"ראש מינהל התכנון במשרד הפנים הורתה להתעלם מחריגות בנייה"

פורסם: 30 באפר׳ 2013, 3:26 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 1 במאי 2013, 2:47 ]

המשנה היוצאת ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה טוענת בחוות דעת שכתבה כי חלק מההחלטות של הוועדות המחוזיות,"מונחות" מלמעלה בין היתר על-ידי מינהל התכנון בינת שוורץ

    מאת רנית נחום-הלוי, 30/4/2013

שתי הנשים החזקות ברגולציית הנדל"ן בישראל ממשיכות את העימות הקשה ביניהן. המשנה היוצאת ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה, כתבה מכתב, ערב פרישתה מהתפקיד, שבו היא מעלה האשמות חמורות נגד התנהלותה של מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים, בינת שוורץ, שמתערבת ומפעילה לכאורה לחצים על הוועדות המחוזיות, ומתעלמת מחריגות בנייה. עוד טוענת דנה, כי שוורץ מתערבת בתוכנית פרטנית. "התנהלות שכזו מהווה חריגה חמורה מכללי המינהל התקין", כותבת דנה.

בינת שוורץ.
צילום: אמיל סלמן

במכתב בן שמונת העמודים, דנה אינה מציינת דוגמאות קונקרטיות שימחישו את טענותיה, ואולם אלה חמורות ביותר. דנה טוענת כי חלק מההחלטות של הוועדות המחוזיות,"מונחות" מלמעלה בין היתר על-ידי מינהל התכנון באמצעות התערבות בשינוי קבלת החלטות ועד הנחיות שניתנות שלא להתערב בעבירות בנייה.


"כל התערבות של מנהל התכנון או גורם אחר הינה התנהגות שלא כדין", כותבת דנה ומוסיפה בנימה מחשידה, "התערבות שכזו מעלה חשש של ממש להעדפה פסולה של גורם זה או אחר".


דנה העבירה את חות הדעת ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ראש תחום אזרחי יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, עו"ד ארז קמיניץ, למשנה ליועץ המשפטי למשרד הפנים, יהודה זמרת וסגניתו, עו"ד אפרת דון.


חוות הדעת באה להחליף הוראות ריענון שהוציא בנושא זה זמרת. אף שחוות הדעת שהוציאה דנה הועברה יומיים בלבד לפני סיום תפקידה, יש בה כדי להוות אבן דרך להשפיע על מוסדות התכנון גם בעתיד.


לטענת דנה, התערבות מינהל התכנון בראשות בינת שוורץ באה לידי ביטוי במתן הנחיות והמלצות למוסדות התכנון, בהוראות לשיבוץ נושאים על סדר היום והנחיות שלא להתערב בנושאים שבתחום אכיפת החוק.


"המקרים שהובאו לפנינו מגוונים מבחינת היקף העניינים, היקפם של מוסדות התכנון המעורבים כמו גם הדרך בה מועברות ההנחיות, הוראות או המלצות אלה. לעיתים באים הדברים בסיכומי דיון, מהם עולה בבירור מהי העמדה אותם נדרשים מתכנן המחוז ואנשי לשכת התכנון לנקוט ביחס לסוגיה שעל הפרק ביחס להביט קוקרטי בתוכנית או ביחס להחלטה שהוועדה המחוזית עומדת לקבל, או אף כזו שכבר קיבלה ומתכנן המחוז נדרש או מתבקש לשנותה. לעיתים מובאים הדברים בהוראות שבכתב או בעל פה בנוכחות גורמים שונים כגון ראשי רשויות, ולעיתים במסר המועבר לחבר מוסד התכנון בנוגע לעמדה שמצופה ממנו לנקוט", כתבה דנה.

עו"ד שרית דנה
צילום: הקריה האקדמית אונו


מחוות הדעת עולה עוד כי ההנחיות שיצאו ממינהל התכנון קשורות בין היתר בעניינים שבתחום אכיפת החוק, עד כדי הנחיות שניתנו שלא להתערב בחריגות ועבירות בניה שנעשו. "הוראות מסוג זה עשויות להתבטא בהוראות או בהנחיות שלא לדרוש מגורם כזה או אחר הבונה שלא כדין לחדול מפעולתו. כמו-כן הוראות שלא לדרוש דו"חות פיקוח על הבנייה גם כאשר ברור שיש חשד לקיומן של עברות בניה בשטח נשוא התוכנית. חריגותה של התנהלות זו הביאה לכך שגורמים שונים, ביניהם מתכנני מחוזות, פונים לא אחת למשרד המשפטים על מנת שיובהר להם האם עליהם לפעול לפי ההוראות שניתנו להם כאמור".


לדעת דנה, חומרה מיוחדת יש למעורבות מסוג זה בהליכים שיפוטיים כגון דיון בהתנגדויות לתוכנית או בערר, כמו גם "בעניין בקשות הנוגעות למאן דהוא הנעשות בעקבות פנייתו לשר, למנכ"ל או לגורם אחר במשרד הממשלתי או בעניינים הנוגעים לאכיפת החוק". חוות הדעת היא חריפה וחד משמעית ושמה דגש רב לעצמאויותן של ועדות התכנון שהינן ועדות מקצועיות.

חוות הדעת מגובה בפסיקות שהתקבלו בבית המשפט ובציון עקרונות יסוד של המשפט המינהלי שקבעו בין היתר כי על גוף מוסמך חלה חובה לפעול מתוך שיקול דעת עצמאי ואסור לו לציית להוראות או הנחיות מדרג שנמצא מעליו. הדבר חשוב שבעתיים, כותבת דנה, היות ומוסדות התכנון הינם גופים קוליגאליים שהרכבם נקבע במדויק כדי לשקף את מגוון האינטרסים לקבלת החלטה מסוימת.


חוות הדעת שהעבירה נסמכת גם על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אם כי בעוד שהנחיות אלה התייחסו להתערבות ומתן הנחיות על-ידי השר הממונה, לדעת דנה יש להרחיב איסור זה גם על מנהל מינהל התכנון. "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה עוסקות בהוראות מאת שר, זאת ככל הנראה משום שלא צפתה התערבות מגורם אחר כלשהו", כך נכתב, "עם זאת הכלל שנקבע חל כמובן ואולי אף ביתר שאת גם על ההנחיה הניתנת על ידי גורם אחר ובכלל זה מנהל מינהל התכנון".

אי אפשר להוציא את המכתב מהקונטקסט הכולל של היחסים בין דנה לשוורץ. דנה יזמה את הגירסה הראשונה של "רפורמת המרפסות", שבאה לידי ביטוי בחוק תכנון ובנייה חדש. גירסה זו זכתה לביקורות חריפות, בין הייתר מצידה של שוורץ, שטענה, שהחוק אינו לוקח בחשבון את האלמנטים התכנוניים של ועדות התכנון והבנייה, ולכן הוא עלול להחמיר את מצב התכנון.


בסופו של דבר החוק של דנה הוקפא ודנה סבורה שלשוורץ יש חלק נכבד בהקפאה. ואולם מעמדה נחלש, כיוון שכבר הגיעה לסוף הקדנציה שלה במשרד המשפטים, ואז היא נאלצה לראות רפורמה חלופית צצה, ממדרשה של שוורץ, מה שהביא למתיחות גדולה עוד יותר בין השתיים. במסגרת זו, המכתב הנוכחי מהווה את המכה הכואבת ביותר של שנה לשוורץ.

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי "המכתב הועבר לידיו והנושא ייבחן על ידי המשרד".כתבות קשורות:
Comments