המדיניות הסביבתית של פסגות

פורסם: 27 בדצמ׳ 2013, 9:53 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 27 בדצמ׳ 2013, 9:54 ]
מתוך אתר האינטרנט של בית ההשקעות פסגות, דצמבר 2013:

פסגות רואה בקידום ושימור הסביבה ערך חשוב, ומאמין כי על חברה עסקית להקפיד על ניהול מושכל של השימוש במשאבי הטבע וההשפעות הסביבתיות, מתוך הסתכלות עתידית רחבה לטווח הארוך. אנו סבורים כי מחובתנו לדאוג לדורות הבאים ולנהוג באחריות גם בתחום זה.

כארגון המחויב לעקרון של פיתוח בר-קיימא אנו שמים לנו למטרה את ניצול משאבי הטבע בצורה זהירה ואחראית, את הדאגה לסביבתנו, את הפחתת הפגיעה בסביבה והשלכותיה ארוכות הטווח וביצוע פעולות לשיפור איכות הסביבה.
פסגות מתייחס אל משאבי הטבע כמשאבים ציבוריים השייכים לכלל אוכלוסיית כדור הארץ כעת ובעתיד, ומבין כי פיתוח כלכלי חייב להתקיים תוך איזון עם הגנה על הסביבה ושמירה על משאבי הטבע למען הדורות הבאים.

פסגות אימץ גישה יוזמת ופעילה בתחום זה, וגיבש מדיניות סביבתית, ממנה נגזרים יעדים לשיפור ותוכנית ארוכת טווח להשגתם.
זהו תהליך מתמשך שהחל בשנת 2007. אנו בוחנים באופן תמידי את המדיניות הסביבתית של פסגות ומבצעים פעילויות אקטיביות לשם שמירה על הסביבה. 

פסגות מקיים פעילויות הסברה לעובדיו להעלאת המודעות ולגיוסם למען המטרה, ומקיים באופן יזום ושוטף פעילויות לצמצום צריכת משאבים מתכלים, הגברת המחזור ואימוץ גישה "סביבתית" למניעת נזקים סביבתיים. עובדי פסגות לוקחים חלק בפעילויות התנדבותיות יזומות לשיפור והגנת הסביבה. כביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת פסגות לתחום זה מונה סמנכ"ל בקבוצה כממונה על הנושא וכאחראי על פיתוחו, קידומו והטמעתו בארגון.

כארגון בעל אופי משרדי מובהק המספק שירותים ומוצרים פיננסיים,  צורך פסגות משאבים מגוונים כגון אנרגיה לצורכי שינוע, מחסניות דיו, ציוד משרדי לסוגיו, נייר וחומרי ניקוי. כארגון המחויב לעקרונות של פיתוח בר קיימא, אנו פועלים לשיפור מתמיד בביצוענו גם בתחום זה, תוך הפעלת שיקול דעת וצעדים לצמצום צריכת חומרים ממקור טבעי והגדלת השימוש החוזר בהם. גיבשנו נהלים שיקדמו שיפור ביצועים באמצעות רכש "ירוק", צמצום צריכת נייר, צמצום צריכת אנרגיה, הבטחת יעילות אנרגטית, צמצום צריכת המים, הרחבת פעילויות מחזור (נייר, בקבוקים, סוללות, ראשי דיו למדפסות וכו'), צמצום השימוש בדלק ועוד, ואנו משתפים את העובדים באופן שוטף במהלכים אלה. זה שואף פסגות לממש ולהוציא לפועל את מחויבותו למניעת נזקים סביבתיים ולשיפור מתמיד בביצועים סביבתיים של הארגון. בנוסף נקבעו יעדים כמותיים לבחינת השיפור בביצוענו.

