עוסקים בריכוזיות, מתעלמים מהסביבה

נשלח 21 בנוב׳ 2011, 7:18 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 21 בנוב׳ 2011, 7:19 ]

ועדת התחרותיות במשק צריכה להתמקד בפרויקטים שעלולים לפגוע בסביבה. האם מונפקים דוחות הדנים בהשלכות הפגיעה בבריאותנו?

אופירה אילון | 15/11/2011 16:25 
תגיות: ועדת הריכוזיות
 
מוסדות פיננסיים (בנקים, חברות ביטוח וכו') מחויבים להטמיע מערכת מסודרת של ניהול סיכונים פיננסיים, על מנת לאתר סיכונים פוטנציאליים שכרוכים בניהול העסק שלהם. המחויבות הזו היא חלק משמעותי מהניהול השוטף, מתוך אחריות תאגידית כלפי הציבור ובעלי העניין ומתוך מטרה לשמור על חסינותו הפיננסית של הארגון, כגוף אשר מממן פרויקטים ומעניק אשראי לפרויקטים, כחלק ממערך ההשקעות שלו.

מטרת ניהול הסיכונים הוא בהקטנת החשיפה להפסד ובהקטנת סיכון המוסד. לפיכך, מדינות רבות בעולם המערבי, יצרו רגולציה שמטרתה ליצור אחריות הצדדים כתוצאה מפעילותם העסקית. בין השאר, הרגולציה קושרת בין הסיכון הסביבתי לסיכון הפיננסי ומכתיבה למוסדות הנחיות ביצוע של בדיקות נאותות לפרויקטים אותם הם מממנים, הן מההיבט הפיננסי ובשנים האחרונות, גם מן ההיבט הסביבתי.

גם בישראל הנחה המפקח על הבנקים, ביוני 2009, לפעול להטמעת ניהול החשיפה הסביבתית במכלול הסיכונים הפיננסים, לרבות מתן אשראי לפרויקטים - והוא לא היחיד. גם הרשות לניירות ערך פרסמה באותה שנה תקנות הקובעות את הפרטים והעקרונות שיש לכלול במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בתשקיף, בכל הנוגע לדיווח אודות ההיבטים הסביבתיים בפעילותו של התאגיד.

בנוסף לתהליכי הרגולציה המחייבים, נוטים ארגונים לקבל על עצמם מחויבות מעבר למתחייב על פי חוק. המחויבות החברתית-סביבתית מוטמעת בנהלי העבודה של המוסד ומוצגת לציבור כחלק מהשקיפות והפתיחות של המוסד. בין השאר, יוזמות כמו עקרונות המשווה EQUATOR PRINCIPLES - עקרונות לניהול סיכונים חברתיים, סביבתיים במימון פרויקטים כבר אומצו על ידי ארגוני מימון מהגדולים בעולם.  
8,000 ארגונים, 130 מדינות

כמו כן, יוזמה של האו"ם מגדירה עשרה עקרונות לעסקים לשלוב עקרונות התנהלות ברמה האסטרטגית בתחומי זכויות האדם, סביבה, עבודה ומניעת שחיתות. עקרונות ה-GLOBAL COMPACT אומצו על ידי מעל 8,000 ארגונים ב-130 מדינות בהם ארגונים עסקיים, פרטיים, ארגוני סביבה, ארגונים חברתיים ועוד.

ומה אצלנו? חלק מהבנקים, לרבות אלו שבשליטת הטייקונים במשק הישראלי, הוציאו דוחות אחריות חברתית-סביבתית, חלק הצטרף ליוזמת האו"ם, בנקים נותנים היום הלוואות להצבת פנלים סולריים על גגות, כשהלוואה זו עונה על הקריטריון התשיעי של מיזם האו"ם "עידוד פיתוח והפצה של טכנולוגיות ידידותיות לסביבה".

אך האם הבנקים וחברות הביטוח, המשקיעים את חסכונותינו וכספי הפנסיה שלנו, אכן בוחנים בעין אובייקטיבית את ההשקעות וההלוואות לחברות האחרות שבבעלותם? האם הריכוזיות במשק לא תורמת להשקעות בפרויקטים שעלולים לפגוע בסביבה בה אנו חיים? האם הדוחות המונפקים אכן משקפים בדיקה מדוקדקת של ההשלכות של כל פרויקט כזה על בריאותנו? אלו נושאים שהוועדה לבחינת התחרותיות במשק עדיין לא בחנה. מן הראוי כי הדבר ייעשה בהקדם.

Comments