תקן הבניה הירוקה: הקבלנים נגד פורום ה-15

פורסם: 19 ביולי 2016, 12:35 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 ביולי 2016, 13:11 ]

פורום 15 הערים הגדולות אישר אתמול יוזמה על פיה העיריות יחייבו את הקבלנים לבנות פרויקטים חדשים על בסיס התקן ■ התאחדות בוני הארץ סבורים שהדבר יגרור ייקור משמעותי של כל דירה

אורי חודי, 24/6/13

פורום 15 הערים הגדולות פועל להפיכת התקן הישראלי לבנייה ירוקה למחייב והקבלנים יוצאים למתקפה חזיתית כנגד היוזמה. נכון להיום התקן הישראלי לבנייה ירוקה (5281) הוא תקן וולנטרי וככזה אין הקבלנים מחויבים לבנות על פיו.

פורום 15 הערים הגדולות אישר אתמול יוזמה על פיה העיריות יחייבו את הקבלנים לבנות פרויקטים חדשים על בסיס התקן וזאת במהלך מדורג שיחול בתחילה רק על מבני מגורים הגבוהים מ-15 קומות ועל חלק ממבני המשרדים ומוסדות הציבור בעיריות. לטענת מגבשי ההנחיה החדשה שעתידה להיכנס לתוקפה ב-2014, עלות הבנייה הנובעת מאימוץ התקן בטלה בשישים לעומת התועלת. בהתאחדות בוני הארץ סבורים אחרת ומציגים נתונים המעידים על ייקור משמעותי של כל דירה. בתגובה לנתונים אלו טוענים בפורום ה-15 כי נתוני הקבלנים אינם מדוייקים ויציאתם נגד יישום התקן היא "פופוליסטית".

לטענת התאחדות בוני הארץ, הפיכת התקן למחייב תייקר את מחירי הדירות החדשות לציבור וזאת בשל העלות הנוספת שסעיפי התקן השונים מוסיפה לבנייה. עוד טוענים בהתאחדות כי מדובר במהלך המנוגד לחלוטין להתחייבות הממשלה להוזלת מחירי הדירות. "מדובר במהלך שיוביל להתייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל ללא חיסכון משמעותי למשק הבית ולסביבה בגין הבניה הירוקה", אמרו היום בהתאחדות והוסיפו כי על פי הצעת פורום ה-15 מדובר בהחלת התקן גם על בנייה חדשה של משרדים, מוסדות חינוך, מבני אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, בנייני מסחר ומוסדות ציבור ובחלק מהרשויות גם על פרויקטים בתחום תמ"א 38.

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ טוען כי "כנראה שראשי הערים רוצים להצטייר כירוקים אך לא מבינים את המשמעות, לא לחינם תקן הבניה הירוקה לא נקבע כתקן מחייב שכן גם בתוך מסמך ההמלצות לאימוץ התקן לבניה ירוקה כותבים חברי הצוות כי התקן סיים לא מכבר רוויזיה מקיפה, אשר מלוא משמעויותיה טרם נבחנו בשטח ולאור מיעוט המבנים אשר נבנו עד כה בהתאם לתקן החדש, הנחת המוצא המקצועית של הפורום העירוני לבנייה ירוקה הייתה כי בשלב זה לא מתאפשר עדיין אימוץ גורף וכוללני של התקן".

כצעד מונע ליוזמת פורום ה-15 העבירו ראשי התאחדות בוני הארץ לכל שרי קבינט הדיור מכתב בו הם מתנגדים ליוזמה. "משמעות ההחלטה הינה אימוץ הוראות של בניה ירוקה כהוראות מחייבות בתוכניות בניין עיר (תב"ע) וכתנאים למתן היתר בניה, כל זאת שעה שתקן הבניה הירוקה הוגדר על ידי המדינה כתקן וולונטארי שאינו מחייב", נכתב, "ללא התערבות ממשלתית מיידית, החלטת פורום ה-15 תעבור במליאת הפורום ותיושם בכל העיריות החברות בפורום וסביר להניח כי תיושם אף בעיריות שאינן חברות בפורום. המשמעויות לגבי התייקרות מחירי הדיור ולגבי תקציב המדינה, צריכה להדאיג כל שר האמון על התחומים שיפגעו כתוצאה מההחלטה, וכן את הממשלה כולה וחברי קבינט הדיור בפרט, כאחראיים בפני הציבור בישראל כולו על פתרון בעיית הדיור".

