האם עיריית ת"א תתגייס ל"יירוּק" עסקים?

פורסם: 27 באוג׳ 2010, 0:14 על ידי: Sustainability Org
מתוך תמצית דיווח "משמר המועצה" על ישיבת מועצת תל-אביב ה-25
תאריך פרסום: 8/8/2010

...סגנית ראש העירייה מיטל להבי (מרצ) הגישה הצעה לסדר שכותרתה "עידוד וקידום פעילות עסקים ירוקים בהתאם למדיניות עיריית תל אביב-יפו". להבי, שהחלה את דבריה באמירה כי המגזר העסקי הוא המקור הראשי לפליטות גזי חממה בעיר, המשיכה וציינה כי לדעתה העירייה צריכה למלא תפקיד מרכזי ב"יירוּק" עסקים.

להבי סיפרה כי היא מובילה מהלך לקידום שיתוף פעולה בין העסקים לעירייה לצמצום פליטות גזי החממה. למהלך שותפים גם המשרד להגנת הסביבה, שותפות תל אביב-לוס אנג'לס, ארגון מעלה, והארגונים הירוקים (ובהם גם החברה להגנת הטבע). לפרויקט תקצוב ראשוני של 80,000 ש"ח (מחציתם מתקציב העירייה, מחציתם תרומות דרך שותפות תל אביב לוס אנג'לס). עד כה התקיים מפגש אחד בהשתתפות נציגי עסקים גדולים בעיר, ובו הובעה נכונות של כל המשתתפים להוביל מהלך משותף, לעידוד צמצום הפליטות של גזי החממה, ולגיבוש מדדים להקטנת טביעת הרגל האקולוגית של עסקים.

להבי ציינה כי היא מביאה את הנושא בפני המועצה בשל הצורך בהתגייסות עירונית כוללת למהלך (למשל – הנגשת מידע סביבתי, יחד עם מנהלת הידע העירונית; קידום שאטלים מתחנות רכבת למרכז העיר – יחד עם אגף התנועה; פתרונות מחזור – יחד עם אגף תברואה, חטיבת התפעול ואיגוד ערים דן לתברואה). להבי ביקשה כי הנושא יוגדר כ"מועדף" בתוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית שלה. היא ביקשה לקיים בוועדת ההנהלה דיון בנושא, תוך חודשיים. נציגי עיר לכולנו ביקשו להעביר את הדיון לא להנהלה אלא למועצת העיר. בהצבעה הוכרע על עריכת דיון בהנהלה בנושא.

לדיווח המלא באתר משמר המועצה

Comments