שליש מדינה מחוץ לתחום: היועמ"ש אסר על בינת שוורץ לטפל בקיבוצים ומושבים

פורסם: 30 בינו׳ 2015, 14:07 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 15 בפבר׳ 2015, 13:05 ]

הסיבה לאיסור היא ניגוד עניינים, בשל פעילותו של בן זוגה, המקדם תוכניות במגזר הכפרי ■ חלקים מתוכנית המתאר הארצית יידונו מחדש ללא השתתפותה

מאת נמרוד בוסו, 26/1/2015

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, אסר על מנהלת מינהל התכנון, בינת שוורץ, לטפל בהליכים תכנוניים המשפיעים על מושבים וקיבוצים. האיסור נקבע בהסדר ניגוד עניינים חדש ומחמיר ששלח משרד המשפטים לשוורץ ביוני 2014, ומתפרסם עתה לראשונה.

הסיבה להגבלות החמורות היא החשש לניגוד עניינים שיוצרת פעילותו העסקית של בן זוגה של שוורץ, דודי רוסו, בעלי החברה דר ייעוץ ניהול ותכנון עירוני, שהוקמה ב–2002 ועסקה בניהול וקידום תוכניות בינוי, שרבות מהן במגזר הכפרי. אף שעם כניסתה לתפקיד ב–2011 חתמה שוורץ על הסדר ניגוד עניינים שהטיל עליה הגבלות מסוימות, החליט וינשטיין בשנה שעברה כי יש מקום להחמיר את תנאי ההסדר, ובעקבות זאת נוסח ההסדר החדש.

עד כה לא חתמה שוורץ על ההסדר החדש, ובין הצדדים מתנהל משא ומתן לגבי תנאיו. עם זאת, במשרד המשפטים הובהר לשוורץ כי כל עוד לא הושגו הסכמות, הנוסח החדש שנשלח לה הוא זה המחייב אותה.

בינת שוורץ
בינת שוורץ
צילום: אמיל סלמן

את הפרטים אודות הסדר ניגוד העניינים המחודש סיפקה המדינה לבג"ץ לפני כשבוע, בתגובתה לעתירה שהגישה עמותת אדם טבע ודין לפני כחצי שנה, בעניין ניגודי העניינים לכאורה שבהם נתונה שוורץ. מתשובת המדינהעולה כי בנוסח החדש תימנע שוורץ מלטפל "בכל הליך תכנוני ביחס להוראות כלליות בתוכניות החלות במישרין על יישובים חקלאיים (קיבוצים ומושבים) אשר משנות מצב תכנוני קיים לעניין השטח הכולל המותר לבנייה בקרקע, שינוי ייעודי קרקע והשימושים המותרים בה, שינוי צפיפות בנייה בקרקע, או שינוי בתנאים למען היתרים".

מאחר שהמושבים והקיבוצים, שמכוח הסכמי החכירה עמם מחזיקים מיליוני דונמים של קרקע חקלאית המהווים יותר מ–30% משטח המדינה (לא כולל יהודה ושומרון), איסור זה על ראש מינהל התכנון הוא חריג וקיצוני.

ההחלטות יידונו מחדש ללא שוורץ

אחת ההשלכות המיידיות של הסדר ניגוד העניינים החדש היא ביטול הדיון שהיה אמור להתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה בספטמבר 2014, ובו היתה אמורה לעלות על השולחן הסוגיה של המספר המקסימלי של יחידות דיור המותרות לבנייה במושבים והקיבוצים לפי תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 35) החדשה.

הקביעה בעניין זה היא קריטית עבור עשרות קיבוצים ומושבים, שסיימו לפני שנים רבות לבנות את מכסת יחידות הדיור המותרת להם, והמתינו בכליון עיניים לעדכון מספר היחידות. לכן, הודעת הפרקליטות בספטמבר על כך שהנושא לא יידון, שניתנה יום בלבד לפני קיום הישיבה, הדהימה רבים במגזר ההתיישבות העובדת.

