רשות החשמל: יעדי עוזי לנדאו לאנרגיות חלופיות - בלתי סבירים

פורסם: 26 באפר׳ 2010, 6:58 על ידי: Sustainability Org

"יעד של 20% להתייעלות אנרגטית עד שנת 2020 אינו סביר. כך גם יעד התייעלות של 7% עד שנת 2014"

עמירם ברקת 
26/4/2010

תכנית האב לאנרגיות מתחדשות שיזם שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו מציגה יעדים מנחים בלתי סבירים להתייעלות אנרגטית, כך קובע צוות מומחים של רשות החשמל.

במסמך ההערות שהועבר אתמול (א') למנכ"ל משרד התשתיות שאול צמח, ממליצים חברי הצוות לבחון הגדלה הדרגתית של המכסות למתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים (PV) קטנים לייצור חשמל עד שנת 2020 לאור הצפי לירידת עלויות הייצור של מכשירים אלה. חברי הצוות ממליצים להגדיל את המכסות למתקנים הקטנים על חשבון חלק מהמכסות שהוקצו לטכנולוגיות ייצור אחרות, כמו מתקני ייצור חשמל ברוח, שלהם הוקצו בתכנית האב כ-800 מגה ואט.

מסמך תכנית האב של משרד התשתיות לפיתוח מקורות אנרגיה ממקורות מתחדשים שהוצג בפברואר מציג עקרונות מנחים לפיתוח מתקני ייצור חשמל בהיקף כולל של 2760 מגה ואט עד לשנת 2020. מדובר בתחזית הנמוכה בכ-30 אחוזים מהיעד של ייצור 10 אחוז מכלל ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים שנקבע בהחלטת הממשלה. במשרד התשתיות הסבירו כי יישום תכניות התייעלות אנרגטית אמור לגשר על חלק ניכר מהפער שנוצר. ואולם על-פי הצוות המקצועי של רשות החשמל "יעד של 20% להתייעלות אנרגטית עד שנת 2020 אינו סביר. כך גם יעד התייעלות של 7% עד שנת 2014".

בנוסף, קובע הצוות כי מסמך המדיניות חסר ראיה אינטגרלית עם תכנית הפיתוח למקטע היצור וההולכה במשק החשמל. לטענת חברי הצוות "תמהיל הייצור באנרגיה מתחדשת הוא חלק מתוכנית פיתוח של משק החשמל ולא ניתן לקבוע אותו רק במסמך מדיניות אלא בדרך המקובלת לאישור תוכנית פיתוח".

מנסחי תגובת רשות החשמל מוסיפים, כי "מומלץ לבחון הגדלה הדרגתית המכסות למתקני PV קטנים עד לשנת 2020, על חשבון מכסות שנקבעו לטכנולוגיות ייצור אחרות ובהתייחס לפער שנוצר ביחס להתייעלות האנרגטית הסבירה לשנים אלו. המלצה זו מחוזקת לאור הצפי לירידה בעלויות PV לאורך ציר הזמן".

מכסה קטנה

כמו כן מותחים אנשי המקצוע ברשות החשמל ביקורת על כך שמסמך המדיניות של משרד התשתיות אינו מבחין באופן ברור בין מתקני PV גדולים למתקנים הפועלים בטכנולוגיה תרמו-סולארית (CPS), למרות "ההבדלים הטכנולוגיים המשמעותיים" בין הטכנולוגיות. אנשי המקצוע של הרשות ממליצים להפריד בין הטכנולוגיות ולקבוע לכל אחת יעדים משלה באופן שיביא לידי ביטוי "את ההבדלים ביניהן ואת היתרונות היחסיים הקיימים לכל טכנולוגיה".

תכנית האב של משרד התשתיות מציעה לקבוע מכסה קטנה יחסית של 350 מגה ואט בלבד למתקני PV בינוניים (בהספק של 50 קילו ואט עד 5 מגה ואט) ולעומת זאת מקצה מכסה של לא פחות מ-800 מגה ואט למתקני ייצור חשמל מאנרגיית הרוח ו-210 מגה ואט למתקני ייצור מביו גז וביו-מאסה.

בהתייחס לכך קובעים מנסחי מסמך ההתייחסות של הרשות, בנימה ספקנית-משהו כי "במטרה לחזק את הוודאות לתמהיל האנרגיות המתחדשות לשנים הבאות מומלץ לבצע סקרי רוחות מקיפים יותר, ובכך להעריך נכונה את הפוטנציאל של טכנולוגיה רוח ברמת מדיניות". כמו כן מציע המסמך לקבוע מכסות ייעודיות להתקנת מתקני PV על גגות מוסדות ציבור (30 מגה ואט) ביישובי יהודה ושומרון (1.5 מגה ואט) ולבטל את המגבלות על כמות מתקני ה-PV ביתיים והמתקנים קטנים בפריפריה.

מרשות החשמל נמסר כי "הרשות מברכת על מדיניות השר והעבירה את התייחסותה המקצועית לעקרונותיה. לבקשת משרד התשתיות טרם פורסם השימוע להסדרה זו. הרשות תפעל בשיתוף פעולה על מנת לקדם את יעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות". ממשרד התשתיות נמסר כי "תגובת המשרד תימסר רק לאחר לימוד החומר".

לכתבה בגלובס

Comments