מדידת ההשפעות הסביבתיות ופעולות לשיפור הביצועים
מדיניות הארגון ונהלי העבודה בתחום הסביבתי כוללים בין היתר מדידה וניהול של ההשפעות הסביבתיות הישירות של פסגות ויצירת תנאים לביסוס השפעות סביבתיות עקיפות חיוביות.
כצעד מתבקש למימוש וקידום המדיניות הסביבתית מקפיד פסגות על מדידת וניתוח השפעותיו הסביבתיות, הצבת יעדים לצמצומן וביצוע ביקורות להבטחת השגת יעדים אלה. 

פליטת CO2 והשפעה על התחממות כדור הארץ
כדור הארץ הולך ומתחמם בשנים האחרונות. מגמה זו של התחממות כדור הארץ מאיצה ארגונים רבים לחיפוש אחר פתרונות הקשורים בזיהוי השפעתם על תהליך זה, מדידתה ומציאת דרכים להפחתתה ע"י פעילויות לצמצום והקטנת הצריכה של משאבים טבעיים, צמצום השימוש באנרגיה ומציאת פתרונות חכמים לחסכון ואלטרנטיבות שאינן מזיקות לסביבה.

פסגות הינו בית ההשקעות מאוזן הפחמן הראשון בישראל
במסגרת ההתגייסות למאבק בהתחממות כדור הארץ פועל פסגות להפחתת פליטת גזי חממה במספר דרכים:

1. הפחתת פליטות במקור ע"י ביצוע שינויים טכניים והתנהגותיים בתוך הארגון -
• שילוב של מערכות שליטה ובקרה בצריכת החשמל.
• הגברת היעילות האנרגטית (היחס שבין כמות העובדים לכמות החשמל הנצרכת) בצריכת החשמל במשרדים של פסגות וצריכת הדלק במכוניות שבשימוש העובדים, וזאת באמצעות הסברה לחיסכון בקרב העובדים, השקעה במיזמים טכנולוגיים חסכוניים עתידיים (כמו: מעבר למערכת שרתים וירטואליים, רכישת מכשירים חשמליים עם דירוג אנרגטי A, מעבר למדפסות מרכזיות, בניית חדר שרתים יעיל וחסכוני ועוד).
• מעבר לכלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה יותר וביצועים טובים ביחס לכמות המזהמים אותם הם פולטים.
• איסוף פסולת הנייר של פסגות על ידי ספק חיצוני, לשם גריסה ומחזור למטרות שימוש חוזר. פסגות סוקרת את היקפי צריכת הנייר שלה בשנים 2007-2012 (טפסים, נייר צילום, נייר טואלט ומגבוני נייר)
•  קידום המודעות בקרב עובדי החברה לצמצום צריכת המים בעת שימוש בכיורים ובאסלות והתקנת אמצעים לחיסכון (חסכמים).

2. איזון וולנטרי של גזי החממה אותם פולט פסגות (Carbon Offsetting) באמצעות רכישת אשראי פחמני (Carbon Credits) - פסגות מודד את רמת  הפליטות הנוצרות מצריכת החשמל בחברה ומשימוש העובדים ברכבים פרטיים ואיזן, באמצעות נטיעת עצים בשטחי בור, את כל כמות הפחמן הנפלטת על ידו. במסגרת פרויקט "עץ אחד" נטע פסגות במהלך שנת 2010 למעלה מ-5,000 עצים בשטחי בור המיועדים לבניה עתידית. ב- 2011-2012 הוחלפו נורות בבתי קשישים ברחבי הארץ לנורות חסכוניות ונטע חורש בדרום הארץ.

3. כחלק מתפיסת ה"מוביל האחראי" ומתוך הפנמה של היכולת של גופים מוסדיים בכלל ושל פסגות בפרט להשפיע על התנהלותם של תאגידים בארץ וברחבי העולם, חבר פסגות בפרויקט הפחמן הוולנטרי (Carbon Disclosure Project (CDP שהינו פרויקט בינ"ל במסגרתו נאסף מידע על פליטת הפחמן של יותר מ-4,000 תאגידים גדולים ברחבי העולם.
הפרויקט מרכז משקיעים מוסדיים מכל רחבי העולם קרנות פנסיה כגון TIAACREF, חברות ביטוח כמו Allianz, ומנהלי נכסים דוגמת בלאקרוק, גולדמן-סאקס, מורגן סטנלי, ברקליס ו- HSBC המנהלים יחד יותר מ-55 טריליון דולר. הארגון פועל מטעמם להשגת מידע מהתאגידים על הסיכונים העסקיים וההזדמנויות שהתחממות כדור הארץ וגזי החממה מציגה בפני התאגידים, באמצעות שאלון שנשלח לתאגידים ע"י הארגון בשם המשקיעים המוסדיים שהצטרפו לשורותיו.

