מהפכת הגז מגיעה לצרכנים: החשמל יוזל ב-12% בפברואר

פורסם: 26 בינו׳ 2010, 4:03 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 26 בינו׳ 2010, 5:05 ]
מאת אבי בר-אלי, תאריך פרסום: 24/1/2010
 
שש שנים לאחר שהחלה, עתידה מהפכת הגז הטבעי להביא אל המשק הישראלי את השינוי הדרמטי שלו ייחל: ל-TheMarker נודע כי תעריפי החשמל למגזר הביתי ולמגזר העסקי-ציבורי צפויים לרדת בחודש הבא בשיעור חסר תקדים של 10%-12%. זאת, בעקבות כניסת הגז הטבעי לשימוש חברת החשמל בשיעור 40% החל בקיץ האחרון. במסגרת עדכון סל הדלקים שבו משתמשת החברה, אשר התעכב מאז אפריל 2009, צפוי סל זה להוזלה של 2.2 מיליארד שקל בשנה. המדובר בהוזלת התעריף הגדולה ביותר שידע המשק.

במקביל צפויה רשות החשמל להציג בתוך שבועיים את בסיס התעריפים החדש של חברת החשמל, אשר יעודכן לראשונה מאז 2002. נודע כי במסגרת עדכון זה צפויה הרשות להכיר לחברת החשמל בגידול של 3%-4% בעלויות ייצור החשמל בשנים הבאות. גידול זה ישוקלל בתעריף החדש, הצפוי לפיכך להסתכם בהוזלה של 10%-12%. למהלך דרמטי זה יש השלכות רוחב כלל משקיות (ראו מסגרת), ולכן הוא צפוי לעמוד בימים הקרובים בפני לחצים לשינויים של הרגע האחרון מצד גופים שונים - בין היתר מצד הדרג הפוליטי שיבקש לנצל את ההורדה לסבסוד שינויים אסטרטגיים במשק החשמל; מצד חברת החשמל, שצפויה לספוג פגיעה קשה בתזרים ההכנסות; וכן מצד יצרני החשמל הפרטי שמחיר החשמל שיציעו נגזר כהנחה מתעריף חברת החשמל. במקביל, צפויים התעשייה ובמגזר הסחר ליהנות מהוזלת התעריף - ואולם אלה חוששים משינוי שיטת תמחור החשמל לצרכני החשמל הגדולים (לקוחות תעו"ז), הצפויה לקזז כ-2% מן ההוזלה שלה יזכו.

למרות השינויים הצפויים בכלל מודל העלויות המוכרות לחברת החשמל, סל הדלקים של החברה הוא הגורם המהותי לכל שינוי בעלויות שיוכרו לה. זאת, משום שעלויות רכש הדלק של החברה מהוות כ-50% מהוצאותיה השוטפות ומכאן גם כ-50% מתעריף החשמל לציבור.

סל הדלקים התבסס עד 2004 על פחם (78%) וכן על סולר ומזוט (22%) היקרים יחסית. ואולם, מ-2004 החלה חברת החשמל להסיק את תחנותיה בגז הטבעי שהוזרם ממאגרי ים תטיס מול אשקלון. במאי 2008 החלה החברה לקבל גם את הגז המצרי של הספקית EMG דרך הצינור התת ימי שבין אל עריש לאשקלון. כך, גדל השימוש בגז הטבעי ב-2007 ל-18% מסך סוגי הדלק המשמשים לייצור חשמל, ולשיעור היסטורי של 40% שנקבע ביולי 2009. זאת, על חשבון הפחם, שירד ל-52%, ותזקיקי הנפט, שירדו ל-8%.

שינוי מהותי זה בסל הדלקים העצום של חברת החשמל (כ-10 מיליארד שקל בשנה) כבר נתן את אותותיו בהפחתה מסוימת של תעריף החשמל בשנתיים האחרונות (1-1.5 מיליארד שקל בשנה). ואולם, עיקר החדרת הגז לשימוש בוצעה במהלך 2009 עם תחילת הזרמת הגז המצרי והסבת תחנות הכוח גזר וחגית לגז טבעי. כך, לפי תחשיב רשות החשמל לשנים 2008-2012 עתיד שינוי זה להוביל להפחתה ממוצעת נוספת של 2.2 מיליארד שקל בשנה. זאת, בהתחשב בקצב הגידול המתון יחסית בביקושים לחשמל עם התאוששות המשק מהמשבר, אשר צפוי לפיכך למתן גם את הגידול ברכש הדלק לסוגיו.

כפי שפורסם ב-TheMarker תקציב רכש הדלק לסוגיו של חברת החשמל ירשום ב-2010 צניחה של כ-21% לעומת 2009, ויסתכם בכ-7.8 מיליארד שקל בלבד לעומת כ-10 מיליארד שקל אשתקד (ראו טבלה). זאת, בעקבות הצפי לירידה דרמטית נוספת של כ-76% ברכש סולר ומזוט וירידה של 5% ברכש פחם. במקומם יוגדל שיעור השימוש בגז טבעי לייצור החשמל, וזה צפוי לרשום גידול של 10.7% בנפחי הגז הנרכש.

כאמור, לתקציב סל הדלקים של החברה זיקה ישירה גם להיקף ייצור החשמל בפועל - ולתחזיות הביקושים לחשמל במשק. 2009 הסתיימה בירידה של כ-2% בביקושים לחשמל לעומת 2008. זאת, כאשר עם פרסום תקציבה השנתי בדצמבר 2008, חזתה חברת החשמל כי למרות המיתון במשק הביקושים לחשמל ירשמו גידול של 2.7% (לעומת גידול של 4% בתקציב 2008). בתחזית החברה ל-2010 קבעה החברה כי הביקושים יצמחו בשיעור של 1.7% לעומת 2009, כלומר, יישקו לרמת הביקושים שנרשמה שנתיים לפני כן.