יש לציין כי ההחלטה של פורום ה-15 איננה זקוקה לאישור ממשלתי או אישור בקבינט הדיור אליו פנו הקבלנים ומדובר בהחלטה בסמכות ראשי הערים והוועדות המקומיות בכל עיר.

כאמור, שני הצדדים מציגים נתונים המעידים על עלות שונה של בנייה ירוקה. כך, הקבלנים מציגים נתונים של בדיקה שנערכה באגף הכלכלה והכספים של התאחדות בוני הארץ לגבי בניה למגורים מצאה כי עלות החלת תקן בניה ירוקה בדרגה הנמוכה ביותר שמחייב התקן משמעותה תוספת של כ-61 אלף שקל למחירה של דירה חדשה סטנדרטית . רכיב מרכזי בתוך עלויות הבניה הירוקה נגזר מהחלתו של תקן תרמי חדש שמבטא עלות של כ-30 אלף שקל לדירה, כך מסבירים בהתאחדות. עוד טוענים בהתאחדות כי החיסכון בחשבון החשמל השנתי של משק בית ממוצע והחיסכון הכולל למשק ולציבור כתוצאה מהפחתת הפליטות באנרגיה בגין יישום התקן מגיעים ל-65 שקלים בלבד לדירה בשנה וכי "ברמה הכלל משקית יגיעו העלויות לכל התחלות הבניה החדשות על פי תקן הבניה הירוקה עד כ-25 מיליארד שקל בעשור, כאשר התועלת הסביבתית ברמת הדייר וברמת המשק כולו מהחיסכון באנרגיה תסתכם בכ-220 מיליון שקל בלבד".

אל מול נתוני הקבלנים, מציבים אנשי פורום ה-15 נתונים אחרים וטוענים בצורה חד משמעית שאין התקן מייקר את הדירות כפי שהקבלנים טוענים. "ההחלטה שהתקבלה בפורום אינה גורמת לייקור מחירי הדירות כפי שטוענים הקבלנים. על פי בדיקות שערכנו מדובר בייקור הדירות בסדר גודל של עד 1.7% בלבד", אומרת עו"ד לינור שגיא, מנהלת תחום איכות הסביבה בפורום ה-15. "על פי ההחלטה, יופעל התקן בהדרגתיות כאשר בשלב הראשון יוחל רק על מבני מגורים הגבוהים מ-15 קומות שם תוספת העלות היא אפסית. רק ב-2015 תיושם ההחלטה גם על מבני מגורים נמוכים יותר וזאת לאחר בחינה מקיפה של ההשפעה של המחיר. גם הקבלנים עצמם יהיו חלק מהצוות שיבחון את היישום. אם נגלה שהבנייה מתייקרת בצורה משמעותית יותר נבחן שוב את ההמלצות. חשוב לציין כי היוזמה היא חלק מראייה רחבה של תחום הבנייה הירוקה שנכון להיום זקוק להתנעה. רק החלת התקן הירוק על הקבלנים יגרום להתנעת השוק הזה מה שיוביל להגברת התחרות והורדת מחירים". עוד מציינת שגיא כי הטענה שמדובר במהלך שנועד לעזור לראשי הערים בבחירות הקרובות היא רחוקה מהמציאות: "אנחנו עובדים על הנושא כבר שלוש שנים. ההחלטה ליישם אותה כעת היא פקידותית ואיננה קשורה לבחירות הקרובות".