יהודה וינשטיין
יהודה וינשטיין
צילום: מוטי מילרוד

ואולם רק כעת, לאחר שעברה כמעט חצי שנה, מתבררת הסיבה האמיתית לביטול הדיון — והיא הסדר ניגוד העניינים החדש שגובש בעניינה של שוורץ כמה חודשים קודם לכן. אמנם לקראת אותו הדיון הודיע יו"ר המועצה הארצית, ד"ר שוקי אמרני, כי שוורץ לא תשתתף בדיון, אך מאחר שהיא ניהלה את עדכון מספר יחידות הדיור ביישובים ואת ההחלטה לקביעת נהלים לאישור "יחידת דיור שלישית בנחלה" - החלטה שגם היא צפויה לאפשר הגדלת מספר יחידות הדיור במושבים - הפכו את שתי הצעות ההחלטה הללו לבלתי קבילות לאישור מבחינת משרד המשפטים.

בתשובת המדינה לעתירה אמר כי כעת צפויים המוסדות התכנוניים לדון בשני נושאים אלו מחדש, והפעם ללא מעורבותה של שוורץ: "נוכח החמרת הסדר ניגוד העניינים, נמצא כי נכון יהיה להביא את ההחלטות שהתבלו בנושא לוח 2 (הלוח הקובע את מספר הדירות המקסימלי בכל קיבוץ ומושב, נ"ב) ויחידת הדיור השלישית בנחלה לדיון נוסף בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). לאחר מכן יתקיים דיון בנושא במועצה הארצית. המשיבה לא תיקח חלק בדיונים אלה".

לגבי השתתפותה בעבר של שוורץ בדיונים, אף שככל הנראה היתה במצב של ניגוד עניינים, השיבה המדינה לבית המשפט כי לדברי שוורץ, השתתפותה בדיונים נעשתה כאשר "בדיעבד נעלמו ממנה נתונים עובדתיים לגבי קיבוצים שעליהם הוחלה ההחלטה, שלו היו ידועים לה באותה השעה, היתה נמנעת מלקחת חלק באותם דיונים".

עוד נכתב כי "לאחר בדיקת הנתונים העובדתיים שהוצגו בפני המדינה אגב הטיפול בתיק, לא היה מקום שהמשיבה תעסוק בנושאים אלה". עם זאת, הפרקליטות ציינה כי לאור הסברי שוורץ היא "שוכנעה שעיסוק זה היה בתום לב, בשל הבנתה של המשיבה את הוראות הסדר ניגוד העניינים דאז".

"מראית עין 
של תקינות"

על אף שעמדה זו של משרד המשפטים עשויה להתפרש, בצדק, כהישג לארגוני הסביבה הנמצאים בעימות הדדי מתמשך ורווי יצרים מול שוורץ, באדם טבע ודין קיבלו באכזבה מסוימת את עמדת המדינה. זאת, משום שהסעד המרכזי שאותו ביקשו - ביטול החלטות מוסדות התכנון על עדכון גבולות המכלולים הנופיים, אזורי טבע ומורשת ברמת השימור הגבוהה ביותר - נדחה על ידי המדינה.

על פי העתירה, במהלך כהונת שוורץ הוצע ואושר מהלך לגריעה ממכלול הנוף של עמק האלה את כל שטח תחנת הלוויינים, שבבעלות חברת אר.אר.סאט מאז 2008, ואת סביבתו הקרובה. לטענת העמותה, העובדה שעד 2009 שכרה החברה את שירותיו של רוסו כדי לקדם תוכניות באזור המיועד לשימור, היתה אמורה למנוע משוורץ מלהשתתף בדיון בנושא בשל מצב לכאורה של ניגוד עניינים שבו היתה מצויה, ובפרט שבמהלך 2012, לאחר כניסתה של שוורץ לתפקיד, עוד שילמה החברה לרוסו את יתרת שכרו שעוכב. "אם יאושרו ההמלצות לתיקון התמ"א בגרסתן העדכנית, אישור התכנית המפורטת שקידם בן זוגה של בינת שוורץ בעבר, ושהיה עד כה בלתי אפשרי לחלוטין, יהפוך בבת אחת לאפשרי", נטען.

