ת"י 5281 - התקן הישראלי לבנייה ירוקה - תחבורה

פורסם: 8 בינו׳ 2013, 7:40 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 30 ביוני 2016, 12:46 ]
מאת ערן שחורי, רכז פעילות 'רוכבים לעבודה', ישראל בשביל אופניים (ע.ר)

בנייה בת קיימא (בניה ירוקה)
חלק 1: דרישות כלליות - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך טכני מאוחד
חלק 2: דרישות לבנייני מגורים - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - מגורים
חלק 3: דרישות לבנייני משרדים - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - משרדים
חלק 4: דרישות לבנייני מוסדות חינוך - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - מוסדות חינוך
חלק 5: דרישות לבנייני אכסון תיירותי - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - תיירות
חלק 6: דרישות לבנייני מוסדות בריאות - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - בריאות
חלק 7: דרישות לבנייני מסחר - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - מסחר
חלק 8: דרישות לבנייני התקהלות ציבורית - לחץ כאן. מקור נוסף למסמך: מדריך כללי - התקהלות ציבורית
מדריכים (לפני הרביזיה המתוכננת) להורדה מאתר מכון התקנים הישראלי - לחץ כאן
תקן ישראלי ת"י 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה - לחץ כאן

סעיפי תחבורה
הסעיפים הרלבנטיים לתחבורה בכל אחד מהפרקים הינם:
סעיף 7.1 נגישות לתחבורה ציבורית וחלופית.
סעיף 7.2 מתקנים וחנייה לאופניים.
סעיף 7.3 מסלולים בטוחים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים.
סעיף 8.5 מדריך למשתמש בבניין.
קבצי pdf המצורפים למטה מכילים את סעיפי התחבורה בלבד (7.1, 7.2, 7.3, 8.5) בכל אחד מהפרקים דלעיל.
בנוסף, מצורפת טיוטת תקנות התכנון והבניה התשע"א, 2011, אליה מפנה ת"י 5281.

דוגמה 1: הדרישות מבנייני משרדים בקשר לאופניים (חלק 3 לתקן):

יסופקו מקומות חנייה עבור אופניים בכמות הגדולה בשיעור של 20% מכמות מקומות החנייה הנדרשת בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשע"א – 2011 עבור בנייני משרדים (ראה הטבלה בהמשך)

וכן: יסופקו 2 מערכות מקלחות ומלתחות לפחות, ונוסף על כך תא מקלחת אחד לכל 1,000 מ"ר שטח בנוי. (חישוב מספר תאי המקלחת הנדרש ייעשה כדלקמן - 2 + שטח בנוי במ"ר לחלק ל-1,000).

הדרישה בתקן היא לספק מקומות חנייה עבור אופניים בשיעור הגבוה ב-20% מהכמות הנדרשת בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה) התשע"א 2011. על פי התקנות החדשות, שאושרו במרץ 2011, יש לספק 1 מקומות חניה לאופניים עבור כל 150 מ"ר משרדים. כלומר הדרישה בתקן לבנייה בת קיימה מחמירה עם הדרישה הקבועה בתקנות ודורשת 1.2 מקומות חנייה לכל 150 מ"ר משרדים. (חישוב מספר מתקני חניית אופניים ייעשה כדלקמן - שטח משרדים במ"ר לחלק ל-150 כפול 1.2.

למתקני אחסון אופניים יהיו התכונות האלה:

  • התאורה למתקני האופניים תתאים לתקן האירופי EN 12464-2;
  • הם יהיו מקורים כדי להגן עליהם מפני הגשם;
  • השטח המקורה ומעמדי האופניים יהיו מקובעים למבנה קבוע ויאפשרו הן למסגרת והן לגלגל של האופניים להינעל בצורה מאובטחת או שיהיו תחת השגחת מצלמות במעגל סגור;
  • יהיה מרחק מינימלי של 0.8 מטר בין מקומות חנייה במעמדי האופניים;
  • אזור אחסון האופניים יימצא במקום בולט ויהיה אפשר לראותו מהבניין;
  • אזור אחסון האופניים ימוקם לא יותר מ-150 מטרים מהכניסה לבניין.

דוגמה 2: הדרישות ממוסדות חינוך בקשר לאופניים (חלק 4 לתקן):
יסופקו מקומות חנייה עבור אופניים בכמות מינימלית של 1 מתקן לכל 10 ילדים. כמות של 1 מתקן לכל 5 ילדים תזכה את הבניין בניקוד גבוה יותר, וכמות של 1 מתקן לכל 2 ילדים תזכה את הבניין בניקוד גבוה יותר.
 
בנוסף, יסופקו לפחות 2 מערכות מקלחות ומלתחות, ונוסף עליהן תסופק 1 מקלחת לכל 1,000 מ"ר שטח בנוי. (חישוב מספר תאי המקלחת הנדרש ייעשה כדלקמן - 2 + שטח בנוי במ"ר לחלק ל-1,000).
בנוסף, תהיה מערכת חימום סולרית (בהתאם לפרק 1 בתקן לבנייה ירוקה במוסדות חינוך).
 
למתקני אחסון אופניים יהיו תכונות כפי שהוצגו לעיל בדוגמה עבור בנייני משרדים.
 

תקן חניה לאופניים (תקן מינימום) - מיקום מקומות החניה לאופניים לפי שימוש הקרקע
טיוטת תקנות התכנון והבניה התשע"א, 2011, [התוספת השניה, המתייחסת לתקנה 1 ולתקנה 5(א)]:

שימוש קרקע

תקן חניה לאופניים (תקן מזערי)

מיקום מקומות החניה לאופנים

בניין למגורים  הכולל יותר משתי יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף

1 לכל יחידת דיור

ניתן למקם עד 10% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מעונות סטודנטים

1 לכל 2 סטודנטים או לכל יחידת דיור

ניתן למקם עד 10% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין.

 משרדים ותעשיה עתירת ידע

1 לכל  150 מ"ר

ניתן למקם עד 20% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מסחר ותעשיה קלה

1 לכל 200 מ"ר

ניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מוסדות חינוך

1 לכל 10 תלמידים

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבנין.

מרכז קהילתי, בית תרבות, מתנ"ס, ספריה ומוזיאון

1 לכל 100 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבנין.

שירותי בריאות (מרפאות, בתי חולים)

1 לכל 200 מ"ר

ניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מוסדות ציבור אחרים

1 לכל 500 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופנים מחוץ לבנין.

מיתקני תחבורה ציבורית: תחנת רכבת, מרכזי תחבורה משולבים

2% מהמספר החזוי של נוסעים הצפויים להשתמש בתחנה.

 

 

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבנין.


טפסים להורדה מאתר מכון התקנים הישראלי - כאןקבצים מצורפים (ת"י 5281 בנייה ירוקה - סעיפי תחבורה בכל אחד מהפרקים):
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Ċ
Sustainability Org,
8 בינו׳ 2013, 7:40
Comments