בהתאחדות בוני הארץ מבקשים להדגיש כי ההתאחדות תומכת בבנייה ירוקה ויש כיום כבר חברות קבלניות רבות שבונות על פי התקן הירוק אולם יש לבחון את התועלות בבנייה ירוקה אל מול יוקר המחייה ואל מול החיסכון הצפוי מיישומו. "המשמעות של אימוץ התקן בבנייה למגורים כמחייב, הינה התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל", מסכמים בהתאחדות, "אימוץ התקן בקשר לבניה החוזית ציבורית, הינו פגיעה בכמות מוסדות ציבור, חינוך, בריאות, תיירות וכל זאת כאשר התועלות בכל הקשור לחיסכון באנרגיה טרם נבחנו. עוד טוענים הקבלנים כי אימוץ התקן, הינו המשך הטלת חסמים והליכי בירוקרטיה נוספים ומסורבלים, שללא ספק יכבידו ויאריכו את הליכי התכנון ומתן היתר הבניה (הליכים שכבר כיום נמדדים בשנים) שכן כיום יש רק גורם אחד ויחיד שמוסמך לבדוק את העמידה בתקן".

במקביל, במועצה הישראלית לבנייה ירוקה בירכו על היוזמה של פורום ה-15. הילה ביניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבניה ירוקה, השותפה למהלך יחד עם פורום ה-15, מסרה היום כי "יש לברך על מהלך חשוב זה שנועד להצעיד את הערים המדוברות על עבר מציאות סביבתית ואיכותית יותר. המהלך המבורך להפוך את התקן לבניה ירוקה למחייב בצורה הדרגתית ומתונה החל משנת 2014 הינו מהלך משנה מציאות ומהווה הישג שראוי לחיקוי ברמה המקומית. יחד עם זאת, אנו מודעים למורכבות הרבה שבהטמעת התקן ובטוחים שבאמצעות שיח מקצועי ושיתוף פעולה מצד בעלי עניין רבים ביניהם הקבלנים, המהנדסים, המתכננים ועוד נוכל להבטיח מגורים בסביבה איכותית ובריאה יותר עבור התושבים בישראל".

לכתבה בגלובס 

אושר תקן בניה ירוקה: מאבק בין פורום ה-15 להתאחדות הקבלנים
מערכת תשתיות 24 ביוני 2013

החל מ-2014 יחוייבו מרבית המבנים הציבוריים והמגדלים בישראל בתקן של בנייה ירוקה (5281). התאחדות הקבלנים מוחה ואומרת: התקן ייקר הדירות והמבנים בעשרות אלפי ש"ח ליחידה.

מאבק אימתני בין ערי פורום ה-15 (שחברו לירושלים, אשקלון ובת ים) לבין התאחדות הקבלנים באשר לתקן הבנייה הירוקה שאושר היום בקרב חברות הפורום. מועצת פורום ה-15 שכוללת ערים דוגמת תל אביב, רעננה, ראשון לציון, פתח תקוה ועוד, קבעה כי החל משנת 2014 יחוייב כל בניין ציבורי או בניין הגבוה מ-15 קומות בתקן של כוכב אחד בתחום הבניה הירוקה. משמעות ההחלטה היא כי עד סוף העשור צפויים להיבנות בישראל אלפי דירות ומבני ציבור בתקן של בנייה ירוקה.

איגוד בוני הארץ (הקבלנים) יצא במחאה חריפה נגד ההחלטה וטען בתקיפות כי צעד כזה יעלה את מחירי הבנייה (והדירות) באופן משמעותי – דבר שנוגד באופן עמוק ליעדי הממשלה בתחום הדיור. הסיבה להתייקרות, על פי התאגדות הקבלנים, היא שימוש בחומרי בנייה יקרים יותר וסחבת בירוקרטית, שיביאו להתייקרות של עשרות אלפי שקלים לדירה. "אימוץ התקן בקשר לבנייה החוזית ציבורית, הינו פגיעה בכמות מוסדות ציבור, חינוך, בריאות, תיירות וכל זאת כאשר התועלות בכל הקשור לחיסכון באנרגיה טרם נבחנו" כתבו נציגי ההתאחדות לאנשי משרד השיכון.

בהמשך לדברים אלו הוסיפו הקבלנים כי התוויית התקן על כלל הבניה הציבורית בישראל תייצר בירוקרטיה עודפת על זו הקיימת כבר היום, דבר שיוביל ליצירת חסמים שיכבידו ויאריכו את הליכי התכנון ומתן היתר הבנייה, שכבר היום סובלים מסחבת מתישה. " ללא התערבות ממשלתית מיידית, החלטת פורום ה-15 תעבור. המשמעויות לגבי התייקרות מחירי הדיור ולגבי תקציב המדינה, צריכה להדאיג כל שר האמון על התחומים שיפגעו כתוצאה מההחלטה, וכן את הממשלה כולה וחברי קבינט הדיור בפרט, כאחראיים בפני הציבור בישראל כולו על פתרון בעיית הדיור".

