אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15

פורסם: 19 ביולי 2016, 12:23 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 ביולי 2016, 13:14 ]

בחודש יוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה לאמץ את התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא (בנייה ירוקה) (ת"י 5281) כמדיניות עירונית מחייבת בערי הפורום.

עיקריה של ההמלצה:

  • אימוץ הדרגתי של התקן במבני מגורים, מבני משרדים, מבני אחסון תיירותי, בתי חולים, בנייני מסחר ומבני התקהלות ציבורית.
  • קביעת מנגנוני פטור לסוגי מבנים מסוימים.
  • יצירת המלצות פרטניות לבתי ספר וגני ילדים בשל עלויות הבנייה הגבוהות והתאמות נדרשות בתקן.
  • הסדרת ערוץ פעולה רשמי עם מנהלת התו הירוק לצורך הסרת חסמים, ניטור ובקרה וטיפול בקשיים במהלך יישום ההחלטה.

בגוף ההחלטה נקבע, כי כלל ההמלצה תיבחן מעת לעת על ידי ועדת מעקב ובקרה שהוקמה לצורך הנושא. ועדה זו מתכנסת אחת לחצי שנה ובוחנת את ההמלצה לאור התפתחויות התקן והלמידה מן השטח ומכלל בעלי העניין.

לצפייה בעדכונים הנוגעים ליישום המלצת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא (בנייה ירוקה) (ת"י 5281) - אשר התקבלו בישיבות ועדת מעקב ובקרה - לחצו כאן.

לכתבה באתר פורום ה-15

אימוץ כלים מידיים להטמעת בניה ירוקה בערי פורום ה- 15 - הצעת מחליטים

להצעת המחליטים (מסמך pdf) לחצו כאן.


ועדת המעקב והבקרה אחר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15
במסגרת החלטת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה, הוחלט על הקמתה של וועדת מעקב ובקרה, שתעקוב אחר יישום ההחלטה בעיריות ותיבחן את ההחלטה ליישום התקן, בהתאם לתמורות והמגמות שהתרחשו בתחום הבנייה הירוקה. מטרות נוספות של ועדת המעקב והבקרה הן לזהות חסמים שונים ליישום ההחלטה בעיריות הפורום ולפעול להסרתם, לעקוב אחר תהליך הרביזיה לתקן והיבטים מקצועיים נוספים, וכן לייצר ערוץ הידברות ישיר בין כלל בעלי העניין המעורבים ביישום ההחלטה.

מבנה ועדת המעקב והבקרה:

1) מליאת ועדת המעקב והבקרה: המליאה מורכבת מחברים קבועים (חברי העיריות שאימצו את התקן הישראלי לבנייה ירוקה) ושותפים לתהליך (המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, האנרגיה והמים, המועצה הישראלית לבניה ירוקה, התאחדות בוני הארץ, איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, וכן מכוני ההתעדה המסמיכים לת"י 5281). מנכ"ל פורום ה-15 עומד בראשות מליאת הועדה, המתכנסת פעמיים בשנה.

2) מטה מקצועי: קבוצת עבודה המכינה את החומרים המקצועיים ואת ההמלצות לדיון במליאה. את המטה מרכזת מנהלת תחום הסביבה והקיימות בפורום ה-15.

3) גופים תומכים לוועדת המעקב והבקרה: על מנת להעשיר את דיוני ועדת המעקב והבקרה ולהזין אותה בחומרים מקצועיים, מליאת הועדה נסמכת על שני גופים נוספים: הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא, וקבוצת אנשי מקצוע ומומחים בתחום (מלווי בנייה ירוקה, אדריכלים, מנהלי פרויקטים ועוד).

לצפייה בתרשים הארגוני של ועדת המעקב והבקרה לחצו כאן.

לתשומת לבכם – בצד שמאל תוכלו לצפות בסיכומים והחלטות מישיבות ועדת מעקב ובקרה האחרונות, כולל חומרים שהוצגו בפגישות.

נדגיש כי המסמכים המצורפים לדף (בדף הידיעה באתר פורום ה-15) זה הם המסמכים המעודכנים ביותר, בהתאם להחלטות צוות המעקב והבקרה, ואנו ממליצים ליישם את ההחלטה לפי האמור בהם.

לידיעה באתר פורום ה-15


הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא

הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא הוקם תחת המטריה של פורום ה-15 ואיגוד מהנדסי הערים של הפורום. בפורום חברים נציגי מהנדסי הערים של 18 העיריות החברות באמנה והוא מרוכז מבחינה מקצועית ע"י אדר’ אוריאל בבצ’יק הממונה על תחום הבנייה הירוקה במנהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו.

הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא פורום ה-15 נפגש באופן שוטף לדיון מקצועי שמרתו גיבוש מדיניות של בנייה ירוקה בערים. בנוסף, תפקידו של הפורום הוא לעודד ולסייע להטמעה של עקרונות בנייה ירוקה בכל רבדי התכנון העירוני (בנייה חדשה, שיפוץ מבנים, פיתוח תשתיות ו"יירוק שכונות"), למפות את החסמים לקידום בנייה ירוקה ולפעול להסרתם, להתמודד עם נושאים מקצועיים הדרושים התייחסות ולאגם ולרשת מידע בין העיריות.

