"תקנות הנפט החדשות יפגעו בבריאות הציבור"

פורסם: 1 במאי 2012, 7:27 על ידי: Sustainability Org

המשרד להגנת הסביבה פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לעצור את פרסום תקנות הנפט החדשות. "התקנות עשויות לפגוע בסביבה"

מאת יעל דראל, 30/4/2012
 
תגיות: תקנות נפט,משרד האנרגיה והמים,המשרד להגנת הסביבה
ימים ספורים לאחר ששר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, חתם על תקנות הנפט החדשות, דורש המשרד להגנת הסביבה לעצור את פרסומן. במכתב ששיגרה היועצת המשפטית של המשרד למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, נכתב כי התקנות החדשות אינן כוללות את עמדת המשרד להגנת הסביבה והסתייגויותיו וכי התקנות בנוסח הנוכחי עשויות לפגוע בסביבה. במשרד טוענים עוד כי הופתעו ללמוד על חתימת התקנות על ידי השר – באמצעי התקשורת.
קידוח בחבל עדולם. ממתין להכרעת בג
קידוח בחבל עדולם. ממתין להכרעת בג"ץ צילום: פלאש 90
במשרד להגנת הסביבה טוענים כי התקנות החדשות, המאפשרות סטייה מחוק התכנון והבניה, יקדמו קידוחי נפט בהליך מזורז ומקוצר ללא הבחנה מספקת בין שלב הפיילוט לשלב ההפקה המסחרית. במשרד טוענים כי ההליך החדש ישנה מהותית את הליך בחינת ההשפעות הסביבתיות בפרויקטים בעלי השלכות סביבתיות משמעותיות.
  
תקנות הנפט החדשות זוכות להתנגדות נחרצת גם מצד ארגוני הסביבה, בטענה כי הן אינן מאפשרות זכות ערר וכי הן משאירות את הבדיקה הסביבתית לשיקול דעתה של הוועדה המחוזית – מבלי שהחברות יהיו מחויבות בהן, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. 
בהליך משפטי

במשרד להגנת הסביבה מציינים עוד כי ההליך החדש קשור במישרין לעתירה תלויה ועומדת בבג"ץ בעניין פרויקט פצלי השמן בחבל עדולם של חברת IEI – מיזם שכנגדו מתנהל מאבק סביבתי ארוך. "למרות שעל-פי לשון החוק התקנות הן בסמכותו של שר התשתיות בהתייעצות עם שר הפנים, יש לתאם את התקנות גם עם המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה", מציינים במשרד.

במכתב מצוין עוד כי המשרד להגנת הסביבה העביר למשרד האנרגיה את הערותיו מפורטות לטיוטת התקנות כבר לפני כחודשיים, "אשר לדעת גורמי המשרד עלולה להוביל לפגיעה בסביבה ובבריאות הציבור" – וכי לפני כחודש בלבד התקיימה ישיבה בין המשרדים בה סוכם כי הערותיו של המשרד יוטמעו בתקנות.

"נוסח זה לא נתן ביטוי לסיכומים בין המשרדים בישיבה, ועדיין נותרו מחלוקות מהותיות בין המשרדים", כותבים במשרד ומציינים כי בשל כך, העבירו לאחרונה הערות מפורטות ובקשת הבהרות – שעד כה לא נענו על ידי משרד האנרגיה.

"אנו מתנגדים לנוסח התקנות כפי שנחתם... אנו סבורים כי התנהלותו של משרד התשתיות לאורך כל הדרך אינה עולה בקנה אחד עם הוראות היועץ המשפטי לממשלה בנושא", לשון הפניה.

טרם התקבלה תגובת משרד האנרגיה והמים.


כתבות קשורות:
 
Comments