקוק להתנעה. רק החלת התקן הירוק על הקבלנים יגרום להתנעת השוק הזה מה שיוביל להגברת התחרות והורדת מחירים". עוד מציינת שגיא כי הטענה שמדובר במהלך שנועד לעזור לראשי הערים בבחירות הקרובות היא רחוקה מהמציאות: "אנחנו עובדים על הנושא כבר שלוש שנים. ההחלטה ליישם אותה כעת היא פקידותית ואיננה קשורה לבחירות הקרובות".

בהתאחדות בוני הארץ מבקשים להדגיש כי ההתאחדות תומכת בבנייה ירוקה ויש כיום כבר חברות קבלניות רבות שבונות על פי התקן הירוק אולם יש לבחון את התועלות בבנייה ירוקה אל מול יוקר המחייה ואל מול החיסכון הצפוי מיישומו. "המשמעות של אימוץ התקן בבנייה למגורים כמחייב, הינה התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל", מסכמים בהתאחדות, "אימוץ התקן בקשר לבניה החוזית ציבורית, הינו פגיעה בכמות מוסדות ציבור, חינוך, בריאות, תיירות וכל זאת כאשר התועלות בכל הקשור לחיסכון באנרגיה טרם נבחנו. עוד טוענים הקבלנים כי אימוץ התקן, הינו המשך הטלת חסמים והליכי בירוקרטיה נוספים ומסורבלים, שללא ספק יכבידו ויאריכו את הליכי התכנון ומתן היתר הבניה (הליכים שכבר כיום נמדדים בשנים) שכן כיום יש רק גורם אחד ויחיד שמוסמך לבדוק את העמידה בתקן".

במקביל, במועצה הישראלית לבנייה ירוקה בירכו על היוזמה של פורום ה-15. הילה ביניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבניה ירוקה, השותפה למהלך יחד עם פורום ה-15, מסרה היום כי "יש לברך על מהלך חשוב זה שנועד להצעיד את הערים המדוברות על עבר מציאות סביבתית ואיכותית יותר. המהלך המבורך להפוך את התקן לבניה ירוקה למחייב בצורה הדרגתית ומתונה החל משנת 2014 הינו מהלך משנה מציאות ומהווה הישג שראוי לחיקוי ברמה המקומית. יחד עם זאת, אנו מודעים למורכבות הרבה שבהטמעת התקן ובטוחים שבאמצעות שיח מקצועי ושיתוף פעולה מצד בעלי עניין רבים ביניהם הקבלנים, המהנדסים, המתכננים ועוד נוכל להבטיח מגורים בסביבה איכותית ובריאה יותר עבור התושבים בישראל".

לכתבה בגלובס

המאבק על תקן הבנייה הירוקה: "ראש העיר יהיה ירוק, דירה תעלה עוד 60 אלף"


הקבלנים תוקפים את החלטת פורום 15 הערים הגדולות לאמץ תקן בנייה ירוקה, וטוענים שהחיסכון העתידי לצרכן זניח לעומת הזינוק בעלויות הבנייה. המשרד להגנת הסביבה: "טענות הקבלנים מופרכות, דירה תתייקר ב־20 אלף שקל בלבד"
דותן לוי 24.06.13, 15:20 
 

פורום 15 הערים הגדולות בישראל קבע שלשום כי מ־2014 תקן הבנייה הירוקה יהפוך לחובה בכל הערים החברות בפורום. התקן הירוק (ראו מסגרת) יאומץ בהדרגה כך שבתחילה הוא יחייב בנייה ירוקה ברמת כוכב אחד בבנייני משרדים מעל 5,000 מ"ר, מבני מגורים מעל 15 קומות ומוסדות ציבור. מ־2015 יחול התקן על כלל הבנייה, כולל על בנייה למגורים מארבע קומות ומעלה. 

