הדיווח הסביבתי בדרך לבורסה

פורסם: 2 ביולי 2010, 7:56 על ידי: Sustainability Org
רשות ניירות ערך והמשרד להגנת הסביבה השלימו ניסוח תקנות שמרחיבות במידה רבה את חובת הדיווח הסביבתית החלה על חברות ציבוריות. ברשות מעריכים כי התקנות ייכנסו לתוקף עוד השנה, לאחר אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת
רויטל חובל 24.06.10, 07:05

תקנות חדשות שניסחו רשות ניירות ערך והמשרד להגנת הסביבה יחייבו חברות ציבוריות הנסחרות בתל אביב לתת דיווח סביבתי מקיף במסגרת הדו"חות הכספיים שלהן. התקנות, שיחליפו את סעיף 28 לתקנות ניירות ערך, מיועדות לתרגם סיכונים סביבתיים לסיכונים פיננסיים, ולספק למשקיעים מידע רלבנטי נוסף לצורך קבלת החלטות. התהליך לגיבוש התקנות החל לפני שמונה שנים, ונתקל בהתנגדות לאורך הדרך מצד חברות מסחריות.

 

ברשות ניירות ערך מעריכים שהתקנות ייכנסו לתוקף עד סוף השנה, לאחר שיאשרו אותן שר האוצר יובל שטייניץ וועדת הכספים של הכנסת. במקביל עתיד המשרד להגנת הסביבה לפרסם מכרז לחברת בקרה שתעקוב אחר דיווחי החברות.

 

כיום נוהגות חברות ציבוריות בישראל להתייחס לדיווח הסביבתי בעיקר באופן וולונטרי, ואפילו בארגון

ה־OECD אין חובת דיווח סביבתי מקיף מעבר לעקרון השקיפות. ברשות ניירות ערך ובמשרד להגנת הסביבה מעוניינים שישראל תיתן בתחום זה דוגמה במישור הבינלאומי, בין השאר משום שמשקיעים רבים בעולם בודקים יותר ויותר את הערכים החברתיים והסביבתיים של חברות לצד "השורה התחתונה".

 

על פי התקנות החדשות, חברות ציבוריות יחויבו לפרט את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותן, להתייחס לתקנות וחוקים סביבתיים החלים עליהן וכן לחוקים עתידיים רלבנטיים. החברות יידרשו גם לפרט את מדיניות ניהול הסיכונים הסביבתיים שהן נוקטות.

 

החברות יידרשו לדווח גם על אירועים שהובילו לפגיעה בסביבה וחושפים אותן לתביעות ולתשלום פיצויים; על פיצויים שכבר נפסקו לחובתן בגלל נזקים לסביבה; על הפרשות שביצעו בגין הליכים שעדיין מתקיימים; על סכומי כסף שהפרישו לתיקון נזקים סביבתיים ולמניעת נזקים עתידיים; וכן על סכומי כסף שיש בכוונתן להשקיע בעתיד כדי לעמוד בדרישות ובחוקים סביבתיים.

 

מעבר לדיווח על שדרוג תקנים סביבתיים ויוזמות השקעה דוגמת הסבה לגז טבעי, יחויבו החברות למסור נתונים כמותיים במגוון תחומים: זיהומי אוויר, מים וקרקע, מפגעי ריחות ורעש, פליטת גזי חממה, צריכת מים, ייצור פסולת ואופן הטיפול בה, שימוש בחומרים מסוכנים וצריכת חומרי גלם.

 

את הקשר בין נזקים לסביבה וחוסן פיננסי ממחישה דליפת הנפט של חברת BP במפרץ מקסיקו, שהסבה לחברה הפסדים רבים. עם זאת, בישראל עדיין לא הוכח קשר ישיר בין זיהום שגורמות חברות לשוויין ולמצבן הפיננסי.
 
Comments