המלצה: להקים חברה ממשלתית להתייעלות אנרגטית

פורסם: 5 בנוב׳ 2010, 0:08 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 5 בנוב׳ 2010, 0:18 ]

רגע לפני שוועדת שני מפרסמת המלצות לצמצום פליטת גזי החממה, בפורום הישראלי לאנרגיה מציעים להקים גוף ממשלתי שיוביל את ההתייעלות האנרגטית, יסמן יעדים ויפעל להעלאת מחירי החשמל

טל ליברגל | 3/11/2010 14:27
תגיות: התייעלות אנרגטית

המלצות מסקנת ועדת שני להפחתת פליטות גזי חממה צפויות להתפרסם, ככל הנראה, בשבוע הבא. על פי ההערכות, אחת המסקנות המרכזיות ממליצה להקים קרן ממשלתית להתייעלות אנרגטית. בפורום הישראלי לאנרגיה מעריכים כי המלצות הוועדה לא יקדמו באופן אפקטיבי התייעלות אנרגטית והם מציעים אלטרנטיבה.

"ישנה עלייה של 6.3% בצריכת האנרגיה השנה" צילום: איי-אפ-פי

לטענתם, אמנם יש עבודת מטה בעניין ההתייעלות האנרגטית אך יש צורך במימון וביצוע ושם עלולה ההתייעלות האנרגטית כפי שהיא מתוכננת כיום ליפול. התכנון הנוכחי באשר להתייעלות אנרגטית כולל שני דברים מרכזיים: יעד שהממשלה הציבה בשנת 2008, לפיו עד 2020 יעמוד שיעור האנרגיות המתחדשות על 20% מכלל המשק, ועבודת מטה של ועדת שני אשר כוללת המלצות לקרן ממשלתית להתייעלות אנרגטית. הבעיה לדברי הפורום הישראלי לאנרגיה, היא שהמלצות ועדת שני, שטרם פורסמו, ככל הנראה יציעו פיזור סמכויות בין משרדים שונים, מה שעלול ליצור בלבול בריכוז הנושא.

"יש צורך בניהול מערכתי מאוחד וחוצה משרדים", אומרים חברי הפורום. בעיה נוספת עליה מצביעים בפורום היא שלפי ההערכות הקרן אותה מציעה ועדת שני תהיה תלויה בתקציב המדינה, מה שעלול לגרום למצב שבו תהיה שנה ללא תקציב כלל.

הפורום הישראלי לאנרגיה מציע שהמימון של ההתייעלות האנרגטית יהיה בידי הציבור. כלומר הוספת תעריף לחשבון החשמל אשר יופנה לצרכי התייעלות אנרגטית. על פי ההצעה, ההתייעלות לא תהיה כפופה לתקציב המדינה. בנוסף למימון הציבורי מציע הפורום כי יוקם מנגנון לניהול ההתייעלות.

לטענתם ללא גוף מאגד שידאג לניהול ההתייעלות האנרגטית לא יצליחו להגיע להישגיים ממשיים. "ישנה חשיבות מכרעת לניהול התהליך, ללא ניהול נכון, עלולה ההשקעה לרדת לטמיון", מסבירה יעל כהן-פארן, מנכ"לית הפורום. לדבריה, ישנה עלייה של 6.3% בצריכת האנרגיה השנה, זה מצב שהוא לחלוטין לא בר קיימא ואין בארץ שום גוף אשר מטפל בנושא באופן רשמי.
קביעת יעדים

הפורום מפרסם היום (ד') דוח מקיף שערך וכולל מודלים להתייעלות אנרגטית בארצות הברית. בדוח ניתן לראות כיצד באמצעות התייעלות אנרגטית הצליחו בארצות הברית לחסוך כמויות חשמל גבוהות. באורגון, למשל, בפעולה שנמשכה תשע שנים חסכו כמות חשמל שמספקת תחנת כוח שלמה.

מתוך בדיקת המודלים השונים בארצות הברית עלו שלוש מסקנות עיקריות: הגדרה ברורה של המטרות, מדיניות עקבית ויצירת קונצנזוס רחב שכולל את חברות החשמל, הרשות הממונה, הצרכנים והעסקים, כדי להגיע ליישום התייעלות אנרגטית.

