מהו ה-GRI

פורסם: 17 בדצמ׳ 2011, 13:05 על ידי: Sustainability Org

אחד מהתוצרים של אימוץ מדיניות אחריות חברתית-סביבתית על ידי תאגיד הינו הכתיבה והפרסום הוולונטרי של דו"ח אחריות תאגידית ( (CSRאשר יכול להכתב על פי ההנחיות הבינלאומיות של ארגון ה- GRI.

ה-GRI (Global Reporting Initiative) הינו גוף בינלאומי, הפועל כזרוע ביצועית של הסוכנות להגנה על הסביבה של האו"ם (UNEP) במטרה להפיץ ולהטמיע ברחבי העולם מערך יישומי של דיווח וולונטארי בתצורה של דו"ח קיימות (Sustainability Report). הנחיות ה- GRI הן מסגרת דיווח כלל עולמית לכתיבת דו"חות בנושאים חברתיים וסביבתיים, כגון התחממות עולמית, התנהלות ארגונית, עבודת ילדים וכו'.

דיווח קיימות הוא הנוהג של מדידה, גילוי ומחויבות למתן דין וחשבון למחזיקי עניין פנימיים

וחיצוניים על ביצועי הארגון בהשגת יעדים של פיתוח בר קיימא.

במסגרת הדיווח הוולונטרי של החברה לציבור, הציון של מידת האחריות הסביבתית בה נוקטת חברה ייבחן לאור פרמטרים כגון: חומרי גלם; אנרגיה; צריכת המים; פליטות לאוויר; טיפול ושינוע של פסולות מסוכנות; תאימות (Compliance) לחוקים ולתקנות הסביבתיים ועוד.
ישנן שלוש רמות דיווח במערכת והן מכונות A, B  ו-C. הקריטריונים לדיווח הנמצאים בכל רמה משקפים את העמקה ביישום מסגרת הדיווח על פי ה- .GRI בנוסף ארגון יכול לציין לעצמו פלוס (+) בכל רמה  במידה והוא עשה שימוש בהבטחת איכות חיצונית (Assurance ), היכולה להיעשות ע"י אנשי מקצוע או ארגונים אזרחיים.

יתרונן הגדול של הנחיות הוא בייצור סטנדרט בינלאומי בר-השוואה, אך יתרון זה מהווה גם את החיסרון המשמעותי שלהם, שכן בהנחיות אין התאמה ייחודית להקשר הקהילתי והמדינתי המקומי של הדו"ח. שהרי לכל קהילה מאפיינים וסוגיות הייחודיים לה, עליהם יש לתת את הדעת ולדווח בהתאם. הדור השלישי של ההנחיות מאפשר צירופו של נספח מדינתי ובכך נותן מענה לחסרון של האינדקס.

לאחרונה יצאה פניה של ה- GRIלקבל חוות דעת מהציבור לקראת יציאת הדור הבא (4) של ההנחיות. למאמר המלא לחצו כאן
 
מקור: ניוזלטר של "חיים וסביבה" 
Comments