מדריך - משכונה קיימת לשכונה מקיימת

נשלח 31 במאי 2014, 1:25 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 31 במאי 2014, 1:29 ]
שכונות רבות בכל העולם כבר הצטרפו לדרך הזאת והן נקראות שכונות מקיימות. בשכונות אלה התושבים מנהלים אורח חיים בריא: מכירים את הטבע ונהנים ממנו, נוסעים בתחבורה ציבורית, רוכבים על אופניים, ממיינים ומפרידים פסולת, שומרים על צריכת המים וחוסכים באנרגיה. 
החוברת מציעה סל כלים שימושיים לקידום תהליך הפיכתה של שכונה קיימת לשכונה מקיימת. הצטרפו לשלל הפעילויות העירוניות והיוזמות הקהילתיות למען הסביבה ותיהנו מאיכות חיים משופרת ומאזרחות פעילה בקהילה מועצמת.

לקריאת המדריך

מסגרת פעולה לפיתוח שכונתי - שיתוף פעולה של העירייה, התושבים והעסקים
להורדת המדריך מאתר פורום ה-15קיימות שכונתית
קיימות מהי? תפיסת הפיתוח בר-הקיימא נולדה כדי לענות על הבעיה המרכזית המעסיקה את המין האנושי בנושא איכות הסביבה - בעיית דלדול המשאבים הטבעיים של כדור הארץ על-ידי התעשייה והפיתוח האנושי המואץ.

עיריית תל-אביב-יפו משקיעה מאמצים ומשאבים רבים לעידוד קיימות בנושאים רבים ומגוונים כמו שיקום ושימור הטבע העירוני והנחלים, שמירת סביבת החוף והמצוקים, הפרדת פסולת ומיחזור, הפחתת זיהום אוויר וגזי חממה, חיסכון במים, התייעלות אנרגטית, בנייה ירוקה, עידוד לנסיעה בתחבורה ציבורית ורכיבה על אופניים, תשתיות איכות סביבה וחינוך לשימור הסביבה.

קיימות שכונתית

לאחרונה, נולדה יוזמה עירונית חדשה המתווה קווי פעולה לקיימות שכונתית. הכוונה היא להסב פעילות עירונית ענפה בתחום של פיתוח בר-קיימא לקנה מידה של שכונה, ולבסס אותה באמצעות שלל פעילויות עירוניות ויוזמות קהילתיות. היוזמה שמה דגש על עשייה סביבתית ברמת השכונות, מתוך תפיסה שנושא הקיימות הינו מנוף לא רק לשיפור איכות חיי התושבים בסביבתם אלא גם להעצמה קהילתית, חינוך לצרכנות נבונה ובניית שותפות מתמשכת בין העירייה לבין התושבים.

בשכונה מקיימת, התושבים מכירים את הטבע, נהנים ממנו ותורמים לשמירה על הסביבה על-ידי הפרדת פסולת, שימור מים וחיסכון באנרגיה. שכונה מקיימת מאפשרת לתושבים לנהל אורח חיים בריא ולהתנייד בקלות לבית הספר, למקום העבודה ולמרכז הקהילתי. שכונה מקיימת מטפחת תחושת שייכות בקרב התושבים ומעודדת אזרחות פעילה.

בכל שכונה יבוצע "סל פעולות" מתוך שלל פעולות מקיימות כגון שיפוץ ירוק של מבני ציבור ומבנים פרטיים, סקרי אנרגיה בבתי מגורים והחלפת נורות ליבון, הקמת מרכזי הפרדת פסולת וסבסוד קומפוסטרים, ביצוע רחובות מחומרים ירוקים, סימון שבילי אופניים וחלוקת מפת שבילים, הגברת מודעות לשמירה על סביבה ירוקה וסדנאות לתושבים בנושא אורח חיים בריא, הסמכת מוסדות חינוך ירוקים, הבטחת בטחון תזונתי במוסדות חינוך ועידוד להגעה בטוחה לבית הספר, חיסכון במים בבתים פרטיים, חיסכון בהשקיית שטחים ציבוריים ושימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה, איתור וחידוש שטחי טבע, הדברה ביולוגית, שיפור חזות גינות קדמיות, חלוקת שתילים לחצרות פרטיות, הקמת גינות קהילתיות וקואופרטיביים שכונתיים.

בשלב ראשון, נבחרה שכונת רמת ישראל –בצרון, ליישום היוזמה כפיילוט ראשוני, בד בבד עם ביצוע פרוייקט שש"ת (שיקום שיפור תשתיות) בשכונה.

מתווה לשכונה מקיימת נערך על ידי משרד אדריכל העיר, מנהל הנדסה
הפרוייקט ינוהל על-ידי אגף רובעים ושכונות, חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה
יועצים מקצועיים : מורן סלקמון ואורלי רונן, מרכז השל

לכתבה באתר עיריית תל אביב


Comments