על פי התוכנית המוצעת על משרד התשתיות לקבוע יעדים להתייעלות, אחר כך תמונה חברה ממשלתית חדשה אשר תהיה אחראית על ביצוע התוכנית ובראשה יעמוד דירקטוריון המורכב מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ונציגי ציבור. על כל ההליך יפקח יו"ר דירקטוריון שיהיה איש ציבור שימונה על ידי משרד התשתיות. "אמנם ראינו שבארצות הברית ההצלחה הרבה ביותר הייתה במקומות בהם הייתה עמותה שאמונה על ההתייעלות האנרגטית ולא הממשלה אבל בישראל אין ניסיון בעבודה של עמותות עם סדרי גודל כאלה של כספים ולכן מומלץ שחברה ממשלתית תהיה זו שתפקח על הנושא", מסביר ד"ר שחר דולב, מהפורום הישראלי לאנרגיה.

החברה להתייעלות אנרגטית, אותה מציעים בפורום להקים תציג תוכנית עבודה במחזור של שלוש שנים ובכל שנה תעשה עדכון בהתאם למצב המשק. היא תדווח בכל שנה על ביצועי התוכנית והחיסכון שהושג בפועל. רשות החשמל תפקח על הפעילות הפיננסית של החברה ומשרד התשתיות יפקח על השגת היעדים. כמו כן מציעים בפורום כי ליד החברה להתייעלות תעמוד מועצה ציבורית הכוללת בעלי עניין שונים אשר גם הם יפקחו על הנעשה.

אף אחד לא אחראי
על פי הצעת הפורום, יעדי ההתייעלות האנרגטית יקבעו בחקיקה ויהיו יעדים ברורים להשגה. הגוף המנהל יקבל מימון או מתקציב המדינה או מתעריף חשמל. אנשי הפורום סבורים כי עדיף מימון של תעריף חשמל שאינו תלוי בהשפעות המצב הכלכלי והפוליטי ומאפשר מימון רציף לטווח ארוך ומדגישים שחשוב שלגוף המנהל תהיה עצמאות בהחלטה כיצד ליישם את ההתייעלות. 

השאלה הנשאלת היא מדוע יש צורך בגוף שיעסוק בהתייעלות אנרגטית כאשר יש גם את משרד התשתיות שמתעסק בנושא, גם את חברת החשמל וגם את רשות החשמל? בפורום הישראלי לאנרגיה טוענים כי יש צורך בגוף נוסף משום שחברת החשמל היא גוף אשר מספק את האנרגיה ואינו מתעסק עם התייעלות אנרגטית ורשות החשמל היא רגולטור לחברת החשמל וגם היא לא אחראית להתייעלות האנרגטית. יש חלוקה ברורה של הסמכויות של הגופים ולכן צריך גוף ממשלתי נפרד ואחר שיוכל להיות אחראי על נושא ההתייעלות האנרגטית.

דבר נוסף שעשוי לעזור להתייעלות אנרגטית יהיה העלאת מחירי החשמל או הכנסת תעריף מדורג. בפורום הישראלי לאנרגיה מסכימים עם הטענה כי העלאה של מחירי החשמל תעזור להתייעלות אך טוענים שבממשלה לא רק שלא מקדמים העלאת מחירים כרגע, אלא ההפך, מורידים את מחירי החשמל. "לממשלה נראה הגיוני להעלאות תעריפים כשזה נוגע למים אבל לא כשזה נוגע לחשמל. העלאת תעריפי החשמל ותעריף מדורג הם חשובים אבל כרגע הם לא על השולחן והתייעלות אנרגטית כן, וחשוב שהיא תהיה אפקטיבית ולשם כל יש צורך בגוף מנהל שידאג שההתייעלות האנרגטית תקרה", מסבירים בפורום הישראלי לאנרגיה.

לכתבה באתר nrg

כתבות קשורות:
תוכנית חיסכון
Comments