תמהיל האנרגיות המתחדשות ל-2020: המכסות הסולאריות קוצצו ב-40%

פורסם: 20 בפבר׳ 2010, 11:48 על ידי: Sustainability Org
 | 17.2.2010 מאת אבי בר-אלי

>> שילוב האנרגיות המתחדשות במשק החשמל ל-2020 צומצם ב-30% - כך עולה מתוכנית האב שהציג אתמול שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו. זאת, מאחר שהתוכנית קבעה יעד של הפעלת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בהספק כולל של 2,760 מגה-ואט - במקום 4,000 מגה-ואט.

עם זאת, במשרד התשתיות ציינו כי יעד שיעור האנרגיות המתחדשות של 10% שאישרה הממשלה יישמר, היות שהתוכנית מתבססת על ההנחה כי המשק הישראלי יצמצם את הביקושים לחשמל בשיעור של 20% - כתוצאה מתוכנית ההתייעלות האנרגטית הלאומית. ואולם בפועל, צומצמו סך ההתקנות של מערכות סולאריות עד 2020 בכ-40% ויסתכמו ב-1,750 מגה-ואט, לעומת 3,000 מגה-ואט בתוכנית הקודמת.

מתמהיל ייצור החשמל הירוק לעשור הקרוב, שנחשף אתמול בכנס אילת-אילות לאנרגיות מתחדשות, עולה כי תמהיל האנרגיות המתחדשות יורכב ב-2020 מתחנות כוח סולאריות גדולות (מעל 5 מגה-ואט) בהיקף של 1,200 מגה-ואט (כ-35%) - הן בטכנולוגיה תרמו-סולארית והן בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (.(P.V

תחנות P.V בינוניות (50 קילו-ואט עד 5 מגה-ואט) יוגבלו למכסה של 350 מגה-ואט בלבד. זאת, כאשר מכסה של 300 מגה-ואט כבר מיושמת כיום, ו-50 מגה-ואט נוספים יוקצו רק במכרזי מינהל על קרקע תעשייתית בפריפריה. היקף הייצור במתקני P.V קטנים (עד 50 קילו-אט) אינו מוגבל בפריפריה, ואולם לפי תוכנית האב מוערך בפוטנציאל של 200 מגה-ואט בלבד - מהם 130 מגה-ואט כבר שוריינו עד כה במכסות.

באשר למתקני ייצור חשמל באנרגיית רוח או ביו-מאסה (ייצור אנרגיה באמצעות אשפה), הרי שאלה יוגבלו עד סוף 2014, כאשר משרד התשתיות מעריך את פוטנציאל ההתקנות שלהם ב-800 מגה-ואט (רוח) וב-210 מגה-ואט (ביו-מאסה). בנוסף, הקצה המשרד 50 מגה-ואט נוספים עבור מתקנים ניסיוניים בטכנולוגיה מקורית מקומית.

לפי חישוב המשרד, סך העלויות העודפות בגין שילוב האנרגיות המתחדשות בערכים עכשיווים (היוון ל-2010) נאמד ב-2.06 מיליארד דולר. במשרד הוסיפו כי מדובר בתוכנית שתיבחן לאורך השנים, וכן באבן הדרך הראשונה הקבועה ל-2015. משמעות התמהיל שהוצג היא דומיננטיות התקנות סולאריות על גגות ובשטחי קרקע גדולים, תוך הגבלת תחנות הכוח הבינוניות ממנה תיפגע בעיקר בהתיישבות החקלאית.

מנכ"ל משרד התשתיות, שאול צמח, אמר בכנס כי המשרד יביא לאישור האוצר המלצה למתן הטבות מס (הפחתת מס חברות ודיווידנד) עבור חברות אנרגיה מתחדשת בעלות ערך מוסף ישראלי (תעסוקה, קניין רוחני ובעלות) בשיעור של 70% ומעלה. באשר לעיכוב ההחלטה על הקמת תחנת הכוח הפחמית הנוספת באשקלון בידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לנדאו כי הוא מודאג באשר לכושר אספקת החשמל ב-2014, וכי יפנה בעניין אל נתניהו בשלישית.
 

Comments