בחברת החשמל חוששים

בסיס התעריפים של חברת החשמל הוא למעשה אוסף הנחות יסוד שעל פיהן מתומחרת עלות ייצור החשמל, הולכתו וחלוקתו, לטווח הארוך. כלומר, סל של עלויות נורמטיביות לכל אחד ממקטעי משק החשמל שתעריף החשמל אמור לכסות. למשל, עלות הקמת תחנות כוח ועלויות רכש דלק (מקטע הייצור), עלות הקמת קווי מתח (הולכה) או עלות תחנות השנאה ושירות לציבור (חלוקה).

לראשונה נקבע בסיס התעריפים ב-97' לתקופה של חמש שנים ועודכן לאחר מכן ב-2002. העדכון הנוסף אשר אמור היה להתפרסם עוד ב-2007 התמהמה במשך שנתיים ועומד להתפרסם, באיחור ניכר, רק בחודש הבא - ולמקטע הייצור בלבד.

ב-30 ביולי 2008 פירסמה רשות החשמל לשימוע ציבורי את העדכון. מסמך זה כלל את העלויות שבהן תכיר הרשות לחברת החשמל (כלומר, עלויות שיכוסו בתעריף החשמל לציבור) בשנים 2008-2012 וכן את שינוי תמחור החשמל ללקוחות תעו"ז (תעריפי עומס וזמן) וקביעת נוסחת פיצוי בגין איחור בעדכון זה.

הסעיף המרכזי של עלויות מקטע הייצור, כלל בין היתר עדכון בסיס הנכסים של החברה, הפחת, ההכרה בעלויות המימון, וכן כלל מקדם התייעלות של 2% בשנה. זאת, כדי להבטיח במקטע הייצור תשואה על ההון העצמי של 7.35% (9.8% לפני מס) לעומת 7% כיום.

ל-TheMarker נודע כי התעריף החדש אמור לגלם גידול של 3%-4% (תוספת של 600-800 מיליון שקל בשנה) בעלויות השוטפות של חברת החשמל במקטע הייצור. ואולם בדו"חותיה הכספיים ציינה החברה כי העדכון יביא להעלאה מסוימת של התעריפים, אך "בשיעור שאינו מספיק לדעת החברה".

בסיס התעריפים של חברת החשמל נועד להבטיח לחברה שיעור תשואה שנתי על ההון העצמי של 7% במקטע הייצור, 5.5% על מקטע ההולכה ו-6.2% על מקטעי החלוקה. ואולם, חברת החשמל היתה רחוקה בשנים האחרונות משיעורי תשואה אלה.

לטענתה, התעריפים אינם משקפים את עלויותיה בפועל, ואילו ברשות החשמל טוענים לחוסר ייעול במנגנוניה. במחצית הראשונה של 2009, למשל, רשמה החברה תשואה שלילית על ההון (0.7%- במונחים שנתיים) לעומת תשואה חיובית של 7.25% במחצית השנה אשתקד ו-5.48% בסיכום 2008. זאת, כאשר התשואה על ההון המקטע הייצור היא 3.4% לעומת תשואה שלילית של 3.7%- במקטע ההולכה ותשואה שלילית של 4.9%- במקטע החלוקה. להערכת חברת החשמל, עדכון בסיס התעריפים עבור מקטעי ההולכה והחלוקה יביא לתוספת משמעותית בתקצוב השנתי של המקטעים.

תעשיינים: "ההוזלה תביא לשיפור עצום"

>> הוזלה משמעותית של תעריף החשמל תקל על סל ההוצאות של הצרכנים הביתיים - אך היא קריטית לצרכני החשמל הגדולים במשק, שכן שם מהווה תשומת האנרגיה לעתים 10%-20% מההוצאות השוטפות. זאת, בייחוד בתעשייה התהליכית (קווי הייצור במפעלים הכימיים או בהיי-טק, למשל) וגם בעסקי הקמעונות דוגמת רשתות המזון והקניונים.

"תעשיית המתכת והפלדה מוציאה מדי שנה 50 מיליון שקל ומעלה לצריכת חשמל, ולכן החיסכון הפוטנציאלי גדול", אמר בסוף השבוע יו"ר יהודה גדרות, משה כהן. "כאשר מתנהלת היום מלחמת מחירים מטורפת, והמלחמה על שוקי חו"ל היא על סנטים בודדים - אנו הולכים על חוד התער, ולכן חיסכון של 1%-1.5% בהוצאות הוא המון", הוסיף. "תעשיית המתכת נמצאת כיום במלחמת קיום. כולם כבר התייעלו היכן שאפשר, קיצצו, פיטרו וחסכו - ולכן כל שינוי שכזה יכול לעשות היום את ההבדל".

יש לציין כי בקרב התעשיינים ולשכות המסחר שוררת עם זאת דאגה נוכח הכוונה לשנות את תמחור החשמל לצרכני התעו"ז (תעריפי עומס וזמן), אשר עשויה לטענתם להביא לייקור הוצאות החשמל. בהתאחדות התעשיינים ביקשו מיו"ר רשות החשמל, אמנון שפירה, להיפגש עמו לפני פרסום בסיס התעריפים החדש, וזו אמורה להתקיים בקרוב עם נשיא ההתאחדות, שרגא ברוש, ויו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות, נאווה סלע.
 

Comments