המוטו של הפרויקט הוא "מה שנמדד  - מנוהל". השאלון שנשלח לתאגידים כולל שני מרכיבים מרכזיים: מרכיב איכותי – הבודק את הערכות החברה לבעיית התחממות כדור הארץ, ומרכיב כמותי הבודק את רמת פליטות הפחמן (בטונות) של התאגיד.
התשובות לשאלונים מתפרסמות באתר הארגון וחשופות לכל המשקיעים המוסדיים החברים בארגון. המשקיעים המוסדיים יכולים לעשות שימוש במידע לצורך הערכת החברות הנסקרות על ידם או לצורך פיתוח מדדים או מוצרים פיננסיים סביבתיים. לאחר שבע שנות פעילות  הפך CDP  לתקן זהב לתהליכי שקיפות ביחס מידע פחמני.

בשנת 2012 השאלון נשלח ל-4,500 תאגידים ברחבי העולם. עד היום הושק הפרויקט ב-14 מדינות בעולם ובהן בריטניה, ארה"ב, צרפת וגרמניה. הפרויקט זוכה לתמיכתם של בכירים ברחבי העולם, בהם בנ-קי מון, רופרט מרדוק, ביל קלינטון, מדלייך אולברייט ועוד.

צריכת משאבים
1. כחלק מניהול העלויות התפעוליות וההשפעות הסביבתיות של פסגות, נאספים ונבחנים נתוני צריכת החשמל של כלל הארגון. צריכת החשמל הממוצעת לעובד בפסגות נמצאת במגמת ירידה לאורך השנים, למרות הגידול בפעילותו של הארגון, אשר בא לידי ביטוי בהרחבת שטחי הפעילות ותוספת של כח אדם לשורותינו.
אופי פעילותו המשרדי של הארגון מכתיב שימוש בציוד מחשוב, הפולט חום ומצריך השקעת אנרגיה רבה יותר במיזוג אוויר. יחד עם זאת, צריכה יעילה של אנרגיה תורמת לעלייה מתונה יחסית בצריכת החשמל.

להלן רשימת הפעולות הכלולות בתוכניות פסגות לחסכון בצריכת אנרגיה, וכפועל יוצא חיסכון בעלויות כספיות:
• חיסכון באמצעי תאורה: מעבר לשימוש בנורות חוסכות אנרגיה
• בקרי טמפרטורה ומיזוג אויר: מערכות לנטרול וכיבוי אוטומטי של מיזוג האויר
• הפחתת החום הנפלט משרתי המידע באמצעות מעבר לטכנולוגיה וירטואלית חכמה.
• מעבר למדפסות מרכזיות.
• בניית חדר שירותים חסכוני.
• מעבר לבניין אחד- בית פסגות.

2. מזה מספר שנים, נאספת פסולת הנייר של פסגות על ידי ספק חיצוני, לשם גריסה ומחזור למטרות שימוש חוזר.
פסגות סוקר את היקפי צריכת הנייר שלו (טפסים, נייר צילום, נייר טואלט ומגבוני נייר) ופועל לצמצומם. לשם כך יזמנו פעולות שונות שמטיבות עם הסביבה, ובמקביל יניבו חיסכון בעלויות תפעוליות.
האמצעים הכלולים בתוכנית של פסגות להפחתת השימוש בנייר:
• שימוש חוזר במעטפות.
• הטמעת מערכת החתמת טפסים מקוונת
• מעבר להדפסה דו-צדדית
• הקמת מרכזי הדפסה
• הדפסת והפקת כרטיסי ביקור על גבי נייר אקולוגי
• שימוש בטכנולוגיית Mail2Fax לצמצום שימוש בנייר

3. פסגות פועל לקידום המודעות בקרב עובדיו לצמצום צריכת המים, בעת שימוש בכיורים ובאסלות וחיסכון במים על ידי התקנת חסכמים.

