עסקאות טיעון בתחום הסביבה – מוסד הולך ונעלם

פורסם: 6 באוק׳ 2009, 3:43 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 1/10/2009
צבי לוינסון וגיל דרור
 
דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בתעשיות עלולים למצוא עצמם נאשמים. עליהם להיות מודעים למגמה ולהעלות את נושאי הסביבה למקום גבוה בסדרי העדיפויות שלהם.
 
עד לאחרונה הייתה נהוגה פרקטיקה בה כאשר המשרד להגנת הסביבה הגיש כתבי אישום נגד התאגיד ונגד מנהליו, הצדדים, בתחילת המשפט או במהלכו, היו מגיעים להסדר טיעון לפיו המנהלים היו נמחקים מכתב האישום והתאגיד היה מודה, מורשע ומשלם קנס.
 
פרקטיקה זו עומדת בקרוב להיעלם למעשה מנוף המשפט הסביבתי משתי סיבות: האחת, נעוצה במשרד להגנת הסביבה, אשר אינו מוכן יותר להסכים למחיקה כמעט אוטומטית של מנהלים מכתבי אישום. מבחינת המשרד יש כיום ערך הרתעתי גדול להרשעה של מנהל בכיר, על כל המשתמע מכך אישית למנהל עצמו ולשאר המנהלים, בבחינת "יראו ויראו".
 
השנייה, נעוצה בתאגידים עצמם. אם פעם יכול היה התאגיד להודות, לשלם קנס ובכך לסתום את הגולל על האירוע, הנה היום, לאחר כניסת חוק התובענות הייצוגיות לתוקף, הודאה אשמה של התאגיד תגרור מיידית תביעה ייצוגית בסכומי עתק, או תשפר משמעותית את סיכוי ההצלחה בתביעה שכבר הוגשה. התמודדות אל מול תביעות כספיות כאלה עלולה לערער את הבסיס הכלכלי של התאגיד, והיא אינה עומדת כלל בשורה אחת אל מול הסכומים המירביים הנקובים בדין הפלילי.
 
אין ספק שנוצר ניגוד אינטרסים בין המנהלים, אשר ירצו להימחק מכתב האישום כנגד תשלום קנס של התאגיד (יעלה כמה שיעלה), לבין התאגיד, שלוקח על עצמו סיכון גדול בהודאה באשמה.
 
תקצוב מתאים
סוגיה זו, בנוסף למורכבות הטבעית של ההליך המשפטי הסביבתי וריבוי המנהלים המעורבים בו, מעלה במלוא עוזה את שאלת הצורך בייצוג נפרד לתאגיד ולמנהליו בהליכים פליליים בתחום הסביבה. בפועל התוצאה היא שהליכים פליליים בתחום הסביבה אינם מסתיימים כבעבר בהסדרי טיעון, אלא מנוהלים "לפי הספר" עד להכרעת דין מנומקת של בית המשפט.
 
לאחרונה נתנו מספר פסקי דין בהליכים שהתנהלו עד תומם בהם הורשעו תאגידים ומנהלים כאשר על המנהלים שהורשעו בעבירות של זיהום הסביבה הוטל קנס כספי. קנסות אישיים אלו אסורים בשיפוי לפי החוק ועל המנהל לשאת בהם אישית מכיסו.
 
כעורכי דין המייצגים תעשיות בתחום הסביבה התרענו כבר לפני שנים, בפורומים רבים, כי עונשי מאסר בפועל למנהלים בישראל שיורשעו בעבירות סביבתיות הינם עניין של זמן בלבד. בכל העולם המערבי הענישה הסביבתית כוללת מאסר בפועל. בארצות הברית אפשר לסכם את מספר שנות המאסר שנגזרו עד היום על מנהלים שהורשעו בעבירות סביבתיות באלפי שנים וגם באירופה השמרנית רואים בשנים האחרונות מגמה ברורה של הטלת עונשי מאסר בפועל ומגמה זו תלך ותרווח גם בישראל.
 
דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בתעשיות אשר עלולים למצוא עצמם נאשמים חייבים להיות מודעים למגמת היעלמותו של מוסד הסדר הטיעון ולמגמת הענישה אשר הולכת ומחריפה. האמור לעיל מחייב מנהלים בתאגיד להעלות את נושאי הסביבה למקום גבוה מאוד בסדרי העדיפויות שלהם ולהיערך בצורה מיטבית  -  תקצוב מתאים, העסקת כוח אדם מיומן ובניית מערכות תשתיתיות לניהול סביבה במפעלם - אל מול מציאות מורכבת ורבת סיכונים להם ולתאגיד אותו הם מנהלים.
 
הכותבים, צבי לוינסון וגיל דרור, הם עורכי דין במשרד צבי לוינסון למשפט סביבתי ישראלי ובינלאומי
Comments