הנזק הסביבתי מקידוחי הגז: 200 מיליון שקל בשנה

נשלח 21 בנוב׳ 2011, 7:27 על ידי Sustainability Org

דוח של אדם טבע ודין צופה כי לצד התועלת בקידוחי הגז, הסביבה צפויה להיפגע. במהלך העבודות יפלטו כ-425 אלף טון פחמן דו חמצני

nrg מעריב | 20/11/2011 16:54
תגיות: קידוח גז ונפט, סביבה ימית
 
לקידוחי נפט וגז במעמקי הים השלכות משמעותיות על הסביבה. דוח של עמותת אדם טבע ודין מעריך כי הנזק צפוי להגיע ל-200 מיליון שקל בשנה. "הפקתו המבורכת של הגז כרוכה גם בנזקים סביבתיים ועל חברות הגז לשאת בפיצוי הכספי, כפי שנהוג בעולם", ציין עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל העמותה.
אסדת קידוח גז. םגיעה בסביבה הימית
אסדת קידוח גז. םגיעה בסביבה הימית אלי דסה
המסמך עוסק בנזק הסביבתי כתוצאה מקידוחי הגז בתמר לסביבה הימית והחופית, ומתייחס לנזקים השגרתיים לסביבה הימית הנאמדים בכ-45 מיליון שקלים בשנה ולנזקים אפשריים כתוצאה מתאונה - הנאמדים בכ-43 מיליון שקלים בשנה. בין השאר הנזקים האפשריים הם: פגיעה באיכות המים, בדגה, תפיסת שטחים פתוחים לצורך הנחת מתקני התשתית ועוד.
לחייב את זכייני הגז
הדוח מתייחס גם לפליטות גזי החממה ממאגר תמר ועלות הנזק הסביבתי בפליטות אלו, כתוצאה מהשפעות תהליך שאיבת וקליטת הגז הטבעי בישראל. מבדיקת פליטות גזי המתאן עולה כי מידי שנה צפויה להיפלט ממאגר תמר כמות גזי חממה שקולה ל-425 אלף טון פחמן דו חמצני בשווי של כ-40 מיליון שקלים ובנוסף, נזקים כלכליים העשויים להיגרם כתוצאה מתקלה שתגרום לדליפת מתאן מאסיבית נאמדים בכ-80 מיליון שקלים בשנה.

"פליטות אלו אחראיות לעלייה בפליטה הכוללת של גזי חממה בישראל, שאותה יש לקזז מהתועלת הסביבתית הכרוכה בשימוש בגז", ציינו מחברי הדוח. לדברי ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר באדם טבע ודין, סך השימוש בגז טבעי עדיף על פחם, אך גם לו יש מחיר סביבתי. "יש צורך לנצל את עידן הגז בישראל כדי לפתח משק אנרגיה בר קיימא המתבסס יותר על מקורות אנרגיה מתחדשים".

במסמך מדגישים את הצורך הדחוף במחקר מקיף אשר ראוי שייעשה על ידי גוף ממשלתי מקצועי, ויקבע את ההשפעות החיצוניות בכללותן ויקבע אמדן כלכלי של השפעות אלו. לפי המלצות הדוח יש לחייב את זכייני הגז בפיצוי הציבור בגין העלויות החיצוניות הנגרמות כתוצאה מפעילותן, הן בשגרה והן במקרה של תאונה ולייעד את הכספים המתקבלים לקרן מיוחדת.

מחר (ב') תקיים ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיון מיוחד במסקנות הדוח וביישום המלצותיו.
 
Comments