מדוע אסור לייצא את הגז הטבעי שנמצא בישראל?

פורסם: 24 בפבר׳ 2011, 11:44 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 24 בפבר׳ 2011, 11:47 ]
 24.2.2011 פרופ' אורי מרינוב

מאז 2004, עת הוגשה למשרד התשתיות הלאומיות והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה תוכנית אב למשק האנרגיה (שהונחה על המדף ללא כל דיון רציני), אירעו כמה אירועים שמחייבים הכנסת שינויים מרכזיים בתוכנית: קודם כל, נמצא גז טבעי ישראלי בכמויות שיכולות להבטיח אספקה מסודרת לכל צורכי האנרגיה של ישראל לשנים רבות. כמו כן, התברר כי ישראל תהיה חייבת להגביל את פליטות גזי החממה שלה, כפי שהתחייב נשיא המדינה בוועידת קופנהגן.כניסת ישראל לארגון ה-OECD וכמה החלטות ממשלה בנידון, וכן הרצון המשותף להפחית את פליטות מזהמי האוויר (במיוחד מתחנות כוח ומכלי רכב פרטיים במרכזי הערים), מחייבים את כולנו לחשיבה חדשה ולאימוץ מדיניות אנרגיה לשנים הבאות.

הקווים המנחים של מדיניות זו צריכים להתבסס על ההנחות הבאות:

? כל הגז הטבעי שנמצא בישראל יעמוד קודם כל לרשות צורכי המדינה. אין להסכים בשום אופן לייצא גז זה למדינות אחרות, ויש לברך על החלטת משרד התשתיות הלאומיות לאמץ מדיניות זו. אין להרשות יצוא גז, מכיוון שהוא יידרש בתקופת הביניים מעתה ועד לשנים שבהן נצטרך לעבור לכלכלה נטולת פחמן כמעט לחלוטין. על פי המודלים הקיימים כיום, קשה להעריך במדויק מתי זה יקרה, אבל סביר מאוד להניח שמועד זה קרוב הרבה יותר ממה שאנחנו משערים. הגז הטבעי ישמש קודם כל לייצור חשמל, הן ישירות והן על ידי הפיכתו למימן.

? יש לשאוף להפחית בהדרגה את השימוש בפחם בתחנות הכוח הגדולות בשתי דרכים עיקריות: הסבת כל התחנות הפחמניות לשריפת גז, והשבתה הדרגתית של תחנות פחמיות ישנות, עד להפסקה כללית של השימוש בפחם ב-2020. באותה שנה היעד צריך להיות ייצור של 70% מהחשמל באמצעות גז טבעי ו-30% באמצעות תחנות סולאריות, טורבינות רוח ביבשה ובים ותאי דלק המופעלים במימן. חלק מהגז הטבעי יועבר לייצור מימן, הן להפעלת תאי דלק לייצור חשמל והן להפעלת כלי רכב ישירות או באמצעות תאי דלק.

? יש לזרז הקמת מערכות תחבורה ציבוריות עתירות נוסעים, כדי שניתן יהיה להגביל כניסת כלי רכב פרטיים למרכזי הערים. הגבלה זו דרושה כדי להפחית משמעותית את זיהום האוויר ואת גודש התחבורה. גם אם מרבית כלי הרכב יעברו משריפת דלק לחשמל, עדיין יהיה צורך להגביל את כניסתם לערים כדי להבטיח תנועה מהירה של התחבורה הציבורית.

יש להסב את כל האוטובוסים משימוש בסולר לשריפת גז, למנועים היברידיים גז-חשמל, ובסופו של דבר לשימוש במימן. כל הרשויות המקומיות יחויבו לתת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי, ועל האוצר יהיה לחפש דרכים כדי להבטיח שהנסיעה בתחבורה הציבורית תהיה ללא תשלום. בשעות העומס לא תורשה כניסת משאיות גדולות למרכזי הערים, וכל האספקה העירונית תיעשה באמצעות משאיות קטנות.

? חלק מהתגמולים שתקבל הממשלה ממכירת הגז הטבעי יופנו לקרן אנרגיה, שתפקידה יהיה לתמוך בהקמה והפעלה של מרכזי מחקר שיעסקו בפיתוח האמצעים הנדרשים להסבת המשק לשלב שבו לא ניתן יהיה יותר להשתמש בדלק מחצבי - שלב שבעולם נקרא כבר "בתר-פחמן". הקרן תעזור גם בפעולות לחיסכון באנרגיה ולהקמת רשת חשמל חכמה, שתאפשר ייצור חשמל באלפי תחנות מבוזרות. מקור נוסף למימון הקרן יהיה מס פחמן שיוטל על משתמשי הפחמן הגדולים.

אם מדינת ישראל רוצה לשמש דוגמה לעולם, היא צריכה לאמץ בהקדם תוכנית לאומית ארוכת טווח בנושא האנרגיה, ולמזלה יש לה עתה את כל האמצעים הדרושים כדי לבצע אותה לתועלת כל אזרחיה.

הכותב היה המנכ"ל הראשון של המשרד להגנת הסביבה וראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:

יצוא גז מישראל - לא לומדים לקחComments