סאנפלאואר במו"מ למכירת הפעילות באיטליה

פורסם: 4 באוק׳ 2014, 2:17 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 4 באוק׳ 2014, 2:18 ]

החברה החלה לפעול באיטליה ב-2010, ועשויה לסגת משוק זה בעקבות עלייה במחירי הפרויקטים וקיצוץ בסובסידיות ממשלתיות ■ השקעות החברה בפרויקטים בתחום האנרגיה באיטליה הסתכמו ב-108 מיליון יורו כשחלקו של ההון העצמי בהשקעה הסתכם ב-24 מיליון יורו

מאת יורם גביזון, 1/10/2014

השילוב של עלייה במחירי הפרויקטים הסולריים באיטליה, וקיצוץ בסובסידיות הממשלתיות לאנרגיה מתחדשת במדינה - עשויים להביא למימוש השקעתה של חברת סאנפלאואר בשוק זה, שהוא מקור ההכנסות העיקרי שלה. סאנפלאואר שבשליטת רוני בירם וגיל דויטש, לשעבר בעלי השליטה בחברת אקסלנס , דיווחה על החלטת דירקטוריון החברה לקיים הליך מכירה עם שניים או יותר משקיעים פוטנציאליים על מכירת פעילותה של החברה באיטליה, כולל ביצוע בדיקת נאותות.

סאנפלאואר עוסקת בהקמה, רכישה והפעלה של פרויקטים של אנרגיה בטכנולוגיה פוטו־וולטאית באיטליה, ספרד וישראל. היא גם עוסקת בהקמה וברכישה של תחנות כוח באנרגיית רוח בפולין ובפינלנד. היקף הפרויקטים של החברה בתחום האנרגיות המתחדשות הוא 81 מגה־ואט, 65 מגה־ואט מחוברים לרשת החשמל, 16 מגה־ואט בתהליכי הקמה, ו–100 מגה־ואט נוספים נמצאים בתהליכי רישוי.

רוני בירם , גיל דויטש
בעלי השליטה רוני בירם וגיל דויטש
צילום: עופר וקנין

סאנפלאואר, שהחלה לפעול בשוק האיטלקי ב–2010, מחזיקה בפארקים פעילים בעלי הספק של 31 מגה־ואט, שחלקה בהם הוא 85%. היתרה מוחזקת בידי שותף מקומי. הפארקים הוקמו בהשקעה של 108 מיליון יורו, כשחלקו של ההון העצמי במימונם הגיע ל–27% - כך שסאנפלאואר השקיעה 24 מיליון יורו בפארקים הסולריים באיטליה, ויתרת ההשקעה בניכוי משיכת רווחים מגיעה ל–21 מיליון יורו. הכנסותיה השנתיות של סאנפלאואר מהפעלת הפארקים הסולריים באיטליה הגיעו ל–16.5 מיליון יורו (83 מיליון שקל), והיו 71% מהכנסות החברה ב–2013. מימוש ההשקעות באיטליה יאפשר לסאנפלאואר להציף ערך שחבוי בדרך כלל מתחת להצגה החשבונאית של התוצאות הכספיות. סאנפלאואר כחברה צעירה שפועלת בענף עתיר השקעות הוניות כמו אנרגיה, סובלת מהעובדה שההלוואות שמממנות את ההשקעות נפרעות בהחזר תקופתי קבוע, ומכיון שמרכיב הריבית בהחזר גבוה בתחילת חיי ההלוואה, ובניגוד למרכיב הקרן, נזקף ישירות לדו"ח רווח והפסד, סופגת סאנפלאור הוצאות מימון גבוהות. אלה משפיעות לרעה על שורת הרווח הנקי, כל עוד החברה נמצאת בתהליך של צמיחה מהירה.

סאנפלאואר בוחנת את מכירת השקעותיה באיטליה, גם על רקע השינוי ברגולציה שהתרחש בסוף אוגוסט 2014. הפרלמנט האיטלקי אישר חקיקה שהביאה להפחתה של התעריף המיוחד שלו זכאים יצרני אנרגיה מתחדשת לתקופה של 20 שנה על פי שלוש חלופות: קיצוץ של 8% למתקנים של 900 מגה־ואט ומעלה, שהוא הספקם של כל הפרויקטים של החברה באיטליה; קיצוץ של 20% תוך הארכת תקופת הזכאות לקבלת תעריף מיוחד מ–20 ל–24 שנה; או בחירה באופציה שלישית של הפחתה מהותית של התעריף בתחילת תקופת הזכאות שנותרה, 20 שנה, והעלאה מהותית בסיום התקופה.

סאנפלאואר ציינה כי השינויים לא ישפיעו על הערכת הסכום בר ההשבה של הפארקים הסולריים שבבעלות החברה באיטליה. הפארקים הסולריים באיטליה נהנו על פי החקיקה הקודמת מתעריף מובטח בנוסף למחיר המכירה של החשמל לרשת החשמל במטרה לתמרץ את הקמתם. חקיקה זו עברה בפרלמנט האיטלקי לפני המשבר הכלכלי והגירעונות התקציביים, והבטיחה לסאנפלאואר, שרכשה פארקים שחוברו בשלב מוקדם יחסית לרשת החשמל, תעריף מובטח של 20–34.5 יורוסנט לקוט"ש שעה, כלומר פי 3.3–5.8 ממחיר השוק. קיצוץ של 8% מגובה הסובסידיה הוא שווה ערך לפגיעה שנתית של מיליון יורו בהכנסות סאנפלאואר.

Comments