שר המשפטים נאמן: צה"ל ייענש מעתה בקנסות על זיהום סביבתי כמו אסבסט

פורסם: 20 בספט׳ 2010, 5:08 על ידי: Sustainability Org
פורסם ב - 08:51 20/09/10

אחרי שנים ארוכות של זיהום בלא עונשפסולת אסבסט בבסיס צבאי שפונה בדרום הארץ
תצלום: אלון רון
לאחר שנים ארוכות שצה"ל ומערכת הביטחון גרמו זיהומים קשים לסביבה ולא נענשו ולא נשאו בתוצאות הכספיות על כך, הם ייאלצו לשאת בתוצאות הכספיות של הפרת החוקים להגנת הסביבה ולשלם קנסות על עבירות אלו. כך קבע באחרונה שר המשפטים, יעקב נאמן, שנדרש להכריע בוויכוח בעניין זה בין המשרד להגנת הסביבה ומערכת הביטחון.

המשרד להגנת הסביבה מקדם בשנה האחרונה חוק למניעת מפגעי אסבסט. בימים אלו נמצא החוק בדיונים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקראת אישור בקריאה שנייה ושלישית. החוק מטיל מגבלות חמורות על יבוא ושימוש באסבסט, מסדיר את הטיפול בפינוי מבני אסבסט קיימים ומאציל סמכויות לפקחי המשרד להגנת הסביבה בעניינים אלו. החוק מאפשר להטיל קנסות בשיעור של 200 אלף שקלים.

בדיונים על אישור החוק טענה מערכת הביטחון, שהמשרד להגנת הסביבה אינו יכול להטיל עליה עיצומים כספיים בשל עבירות על החוק. עמדת מערכת הביטחון היתה כי פירוש הטלת העיצומים הכספיים הוא, שהמשרד להגנת הסביבה יקבל ממנה תקציבים שנועדו לביטחון. המשרד להגנת הסביבה טען, מנגד, שיש הכרח לתת לו כלי אכיפה כלפי המדינה במקרה של הפרת חוק.

לפני כמה שבועות העביר נאמן את הכרעתו בוויכוח למשרד להגנת הסביבה ולמערכת הביטחון. הוא הכריע בעד עמדת המשרד להגנת הסביבה והסביר שסנקציה כספית היא התמריץ העיקרי לרשויות למלא את חובותיהן. ככל שהרשויות יעמדו בהוראות החוק, ציין נאמן, הרי שלא יוטל עליהן כל עיצום כספי, ולכן אין ממש בטענת מערכת הביטחון שמדובר בהקצאה מחדש של תקציבים שקבעה הממשלה.

מהמשרד להגנת הסיבה נמסר, בתגובה, שהוא אינו סבור שיש סיבה עניינית להבחין בין הצעת החוק למניעת מפגעי אסבסט וחוקים אחרים החלים על המדינה. לכן הוציא המשרד לצה"ל מכתב התראה על כוונה להטיל עיצום כספי בשל הפרת החוק לסילוק ומיחזור צמיגים. המשרד הודיע שהוא מתכוון לאכוף את עמדתו זו גם לגבי חוקים אחרים, כמו החוק למניעת זיהום ים וחוק אוויר נקי.

דובר צה"ל מסר כי "הליך החקיקה הנוגע לאסבסט הוא חשוב וצה"ל שותף לו באופן מלא. זאת, מתוך מטרה ומחויבות לשמור על החוק ולהיות חלק מהשמירה על הסביבה בישראל. תוכנית העבודה שמגובשת בימים אלה בצבא מבטיחה עמידה בסטנדרטים מחמירים בתחומי הגנת הסביבה".

לכתבה בהארץ
Comments