עקרונות התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

פורסם: 23 באוק׳ 2009, 6:24 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 ביולי 2016, 12:52 ]
ת"י 5281 אושר בחודש נובמבר 2005 על ידי הוועדה הטכנית לבניה ידידותית לסביבה שבמכון התקנים. תקן הבניה הירוקה הוא, למעשה, כלי המאפשר את השגת מטרות הבניה הירוקה. התקן הוא מערכת קריטריונים ודרישות אשר עמידה בהם מקנה קבלת אישור של מבנה ירוק - "תו ירוק". התו הירוק עשוי לשמש את היזם והצרכן גם יחד - עבור היזם התו מהווה יתרון שיווקי להוכחת איכות הפרויקט ועבור הצרכן התו מהווה מדד לאיכות המבנה והשימוש בו.
 
עקרונות התקן:
- התקן מתייחס למבנים חדשים ולמבנים שעברו שיפוץ יסודי, המיועדים למגורים ו/או למשרדים לרבות בניינים מסוג זה, הכוללים גם שטחי מסחר.
- התקן עוסק בדרישות אשר ניתן לתת להן מענה ברמת המבנה/היזם/המתכנן ובהתאם למיקום הפרטני של כל מבנה.
- עמידה בתקן נעשית בדרך של צבירת נקודות, אולם יש חובה לעמוד בתנאי הסף של כל אחד מהפרקים ולצבור גם בהם נקודות.
    - צבירת ניקוד מ 74-55 נקודות מזכה בתו "בניין ירוק".
    - צבירת ניקוד מ- 75 נקודות ומעלה מזכה בתו "בנין ירוק מצטיין", סה"כ נקודות לצבירה 100.
במהלך כתיבת התקן ובהתאם לניסיון שנלמד מחו"ל, נמצא כי לפרק האנרגיה משקל משמעותי בבניה הירוקה, לכן נכתב בנפרד תקן ל"דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: דירות בבנייני מגורים" - ת"י 5282. תקן זה אושר גם הוא בשנת 2005 על ידי הוועדה הטכנית לבנייה ידידותית לסביבה. תקן זה עומד בפני עצמו בעניין צריכת אנרגיה בדירות מגורים ללא קשר מחייב לתקן הבניה הירוקה. אולם פרק האנרגיה שבתקן הבניה הירוקה 5281 בחלק המתייחס לדירות מגורים בלבד, מחייב עמידה בחלק מדרישות תקן 5282 ומקנה למטלה זו 8 נקודות לכל היותר מתוך סך הניקוד של פרק האנרגיה 29 . 
 
וועדת המומחים להכנת תקן 5281 לבניינים שפגיעתם בסביבה פחותה:  יהודה אולנדר (יו"ר), אדי בית הזבדי, ד"ר ניצן אייל, ד"ר רון לשם, אדריכל שלמה לביא, עדה רויטגור (רכזת(

פרקי תקן 5281
התקן מחולק ל 4 פרקים:
1. אנרגיה
2. קרקע
3. מים
4. נושאים סביבתיים נוספים
פרק האנרגיה
לפרק האנרגיה ניתן משקל נקודות הגדול ביותר (29, מתוכן 14 נקודות כתנאי סף) והוא כולל בחינה אקלימית של המבנה והסובב אותו; דורש לתכנן את המבנה לעמידה בתנאי הנוחות התרמית לשימוש האדם בהתאם לייעוד המבנה; ודורש עמידה ביעילות אנרגטית וחסכון באנרגיה, בידוד ותאורה טבעית וכו'.
פרק הקרקע
פרק הקרקע (19 נקודות מתוכן 8 נקודות כתנאי סף) מבקש לייעל ולמקסם את השימוש בקרקע ותת הקרקע ומתייחס לשימור קרקע וזיהום קרקע.
פרק המים
פרק המים (17 נקודות מתוכן 5 נקודות כתנאי סף) עוסק בחסכון במים שפירים ברמת המבנה, בשימור מי נגר וניקוז ובמים אפורים בהתאם לאישור משרד הבריאות.
נושאים סביבתיים נוספים
פרק זה כולל 27 נקודות אפשריות מתוכן 10 נקודות כתנאי סף, ב 7 תחומים: ניהול סביבתי של מהלך הבנייה ופסולת הבנייה; איכות אוויר ואוורור; רעש; קרינה; הפרדת פסולת מוצקה; חומרי הבניה; ותכנון המאפשר שימוש באופניים.
התרשמות המעריך:
למעריך, הגורם המאשר את העמידה בתקן, יש אפשרות להעניק 8 נקודות לנושאים אשר לא כלולים בסעיפי התקן ויש בהם כדי להפחית את הפגיעה בסביבה ובכלל זה גינון על גגות ומרתפים, שימוש במערכות אנרגיה מתכלות וכו'.
 

למסמך ת"י 5281 "בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה" ("בניינים ירוקים")

ת"י 5281 - התקן הישראלי לבניה ירוקה

תקן 5281 מאפיינים של בנייה ירוקה (עיקר התקן באתר התאחדות הקבלנים)

Comments