לראשונה: החברות הממשלתיות יחויבו לדווח על פעילותן הסביבתית

פורסם: 25 בדצמ׳ 2013, 22:05 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 25 בדצמ׳ 2013, 22:06 ]

המשרד להגנת הסביבה ורשות החברות הממשלתיות מחייבים את החברות למנות מנהל לפיתוח החברתי סביבתי

מאת אורה קורן, 22/12/2013

לראשונה חברות ממשלתיות יחויבו להכין ולדווח בכל שנה על יישום תוכנית לפיתוח בר קיימא בחברה. על התהליך יפקחו המשרד להגנת הסביבה ורשות החברות. הדו"ח יכלול תכנית פעולה, דרכי יישום, מקורות מימון מתקציב החברה, יעדים ברי מדידה ותאריכי יעד להשגתן. חברות ציבוריות כבר מדווחות כמה שנים על פעילות סביבתית, אם כי גופים ירוקים מותחים ביקורת על חלקן בטענה, שהדיווחים חלקיים והחברות מצליחות להסתיר בדיווחים פעילות הפוגעת בסביבה.

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, אמר כי ל"מאה החברות הממשלתיות, הכוללות חברות תשתית ופיתוח כמו מקורות או חברת חשמל ותעשיות ביטחוניות השפעה סביבתית רבה ועל כן הן נדרשות להתנהלות אחראית בתחום הסביבתית, האנושי חברתי והכלכלי".

בהתאם להחלטה שהתקבלה במשרד להגנת הסביבה וברשות החברות הממשלתיות, בראשות אורי יוגב, חברי הדירקטוריון בכל חברה יחויבו למנות מנהל פעיל בחברה, כאחראי על תחום הפיתוח החברתי סביבתי, בניית התכנית והטמעתה בחברה.

בתוכנית האסטרטגית, נדרשות החברות להוכיח התייחסות לארבעה תחומים. בתחום הסביבתי – על החברה להציג כיצד היא מייעלת את השימוש במשאבים בחברה, איך היא מתייחסת לנושאים של זיהום אוויר, שיפור הטיפול בשפכים, הגברת המחזור וצמצום נסועה של עובדים על ידי מתן תמריצים להגעה ברגל, באופניים, או בשיתוף נסיעות. 

בתחום הכלכלי, על החברה להציג תכניות עבודה שיאפשרו לה לנהל השקעות באופן אחראי, ויספקו, בנוסף לחשבונות הפיננסיים הרגילים, גם דו"חות בנוגע לאיתנות כלכלית וניהול סיכונים פיננסיים.  

בתחום כוח אדם  על החברה להציג תכנית הנוגעת להכשרה והדרכה של עובדים, פיתוח מסלולי קריירה ושיפור תנאי העסקה, זאת תוך דגש בנוגע לשוויון מגדרי ושילוב בני מיעוטים. בתחום החברתי תדווח החברה על פעילותה בתחומי אחריות חברתית בארגון.

השר פרץ אמר כי "התנהלות סביבתית היא התנהלות חסכונית וכלכלית יותר. גם החברות וגם הציבור ירוויחו במעבר להתנהלות על פי פיתוח בר קיימא שבעולם הפך לנורמה. בישראל על החברות הממשלתיות להיות חלוצות בסטנדרטים ירוקים כדי להוביל את המהפכה הסביבתית ועליהן להשכיל ולנצל חומרים ממוחזרים לשימוש בתשתיות כדי למנוע פגיעה בטבע ולהביא לחיסכון בעלויות ורווח חברתי וסביבתי בטווח הרחוק".

לכתבה בדהמרקר
Comments