ארגוני הסביבה זועמים על התקנות החדשות לרישוי קידוחי נפט

פורסם: 29 באפר׳ 2012, 6:39 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 1 במאי 2012, 7:28 ]

התקנות מיועדות להסדיר קידוחי ניסיון בהליך מזורז וללא זכות ערעור; באדם טבע ודין מאיימים בהליכים משפטיים: "הניסיון להציג את התקנות כעניין סביבתי הוא ספין"

מאת איתי טרילניק, 29/4/2012
 
שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, חתם בשבוע שעבר על תקנות חדשות לקידוחי נפט ביבשה, הקובעות הליך תכנון מקוצר לקידוחים, לעומת הליכי הרישוי בבנייה סטנדרטית. התקנות החדשות מונעות אפשרות לערער על ההחלטה בפני ועדת תכנון גבוהה יותר.

נוסח התקנות שנחתם שונה מעט מהנוסח שפורסם לשימוע בינואר השנה, אך סעיפים רבים בו עדיין נתפסים כבעייתיים בעיני ארגוני הסביבה. ארגון אדם טבע ודין פנה ללנדאו והתריע כי ינקוט בהליכים משפטיים אם לא יבוטלו התקנות החדשות.

חוק הנפט מ-1952, המסדיר את הליכי הרישוי והפיקוח על קידוחי הנפט והגז בישראל, קובע כי שר האנרגיה והמים רשאי לאשר לבעל רישיון קידוח סטייה מחוק התכנון והבנייה. בעקבות עתירה לבג"ץ של אדם טבע ודין חוברו תקנות המסדירות את ההליך החורג.

התקנות בשימוע נכתבו לאור כוונת המשרד להפריד בין אישור קידוחי ניסיון לבין קידוחים קבועים, כאשר רק הראשונים יזכו להליך המקוצר. הגורם המאשר את קידוחי הניסיון יהיה הוועדה המחוזית לתכנון, אליה יצטרף נציג משרד האנרגיה והמים, ונקבע בהן לוח זמנים צפוף לאישור. בהצעה נכתב כי הוועדה תוכל לדרוש "מסמך סביבתי" מהיזם, אך לא פורט מהו המסמך או כי הכנתו היא חובה.

התקנות שהוצעו קבעו אמנם כי האישור יהיה תקף לשנה בלבד, אך הוא יוארך אוטומטית אם יגיש היזם בקשה מפורטת למוסדות התכנון, הפעם לפי חוקי התכנון והבנייה. לפיכך, חוששים ארגוני הסביבה כי לא ניתן יהיה לשנות עובדות שנקבעו בשטח בזמן קידוחי הניסיון. זאת, בין היתר, מפני שחוק הנפט קובע כי מרגע שהוכרז קידוח בתור תגלית, על היזם להמשיך ולהפיק ממנו נפט כאילו קיבל אישור קבע.

הנוסח הסופי, שאושר בשבוע שעבר, הוא מרוכך יותר. בין היתר, קיימת בו חובה להגיש את המסמך הסביבתי, ומפורט כי ההנחיות להכנתו ייקבעו בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, נכתב כי הסטייה מחוק התכנון והבנייה תתאפשר רק עד להכרזת הממונה על ענייני הנפט על הקידוח בתור תגלית מסחרית.

בנוסף כוללות התקנות החדשות התייחסות ספציפית לנושא קידוחים להפקת נפט מפצלי שמן. מדובר במיזם של חברת IEI, המבקשת לערוך ניסוי במיצוי נפט על ידי חימום שכבות סלע בעומק 200 מטר באזור עמק האלה. הניסוי מעורר התנגדות עזה בקרב ארגוני הסביבה, בין היתר בשל החשש לפגיעה במי התהום (למרות אישור רשות המים לניסוי) וכן בשל החשש להקמת מתקני קבע להפקת נפט באזור התיירותי . לפיכך, קובעות התקנות החדשות כי בנוגע לפצלי שמן, לא יתחיל היזם בפעולות הפקה גם אם אישר הממונה על הנפט את הקידוח בתור תגלית נפט. עם זאת, נותרו בעינן ההארכה האוטומטית עם הגשת תוכנית הקבע למוסדות התכנון, וכן ביטול האפשרות לערער על החלטת הוועדה לוועדת הערר.

"הניסיון של לנדאו למכור לציבור את התקנות כעניין סביבתי הוא ניסיון לספין תקשורתי", מסר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל ארגון אדם טבע ודין. "התקנות מעידות כי בכוונתו של השר להשתמש בפתח הצר המצוי בחוק הנפט המיושן ודרכו לבצע, הלכה למעשה, שינוי חקיקה משמעותי ביותר".

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:
Comments