הפורום כולל את תל אביב, רעננה, רמת גן, רחובות, ראשון לציון, פתח תקווה, נתניה, כפר סבא, חיפה, חולון, חדרה, הרצליה, גבעתיים, באר שבע, אשדוד וכן את ירושלים, אשקלון ובת ים שאינן חברות אבל הצטרפו למהלך. ההחלטה התקבלה בהדרגה לאחר שכמה ערים בישראל, ובהן רעננה, הרצליה, כפר סבא, תל אביב ואשדוד, כבר החלו לחייב בנייה בתקן ירוק בתחומן, ובפורום 15 הערים ביקשו לגבש קו אחיד לערים שחברות בו ולהוביל מהלך שיקדם את הנושא. תחילת המהלך היתה ביולי 2011, כאשר ראשי העיריות החתומות על אמנת האקלים חתמו על "אימוץ כלים מיידיים להטמעת בנייה ירוקה בהליכי התכנון והבנייה העירוניים", ובעקבות זאת הוקם צוות שגיבש את ההמלצות לאימוץ התקן.

בהתאם להחלטה נקבע כי מ־2014 יאכפו את התקן לבנייה ירוקה ברמה הבסיסית, מתוך כוונה להרחיבו בהמשך הדרך. כמו כן, העיריות יוכלו לקבוע מתווה אחר לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כל עוד אינו מפחית מן הדרישות, וערים שכבר מאמצות את התקן יוכלו להמשיך בכך. ההחלטה קובעת גם כי ימשיכו לשפר את תקן הבנייה הקיים, להסדיר את תהליך ההתעדה (מכונים חיצוניים שבודקים את תו התקן עבור הרשויות וחברות הבנייה) וכן יסדירו את המחירים במכונים הללו. 

 

המאבק מתחמם

ההחלטה עוררה מחאה מצד גופים שונים, ובראשם התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים), המתנגדים לחובת בנייה ירוקה. לטענתם, החלטת הפורום תייקר את הבנייה בצורה משמעותית. "המשמעות של אימוץ התקן היא התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל, ללא חיסכון משמעותי למשק הבית ולסביבה בגין הבנייה הירוקה", טוענים הקבלנים במכתב שנשלח לחברי קבינט הדיור, ומוסיפים כי מדובר במהלך שנעשה מאחורי גבם של רוכשי הדירות.

 

לדברי מנכ"ל ההתאחדות עו"ד אליאב בן שמעון, הסיבה להחלטה היא "רצונם של ראשי הערים להצטייר כ'ירוקים' מבלי שהם מבינים את המשמעות". לפי בדיקה שבוצעה על ידי הקבלנים, עלות החלת תקן בנייה ירוקה בסיסי (כוכב 1) משמעותה תוספת של כ־61 אלף שקל למחירה של דירה חדשה סטנדרטית. לטענתם, רכיב מרכזי בעלויות הבנייה הירוקה הוא תקן תרמי חדש, שעמידה בו תוסיף עלות של כ־30 אלף שקל לדירה, אולם החיסכון בחשבון החשמל השנתי של משק בית ממוצע והחיסכון הכולל למשק ולציבור כתוצאה מהפחתת הפליטות באנרגיה בגין יישום התקן יסתכמו ב־65 שקל בלבד לדירה בשנה. הקבלנים טוענים גם כי התחלות הבנייה החדשות לפי תקן הבנייה הירוקה יגיעו לכ־25 מיליארד שקל בעשור, כשהתועלת הסביבתית תסתכם בכ־220 מיליון שקל בלבד.

 

 

תוספת של 1%–2%

יהונתן אלעזר, הממונה על תחום הבנייה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, הודף בתוקף את טענות הקבלנים ומגדיר אותן כ"לא פחות ממופרכות. ההמלצה שלנו בנויה על התקן שנכתב על ידי הרבה מאוד אנשים כולל נציג הקבלנים. היום הם מציגים התנגדות למשהו שהם עצמם כתבו. הטענות שלהם ברמה מקצועית ירודה או שיש שם שקרים, אחד מהשניים. הקבלנים עצמם טענו עד לאחרונה, כי קבלן יוכל לעמוד בתקן בלי מאמץ מיוחד, וכדי להגיע לכוכב אחד התוספת לעלויות הבנייה תהיה 1.5% ועד 1.7% למחיר הדירה — התייקרות של כ־20 אלף שקל בלבד לדירה". לדברי אלעזר, "עשינו בדיקה אמפירית, בניגוד לבדיקה של הקבלנים שהיתה תיאורטית. בדקנו שני מבנים שממש נבנו לפי בנייה ירוקה, וראינו עלייה של 2%–4% במחיר".

