משרד התשתיות מתכנן: סמכויות רשות החשמל ירוקנו

נשלח 4 בדצמ׳ 2011, 5:20 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 4 בדצמ׳ 2011, 5:30 ]

לפי ההצעה שמקדם שר התשתיות עוזי לנדאו, יהיה בסמכותו לקבוע את תעריפי החשמל ולחלק רישיונות ייצור ליזמים פרטיים

מאת אבי בר-אלי, 4/12/2011
 
שבוע לאחר שטען כי "תעריף החשמל אינו עסק לדרג מקצועי, אלא החלטה פוליטית", מממש שר התשתיות עוזי לנדאו את משנתו. משרד התשתיות הפיץ בסוף השבוע תזכיר חוק שמרוקן למעשה את סמכויות רשות החשמל - ומעבירן לידי שר התשתיות. זאת, לרבות הסמכות לקבוע את תעריף החשמל למשק ולהעניק רישיונות ייצור חשמל לחברת החשמל וליזמים פרטיים. עוד כולל התזכיר את פיצולה של הנהלת רשות החשמל.

שר התשתיות, כך לפי ההצעה, ימנה לרשות החשמל מנכ"ל "לאחר התייעצות" עם שר האוצר. המנכ"ל יעסוק בניהול השוטף של תקציב הרשות וימונה לתקופה של חמש שנים, עם אפשרות למינוי נוסף של ארבע שנים. בניגוד לחוק הקיים, הממשלה לא תידרש באישור מועצת הרשות כדי להדיחו. תפקיד יו"ר הרשות ירוקן למעשה מתוכן ממשי, וזה יעסוק בתיאום של דיוני מועצת הרשות. נציגי הממשלה במועצת הרשות יחויבו לעמוד בתנאי סף זהים לאלה של נציגי הציבור - באופן שעשוי לפגוע במינויים של רכזי אגף התקציבים באוצר.

תזכיר החוק צפוי לגרור התנגדות עזה מצד משרד האוצר ורשות החשמל. אלה דוגלים בעמדה שלפיה יש להפריד לחלוטין בין הדרג הפוליטי להחלטות מקצועיות רגישות, ולהוציא מידי הפוליטיקאים את קביעת תעריפי החשמל ורישוי ייצור החשמל. לנדאו עצמו הודה בעבר כי ההפרדה נדרשה לאור מקרי שחיתות לכאורה ואובדן האמון בדרג הפוליטי , אך הלין על כך שהאחריות לעתיד שוקי החשמל והמים, למשל, מוטלת על כתפיו, בעוד שהסמכויות בתחומים אלה הופקעו לטובת רשויות סטטוטוריות עצמאיות.

המהלך שבו החל לנדאו נעשה ברקע המאבק סביב מינוי יו"ר רשות החשמל החדש. זאת, בעוד ועדת האיתור לתפקיד, שבראשה עומד נציב שירות המדינה, משה דיין, אמורה להתכנס היום להכרעה.

לפי תזכיר החוק שהופץ, יתוקן חוק משק החשמל כך שהסמכות למתן רישיונות ייצור חשמל והפיקוח על תנאיהם - תוחזר לידי שר התשתיות, לאחר שהופעה מידיו ב-2005. כמו כן, יופקד השר על תוכניות הפיתוח לכלל משק החשמל - ולא רק לחברת החשמל. השר יהיה רשאי לקבוע את העקרונות של תעריפי החשמל, ולאשר את התעריפים ביחד עם שר האוצר.

תעריף החשמל יחויב לשקף את תוכניות הפיתוח שיאשר שר התשתיות, כך שתישלל מידי רשות החשמל האפשרות לבלום הקמת תחנות כוח שהעביר השר לידי חברת החשמל.

בנוסף, כולל תזכיר החוק שורת שינויי חקיקה, שתכליתם להבחין בין ספקי השירות החיוני למשק - ולמעשה, להכין את התשתית להקמתה של חברת ניהול מערכת החשמל.

עם זאת, באופן מפתיע, כולל התזכיר את שינוי מודל הכיסוי התעריפי שמבטיחה רשות החשמל כיום ליצרני החשמל השונים. כך, במקום שתעריף החשמל ייקבע בהתאם לעלויות הנורמטיביות של הקמת תחנת כוח, מציע התזכיר כי התעריף יכסה את העלות בפועל של היצרן.

משמעות סעיף זה עלולה להיות ייקור תעריפי חשמל באופן משולל רסן, כדי לכסות עלויות הקמה מנופחות ושרירותיות לכאורה שעליהן ידווחו יצרנים - ובראשם, חברת החשמל.

תזכיר החוק הופץ בסוף השבוע להערות משרדי הממשלה, ולאחר קבלתן יגובש לכדי הצעת חוק.

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:

מי ישלוט במיליארדים של משק האנרגיה בישראל?

בראייה לאומית, יש יתרון למחיר חשמל גבוה

 
Comments