הראל, הראשונה מבין חברות הביטוח בישראל שביצעה מדידה נרחבת של טביעת כף הרגל הפחמנית שלה

פורסם: 21 באוג׳ 2010, 2:51 על ידי: Sustainability Org
המדידה בוצעה לפי הפרוטוקול הבינלאומי המקובל בתחום זה (Green House Gas Protocol)
מערכת טלנירי | 17/8/10, 12:44
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מובילה מגמה ירוקה והינה הראשונה מבין חברות הביטוח בארץ שביצעה בדיקה של "טביעת כף הרגל הפחמנית" שלה, באמצעות מדידה של פליטות גזי החממה של החברה, וזאת כחלק מהמאמצים שמשקיעה החברה ע"מ להפחית את השפעתה על הסביבה.

המדידה נערכה ע"פ הפרוטוקול הבינלאומי המקובל בתחום זה The Greenhouse Gas Protocol GHG- פרוטוקול מוביל לחישוב ודיווח וולנטרי של מצאי פליטות גזי חממה על ידי ארגון או פרויקט. הבדיקה בוצעה על-ידי חברת גודוויז'ן יועצים בתחום האחריות התאגידית ובשיתוף חברת GCX הבינלאומית העוסקת בניהול פחמני עבור ארגונים, הכולל מדידת טביעת כף רגל פחמנית, פרויקטים של קיזוז פחמן וסחר בזכויות של פליטות פחמן.

הדו"ח מדד את פליטות גזי החממה של הקבוצה בשנת 2009, וכולל את פירוט הפליטות הישירות (מתחבורה וגזי מיזוג) והפליטות העקיפות (מצריכת חשמל, צריכת נייר, צריכת מים וכמות הפסולת המשרדית). התוצאה שנמדדה, עומדת על 10,481.94 טון פחמן דו חמצני-סך כל הפליטות של הראל לשנת 2009. תוצאה זו מהווה בסיס ליעדי הפחתה עתידיים ולבניית תוכנית עבודה המתמקדת בצמצום הגורם העיקרי לפליטות הפחמן של הקבוצה שנובע מצריכת החשמל.
Comments