 

גם האדריכל אוריאל בבצ'יק סותר את טענות הקבלנים. בבצ'יק הוא הממונה על תחום הבנייה הירוקה בעיריית תל אביב, שכבר היום מחייבת בנייה לפי תו תקן ירוק במבני ציבור, משרדים ומבני מגורים גבוהים. לדבריו, "אצלנו התקן קיים מאז אפריל 2011 בעשרות תב"ע. בעיר יש כמיליון מ"ר מאושרים בבנייה ירוקה. ערכנו ומצאנו שהתקן מוביל לחיסכון של 24 מיליון שקל בחשבונות החשמל וכ־40 אלף מ"ק מים בשנה, כאשר שימוש חוזר במי המזגנים חוסך עוד כ־200 אלף מ"ק מים. לעומת זאת התוספת היא של 1%–2% בלבד למחיר הדירה".

 

מנכ"ל פורום ה־15 איתן אטיה מנסה להנמיך מעט את גובה הלהבות ואמר בשיחה עם "כלכליסט" כי בכל מקרה מדובר בצעד שיבוצע בהדרגה. "זה לא קורה מחר בבוקר, מדובר בחזון וביעד ארוך טווח ואנחנו רציניים עם העניין הזה ונקדם אותו אף יותר בעתיד", אומר אטיה. "המטרה שלנו היא להתחיל להניע את השוק ולפתח אותו. לפתח את הקבלנים, את הידע, חומרים, יועצים והליכי הרישוי ומכוני ההתעדה". לדבריו, "בכלל התחלנו בתהליך בגלל הקבלנים ובשיתוף פעולה איתם. הם פנו אלינו וביקשו שיהיו כללים אחידים לכל הרשויות, מכיוון שחלק מהעיריות כבר החלו לקדם תקנים ירוקים באופן עצמאי. נפגשתי איתם ולאחרונה הם שינו את הטון. הגענו להסכמה שאת רוב הבניינים אנחנו דוחים ל־2015, פעלנו כדי להקל עליהם. העובדה היא שבערים שכבר אימצו זאת הקבלנים יישרו קו", מסביר אטיה ומוסיף "הכל נעשה בצורה אחראית ומדודה ואנחנו לא צופים שהשוק יקבל מכה בעקבות זאת".

 

 

לינור שגיא, האחראית על תחום הבנייה הירוקה בפורום ה־15, מציינת כי כיום כמעט אין שוק למוצרי בנייה ירוקה והתקווה היא שבתוך שנתיים השוק ייבנה, ואותו ייקור לא יתרחש כלל בגלל התחרות בשוק. "ברגע שתעלה דרישה ומסה גדולה של קבלנים ויזמים וחברות שמייבאות חומרי בניין ייכנסו, השוק יפעל ויתעורר. אנחנו מאמינים שתהיה צמיחה". שגיא מעריכה כי בשלב ראשון מדובר בכ־200–250 בנייני מגורים של 15 קומות ומעלה.

 

היזם חנן מור, שנמנה עם הבודדים שבונים בבנייה ירוקה בישראל, סבור כי אימוץ התקן באופן גורף בעייתי. "אנחנו הקבלנים והיזמים נדרשים להתמודד עם הורדת מחירי הדיור, ההתקוממות של חלק מהקבלנים נובעת מכך שקשה כבר היום להתמודד עם העומס של הרגולציה ברישוי ותכנון בהליכי הבנייה, והחשש הוא שחלקם לא יהיו מסוגלים ויכולים להוביל בנייה לפי תו תקן ירוק". לדבריו, בנייה ירוקה מחייבת היערכות שונה ומורכבת של הקבלן וניהול שונה של הבנייה. מור מסכים כי מדובר בהליך שמייקר את הדירה אך מתנגד למסקנות הקבלנים: "הדייר יחסוך הרבה מאוד כסף בדירה כזו".

לכתבה בכלכליסט

Comments