חברת חשמל רוצה גז באשקלון

פורסם: 18 ביולי 2010, 12:19 על ידי: Sustainability Org

אחרי שנים של מאבק ציבורי נגד הפעלת תחנת הכוח באשקלון בפחם קובע הדוח של חברת החשמל: "היכולת להפעיל את התחנה בפחם ובגז תאפשר מצב בו כולם מנצחים". החברה דורשת שהציבור ישלם על המעבר מפחם לגז

רונית מורגנשטרן | 15/7/2010 7:42
חברת החשמל העבירה לשר התשתיות, ד"ר עוזי לנדאו, את הדוח הסופי לגבי היערכותה לנוכח מצבורי הגז הטבעי החדשים שהתגלו מול חופי ישראל. כפי שפורסם לפני שבועיים במעריב עסקים, החברה בדקה וממליצה להסב את פרויקט D (התחנה הפחמית שאמורה לקום באשקלון ולייצר כ-1,300 מגה-ואט) מתחנת כוח פחמית לכזו הפועלת על גז טבעי ופחם לגיבוי בעת מחסור.
תחנת הכוח הפועלת כיום באשקלון
תחנת הכוח הפועלת כיום באשקלון צילום: אדי ישראל


חלופה נוספת עליה ממליצה החברה היא תחנה פחמית עם שרפה חלקית של ביו-מסה (זבל או מקורות מהצומח) הדורשת העלאות עתידיות במחיר החשמל, ובמקביל שדרוג היחידות 4-1 באורות רבין לשריפת גז טבעי. החברה דוחה את האפשרות להסב את פרויקט D לתחנה הפועלת על גז טבעי בלבד, בשל סיכון גבוה להפרעות באספקת החשמל במקרה של מחסור בגז.

"הקמת פרויקט D בשילוב עם יצירת יכולת להפעיל את התחנה החדשה או תחנה פחמית, קיימת בגז טבעי (בנוסף ליכולת לפעול בפחם), מאפשרת ליצור מצב של win win בפיתוח משק החשמל, מההיבט הכלכלי והאסטרטגי גם יחד"' קובעת החברה בדוח. "באופן כזה ניתן יהיה לשמר את היכולת לייצר חשמל בדלק זמין שמחירו יציב יחסית ולעבור לייצור בפחם, במקרה של מחסור בגז או עלייה חדה במחירו, והכל תוך ניצול מיטבי של יתרונות הגז הטבעי שנמצא מול חופי המדינה, הן במישור הכלכלי והן במישור איכות הסביבה".

חברת החשמל מסבירה כי בכל העולם מקובל שמשק החשמל נשען על גז טבעי בשיעור של 30%-25%, בעוד שבישראל אנחנו נמצאים כבר על שיעור של יותר מ-40%. אולם, "בעקבות ההערכות האחרונות על מציאת כמות גדולה של גז טבעי מול חופי ישראל, ניתן להניח שמחיר הגז הטבעי יהיה נמוך יותר מכפי שהונח בתחזיות מחירי הדלק הקודמות", מציינים בחברה. "אם יתממשו תנאים אלה, ניתן לצפות שהיחס בין מחיר הגז בארץ ומחיר הפחם יצטמצם לטובת הגז, דבר שיכול לבטל את היתרון הכלכלי היחסי של פרויקט פחמי בהשוואה לייצור בגז טבע".
גידור סיכונים

עוד קובעת חברת החשמל בדוח כי ההוצאה העודפת למשק החשמל מהקמת פרויקט D כדו-דלקי היא כ-83 מיליון דולר בשנה, בשל עלות הקמתו היקרה יותר ונצילותו הנמוכה בהשוואה למחזור משולב בגז בלבד. עוד קובעת חברת החשמל, כי אמינות הספקת הגז וקיבולת המערכת תלויים במיקום החיבור של הגז משדה תמר - חיבור בצפון יגדיל את האמינות ואת הקיבולת ביחס לחיבור מדרום לתל אביב.

חברת החשמל מתייחסת גם למערכת הולכת הגז, ומדגישה כי הכרחי להקים את המקטע המחבר בין

אתרי גזר וחגית (סגירת טבעת רשת הגז). החברה ממליצה לשר התשתיות לקדם, מול המוסדות הרלוונטיים, את ההליכים הסטטוטוריים שיידרשו לצורך יישום מהיר של ההחלטה על הקמת פרויקט D עם יכולת לפעול בפחם ובגז טבעי או בפחם ובביו-מסה.

בחברת החשמל דורשים גידור סיכונים מלא למקרה של שינוי במחירי הדלקים, כתוצאה ממעבר משימוש בפחם לשימוש בגז או מגז לפחם, והכרה בתעריפי חשמל להוצאות הנדרשות ליצירת יכולת לשרוף גז טבעי או ביו-מסה ביחידות הפחמיות.
Comments