רכש טכנולוגי ירוק
פסגות כלל במסגרת התוכנית ארוכת הטווח שלו הנחיות לביצוע רכש טכנולוגי ירוק, והחל ביישומן.
מכשירים פולטי חום - צמצום כמות שרתי המידע בצורה משמעותית ומעבר לשימוש בשרתים וירטואלים (עד כה הופחתה פליטת החום משרתי החברה במסגרת מהלך זה ב- 60%).
העדפת מכשירים עם דירוג אנרגטי A.

מיחזור סוללות, פחיות ובקבוקים
פסגות הכניס לשימוש במשרדיו השונים מכלים לאיסוף סוללות משומשות, פחיות ובקבוקי משקה.  כמו כן, פסגות מעודד את עובדיו וספקיו להביא לאתרי החברה סוללות משומשות, פחיות ובקבוקים ריקים ולמחזרם באמצעות התשתית אותה הציב במשרדי החברה.

שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה
אנו בפסגות מאמינים כי יש להעדיף את השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה שאינם מזהמים אותה.
• פסגות הפסיק לרכוש כוסות חד פעמיות מפלסטיק. זהו חומר שהתכלותו אורכת שנים רבות, ופסגות מקפיד לרכוש כוסות עשויות מנייר בלבד, שהשפעותיו הסביבתיות פחותות ואף ניתן למחזור. במקביל חילק פסגות כוסות רב פעמיות לכל אחד מעובדיו לשימושו השוטף מתוך מטרה לחסוך בחומרים מתכלים.
• פסגות מקפיד על רכש מחסניות הדיו ממוחזרות למדפסות הלייזר שלו. כל המחסניות המשומשות חוזרות למחזור לאחר השימוש בהן.

שיקולים סביבתיים/חברתיים בניהול השקעות
1. פסגות מבצע אנליזה סביבתית של חברות, לשם שילוב שיקולים סביבתיים במסגרת מכלול שיקולי ההשקעה בחברות.

2. בשנת 2004 הנפיק פסגות את קרן הנאמנות "פסגות (4A) מעלה 1" המשקיעה בניירות ערך של תאגידים הכלולים במדד "מעלה" - מדד הכולל את 20 החברות הראשונות בדירוג "מעלה", העומדות בתנאי הסף של מדד ת"א 100 (פסגות מעביר לתרומה למטרות חברתיות 40% מהכנסותיו מניהול קרן זו).
במקביל החל פסגות בתהליך לשילוב אנליזה סביבתית של חברות, לשם שילוב שיקולים סביבתיים במסגרת מכלול השיקולים בסינון חברות להשקעה.

סיכום
אנו בפסגות רואים בהטמעה ושמירה על ערכים סביבתיים אתגר רב-משמעות לא רק עבורנו אלא עבור החברה הישראלית בכללותה, למען פיתוח וטיפוח נושא איכות הסביבה בישראל. פסגות הוא ארגון מורכב ורחב היקף. מטבע הדברים, הדרך להטמעתם של ערכי איכות הסביבה בכל מגוון הפעילויות היא ארוכה ומורכבת, וממחישה את גודל המשימה.
אנו בפסגות נעשה כל שביכולתנו להעמקת המודעות והפעילות בקרב עובדינו לדאגה לסביבת חיינו, ונפעל במלוא הרצינות והיכולת על מנת להפחית את הנזקים הישירים והעקיפים אותם אנו גורמים לסביבה.

לדף המדיניות הסביבתית באתר האינטרנט של פסגות


Comments