התוצר הראשון של עבודת הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא היא החלטת ראשי הערים הראשונה - אימוץ כלים מיידים להטמעת בנייה ירוקה בתהליכי התכנון והבנייה העירוניים.

תוצר נוסף ומשמעותי היא החלטת ראשי הערים השנייה - אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15, שהתקבלה ביוני 2103.

לשימושכם, מצ"ב סיכומי המפגשים של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא והחומרים הנלווים:

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית חולון 3.2.16
סיכום המפגש, הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה במבנים חדשים במערך "רישוי זמין" - תובנות מהיישום בעיריית חולון (רוני ורדי), מתווה עדכני להטמעה ברישוי (מאיה קרבטרי), שיפוצים ירוקים - מיפוי הנושא וסוגיות מרכזיות (אוריאל בבצ’יק), שיפוצים ירוקים על פי ת"י 5281 - סוגיות ופתרונות (יקיר למדן), אוגדן הנחיות לתוספות בניה ושיפוצים ירוקים בחולון (תמי הירש), חיוב שיפוצים ירוקים בפרויקטים של תמ"א 38 בהרצליה (נעה כהן-אורגד), שיפוצים ירוקים במבני חינוך + נספח 1 טופס איכות הסביבה למכרז (רונן קט), שיפוצים ירוקים באמצעות חברות עירוניות (תומר קרני).

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית ראשון-לציון 26.11.15
סיכום המפגש, סקירה על העיר ראשון-לציון ותהליכי התכנון והבנייה בעיר (ורד סלומון-ממן, חיים לשם, מירב קפלן, טל קוויתי רביב), הצגת כלי מדידה לשכונות בנות קיימא בישראל (אביאל ילינק), מסמך כלי מדידה לשכונות בנות קיימא בישראל

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית פתח תקווה, 8.9.15
סיכום המפגש, מצגת הקדמה של אוריאל בבצ’יק, שכונות מקיימות (ניל מתינסון), קידום והטמעת עקרונות ירוקים בתכניות עירוניות (חוה ארליך), פרויקטים סביבתיים בפתח תקווה (אינה פישר), גיבוש זהות מקומית בפתח תקווה (אליאנא סובול),חלופות לשימוש בחיפויי אבן במבנים (זיו לזר), פיתוח מקומות מפגש והצללה לאזרחים ותיקים (ארז מולאי).

מפגש בנושא מבני חינוך וציבור ירוקים כולל סיור לימודי במבני חינוך בתל אביב-יפו והרצליה, 18.3.14

מפגש במרכז ברודט, תל אביב-יפו, 2.7.14

מפגש וסיור בשכונה הירוקה בכפר סבא, 9.5.2013

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בפורום ה-15 4.2.13
נושא המפגש: דיון בטיוטת ההמלצה לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

מפגש וסיור הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית ירושלים 30.10.12
נושא המפגש: שכונות מקיימות
סיכום הפגישה, מצגת - הנחיות לבדיקת תכניות בנושא תכנון בר-קיימא בעיריית ירושלים, מסמך הנחיות לבדיקת תכניות בנושא תכנון בר-קיימא בעיריית ירושלים, כלים לא-סטטוטוריים לפיתוח קיימות שכונתית בתל אביב-יפו, מסמך המועצה הארצית לבנייה ירוקה בנושא תקנים וכלי מדידה הנפוצים בעולם לשכונות מקיימות, מצגת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה – שכונות מקיימות מצגת פארק המסילה בירושלים תמונות מהסיור בפארק המסיל"ה

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית פתח-תקווה 1.8.12
נושא המפגש: הכשרות בנושא התקן הישראלי לבנייה ירוקה לעיריות הפורום, מיזם רטרופיט של מבנים קיימים והמשך דיון באפשרויות אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפורום.
סיכום הפגישה, מעטפת חיצונית למבני H – אדר’ עינת קליש, מרכיבי התקן –טבלת אקסל (אוריאל בבצ’יק)

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית חולון 12.6.12
נושא המפגש: אפשרויות אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפורום.
סיכום הפגישה, מצגת – חולון עיר מקיימת, אוגדן הבנייה הירוקה של עריית חולון, מצגת של זיו לזר – עלויות בנייה ירוקה במבני מגורים, עבודת התאחדות הקבלנים בנושא עלויות בנייה ירוקה במבני מגורים.

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית נתניה, 5.2.12
נושא המפגש: "תהליך התעדה לתקן 5281 ויישום החלטת ראשי הערים בנושא הטמעת הנחיות בנייה ירוקה בתהליכי תכנון ובנייה". סיכום הפגישה, מצגת של יהונתן אלעזר מצגת חברת IQC

מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית תל אביב-יפו, 28.7.11
נושא המפגש: היערכות הרשויות המקומיות להטמעת בנייה ירוקה בהליכי התכנון, לאור אישור ופרסום ת"י 5281 עם סיום תהליך הרוויזיה.
סיכום הפגישה

לידיעה באתר פורום ה-15


Comments