ואולם, טענה זו נדחתה על ידי המדינה בטענה כי עבודתו של רוסו עבור החברה בוצעה זמן רב לפני כניסת שוורץ לתפקידה, כי רוסו לא ביצע עבור החברה כל עבודה לאורך כל ימי כהונת שוורץ בתפקידה, ויתרה מזו - התחייב כי לא יתקשר לביצוע עבודה עבור החברה גם בעתיד. "לאחר שהובהר כי אפשרות להתקשרות מחודשת בין מר רוסו לחברה אינה עומדת על הפרק, לא נמצא כי יש ממש בטענת העותר בדבר חשש לקיום ניגוד עניינים".

לדברי עו"ד אלי בן ארי, יועצה המשפטי של אט"ד, עמדת המדינה בנוגע למכלולים הנופיים סותרת את הסדר ניגוד העניינים החדש שבו חייב וינשטיין את שוורץ ולכן אינה ברורה. "מצד אחד נקבע שנאסר על שוורץ לעסוק בתוכניות הנוגעות ליישובים הכפריים במדינה, ומצד אחר בתקופת כהונתה קודמו הטבות תכנוניות רבות ערך, של הרחקת גבולות המכלולים הנופיים מעשרות יישובים כפריים שנמצאים בתחומם, צעד שעשוי לאפשר פיתוח בשטחים אלה. המדינה כאן סותרת את עצמה. מוטב היה שהמדינה תקבל את בקשתנו לקיים דיון מחדש בגבולותיהם של כל המכלולים, ולו לצורך מראית העין של תקינות ההליך".

עוד קבל בן ארי על כך שמזה חודשים ארוכים נאבקת העמותה בבית המשפט לקבל מהמדינה את רשימת לקוחותיו של רוסו, שצורפה להסדר ניגוד העניינים המקורי עליו חתמה שוורץ ב–2011, אך בינתיים ללא הצלחה.

שוורץ ומשרד הפנים סירבו להתייחס לנושא. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "היועץ המשפטי לממשלה החליט ביוני 2014, לאחר דיונים שהתקיימו בנושא, כי יעשה שינוי בהסדר ניגוד העניינים שהיה קיים עד למועד זה. שינוי ההסדר הובא לידיעתה של שוורץ והיא מחויבת לפעול לפיו על אף שעדיין לא נחתם הסדר חדש. לאחר הבהרת השינוי פנתה שוורץ והעלתה טענות בנוגע לנוסח החדש. משרד המשפטים נענה לבקשתה ומקיים בעצם ימים אלה התדיינות נוספת בעניין. יצוין כי מתנהל הליך משפטי נוסף בנוגע לבקשה לחשוף את הסדר ניגוד העניינים המלא כולל רשימת הלקוחות. עד לסיום הליך זה לא נוכל לחשוף את הרשימה".


כתבות קשורות:
בינת שוורץ קידמה הקמת מרכז מסחרי - במושב ששכר את בן זוגה לצורך הפרויקט
עתירה: "ראש מינהל התכנון עוסקת בתוכניות שמשפיעות על עסקי בעלה"
בעקבות מערכת יחסים עכורה: הודח מנהל תכנון התשתיות במשרד הפנים
"ראש מינהל התכנון במשרד הפנים הורתה להתעלם מחריגות בנייה"
המועצה הארצית תכריע אם לאפשר בנייה בעשרות אלפי דונם של שטחים פתוחים
הרחק ומשול: הדרך של משרד הפנים לייעול ופתרון מצוקת הדיור
סערת הבנייה בשטחים הפתוחים: "הדיון במועצה הארצית - פגום"
לבנות, ומהר // משרד הפנים כבר החליט:
 איכות הסביבה מפריעה לתכנון
המדינה מקדמת בחשאי את תוכנית ספדיה להרחבת י-ם
ישי נסוג: תקני החניה לא יופחתו עד לשיפור התחבורה הציבורית
מהפכת הבנייה במרכז: היישובים שיגדלו באלפי דונמים - על חשבון שטחים ירוקים
תמונת מצב מדאיגה בכל הנוגע למצב התכנון במדינת ישראל


Comments