יש לציין כי פורום ה-15 אינו נזקק לאישור ממשלתי בכדי להתוות את התקן האמור. אותו תקן (5281) מורכב מסדרת תקנים המגדירים מהי בנייה ירוקה בישראל וכולל תשעה תחומים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. על פי המשרד להגנת הסביבה, הטמעת התקן (שחודש ותוקן בשנה שעברה) נעשתה בתיאום ושיתוף פעולה עם הגורמים השונים במשק, לרבות משרדי ממשלה, התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה המאגדת עמותות, אירגונים, גורמי אקדמיה וגורמי שוק רבים.

הילה ביניש, מנכ"ל הפורום לבנייה ירוקה בישראל, בירכה היום על החלטת פורום ה-15 ואמרה כי "המועצה מברכת על המהלך החשוב של פורום ה-15 ואת ראשי הערים. זהו מהלך שיהיה נכון להטמיע אותו בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל עם הקבלנים, המהנדסים והאדריכלים. זהו שיתוף פעולה שבהחלט ניתן לקיים אותו והוא יביא בוודאות לרווחה ולבריאות של התושבים".

אז איך בכל זאת מתמודדים עם התייקרות הדירות בעקבות התקן החדש? על כך עונה ביניש כי "מחקר מקצועי שנעשה בישראל הוכיח חד משמעית שהמחירים לא יעלו במצטבר על –3%-2% אבל גם העליות האלו צפויות לרדת לאחר שההטמעה של התקנים האלו ייכנסו לפעילות השוטפת. מה שצריך לקחת בחשבון זה שהחיסכון בחשמל בעקבות בנייה ירוקה והחיסכון במים מגיע ל-30% בממוצע. זהו חיסכון עצום עבור הצרכנים והרוכשים של הדירות".

"אני לא מבינה את נתוני הקבלנים" אומרת ביניש לגבי הטענות שגם הבניה הירוקה לא תייצר את החיסכון הנדרש בתחומי האנרגיה והמים "הנתונים שהם נותנים לא עומדים בקנה אחד עם עבודת המחקר שהם עצמם עשו לגבי תקנים של כוכב עד שני כוכבים. חשוב להבהיר שההחלטה של פורום ה-15 היא החלטה שקולה ומתונה. במדינה כמו ישראל, שהולכת להכפיל את כמות הבנייה שלה בשנים הקרובות, זהו צעד משנה מציאות".

לכתבה באתר תשתיות

ההתאחדות מזהירה: העיריות ייקרו את מחיר הדירות החדשות בעשרות אלפי שקלים

ההתאחדות מזהירה: העיריות ייקרו את מחיר הדירות החדשות בעשרות אלפי שקלים

הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות וראשי הערים מבטיחים לבוחריהם שלל הבטחות בנוגע לדיור בר השגה והוזלת מחירי הדירות אך מאחורי גבם של הבוחרים, ובניגוד למדיניות הממשלה והתחייבותה להוזיל את מחירי הדירות, פורום ה- 15 ממליץ לאמץ את תקן הבניה הירוקה שהוא כיום תקן וולנטרי כתקן מחייב שיחול על מרבית סוגי הבניה. "המשמעות של אימוץ התקן הינה התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל ללא חיסכון משמעותי למשק הבית ולסביבה בגין הבניה הירוקה", אומר ניסים בובליל, נשיא התאחדות בוני הארץ.

כך עולה ממכתב שהעבירו השבוע ראשי התאחדות בוני הארץ לכל שרי קבינט הדיור.

הקבלנים טוענים במכתב כי לאחרונה נתקבל בהתאחדות בוני הארץ מסמך המלצות מטעם פורום ה-15 בדבר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281  על-ידי העיריות החברות בפורום, במרבית סוגי הבנייה - מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, בנייני מסחר ומוסדות ציבור ובחלק מהרשויות גם על פרויקטים בתחום תמ"א 38 . משמעות ההחלטה הינה אימוץ הוראות של בניה ירוקה כהוראות מחייבות בתוכניות בניין עיר (תב"ע) וכתנאים למתן היתר בניה, כל זאת שעה שתקן הבניה הירוקה הוגדר על ידי המדינה  כתקן וולונטארי שאינו מחייב .

