חברת חשמל תשוב ותתתבסס על דלקים בעלות גבוהה מעלות הגז הטבעי

נשלח 19 בנוב׳ 2011, 22:06 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 19 בנוב׳ 2011, 22:07 ]

הנהלת חברת החשמל בהודעה לבורסה: הפסקת הזרמת הגז ממצרים והדלדלות מאגר ים תטיס יביאו לזינוק של כ-6 מיליארד שקל בהוצאות ב-2012

קובי ישעיהו 
17/11/11

הנהלת חברת החשמל שיגרה הערב (ה') הודעה לבורסה בנוגע לעלויות הנוספות שלה, הנוגעות בעיקר להפסקות החוזרות ונשנות בהזרמת הגז הטבעי ממצרים.

בחברת החשמל אומרים כי "בהתחשב, בין היתר, בפיצוצים החוזרים והנשנים בצינור הגז במצרים והקושי שנוצר בהסתמכות על אספקת גז סדירה ממצרים, כמו גם הידללות הגז הטבעי במאגר הגז ים תטיס שתוצאתה ירידה משמעותית בקצב הזרמת הגז מן המאגר לחברה, נדרשת החברה לשוב ולהתבסס על דלקים חלופיים בעלות הגבוהה משמעותית מעלות הגז הטבעי".

להערכת החברה, המעבר להתבססות על הדלקים החלופיים כאמור, עשוי להתבטא בשנת 2012 בהיקף נוסף של מיליארדי שקלים, וככל שלא תהא כלל הזרמת גז מצרי בשנת 2012, מעריכה החברה את העלות הכוללת בגין צריכת דלקים בשנת 2012 בהיקף של כ-20 מיליארד שקל לעומת היקף של כ-14 מיליארד שקל הצפוי להסתכם בשנת 2011. עלויות אלו יירדו ככל שתהא הזרמת גז מצרי מלאה או חלקית.

לדעת החברה היא תקבל כיסוי בתעריף בגין העלויות הנוספות, אולם הכיסוי התעריפי לא יבוא לידי ביטוי באופן מיידי, וכי בהתאם, על מנת לגשר על פערי הזמן עד לקבלת הכיסוי התעריפי, תידרש חברת החשמל, ככל הנראה, בנוסף לפתרונות פנימיים וחיצוניים, גם לקבלת סיוע חיצוני מהרשויות הרלבנטיות והממשלה, בגין כל או חלק מהעלויות הנוספות.

בחברת החשמל מציינים כי "החברה נקטה בצעדים משמעותיים להפחתת הוצאות והתייעלות בחודשים האחרונים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, בכוונתה לבצע צעדי התייעלות משמעותיים נוספים במהלך השנה הקרובה, וכן פועלת החברה ונערכת לגיוסי חוב והלוואות מול גופים פיננסיים שונים".

במקביל פועלת החברה במספר מישורים מול הרשויות הרלבנטיות והממשלה לפתרון דחוף של הנושא ואף קיימה מספר דיונים קונסטרוקטיביים עם גורמי הממשלה השונים, במסגרתם בפגישה שהתקיימה ביום שלישי השבוע אצל שר האוצר בהשתתפות כל גורמי האוצר הרלבנטיים, הציגה החברה את הבעיות התזרימיות בשנת 2012 והציעה חלופות להתמודדות עם הבעיה התזרימית.

סוכם "כי גורמי האוצר יבחנו את הנתונים שהציגה החברה ודרכים להתמודדות עם הבעיה התזרימית, מתוך כוונה שגורמי המדינה הרלוונטיים יסייעו לחברה על פי הצורך. מאחר והפער הינו תזרימי בלבד ונדרש לגישור עד לקבלת הכיסוי התעריפי ולא מדובר בכיסוי הפסדים של החברה ולאור הדיונים שמתקיימים מול גורמי המדינה השונים ברמות הגבוהות ביותר, החברה מעריכה כי נקיטת הצעדים המפורטים לעיל, יגשרו על הפער התזרימי הזמני שנוצר".

לכתבה בגלובס

Comments