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ טוען כי כנראה שראשי הערים רוצים להצטייר "כירוקים" אך לא מבינים את המשמעות, לא לחינם  תקן הבניה הירוקה לא נקבע כתקן מחייב שכן גם בתוך מסמך ההמלצות לאימוץ התקן לבניה ירוקה כותבים חברי הצוות: "בהתחשב בעובדה כי ת"י 5281 סיים לא מכבר רוויזיה מקיפה, אשר מלוא משמעויותיה טרם נבחנו בשטח ולאור מיעוט המבנים אשר נבנו עד כה בהתאם לתקן החדש, הנחת המוצא המקצועית של הפורום העירוני לבנייה ירוקה הייתה כי בשלב זה לא מתאפשר עדיין אימוץ גורף וכוללני של התקן"

תקן לבנייה ירוקה הינו תקן המציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים, כאשר צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" (הדירוג 1-5כוכבים בהתאם לנקודות שנצברו).

בדיקה שנערכה באגף הכלכלה והכספים של התאחדות בוני הארץ לגבי בניה למגורים מצאה כי עלות החלת תקן בניה ירוקה  ( כוכב 1 ) משמעותה תוספת של כ- 61,000 ₪ למחירה של דירה חדשה סטנדרטית .

רכיב מרכזי בתוך עלויות הבניה הירוקה נגזר מהחלתו של תקן תרמי חדש שמבטא עלות של כ- 30,000 ₪ לדירה אולם החיסכון בחשבון החשמל השנתי של משק בית ממוצע והחיסכון הכולל למשק ולציבור כתוצאה מהפחתת הפליטות באנרגיה בגין יישום התקן מגיעים ל- 65 שקלים בלבד לדירה בשנה !

ברמה הכלל משקית יגיעו העלויות לכל התחלות הבניה החדשות על פי תקן הבניה הירוקה עד כ- 25 מיליארד ₪ בעשור, כאשר התועלת הסביבתית ברמת הדייר וברמת המשק כולו מהחיסכון באנרגיה תסתכם בכ- 220 מיליון ₪ בלבד

התאחדות בוני הארץ תומכת בבנייה ירוקה ויש כיום כבר חברות קבלניות רבות שבונות על פי התקן הירוק אולם יש לבחון את התועלות בבנייה ירוקה אל מול יוקר המחייה ואל מול החיסכון הצפוי מיישומו.

המשמעות של אימוץ התקן בבנייה למגורים כמחייב, הינה התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל .  אימוץ התקן בקשר לבניה החוזית ציבורית, הינו פגיעה בכמות מוסדות ציבור, חינוך, בריאות, תיירות וכל זאת כאשר התועלות בכל הקשור לחיסכון באנרגיה טרם  נבחנו. עוד טוענים הקבלנים כי אימוץ התקן, הינו המשך הטלת חסמים והליכי בירוקרטיה נוספים ומסורבלים, שללא ספק יכבידו ויאריכו את הליכי התכנון ומתן היתר הבניה (הליכים שכבר כיום נמדדים בשנים) שכן כיום יש רק גורם אחד ויחיד שמוסמך לבדוק את העמידה בתקן .

בן שמעון ציין במכתב לשרי הקבינט  כי  " ללא התערבות ממשלתית מיידית, החלטת פורום ה-15 תעבור במליאת הפורום ותיושם בכל העיריות החברות בפורום וסביר להניח כי תיושם אף בעיריות שאינן חברות בפורום. המשמעויות לגבי התייקרות מחירי הדיור ולגבי תקציב המדינה, צריכה להדאיג כל שר האמון על התחומים שיפגעו כתוצאה מההחלטה, וכן את הממשלה כולה וחברי קבינט הדיור בפרט, כאחראיים בפני הציבור בישראל כולו על פתרון בעיית הדיור".


לכתבה באתר התאחדות בוני הארץ
Comments