תעריף חשמל קיץ - הסטת עומסים לשעות הלילה

פורסם: 2 ביולי 2010, 6:05 על ידי: Sustainability Org
מאת עופר קרן, חברת נידן
פורסם בתאריך: 1/7/2010
 
בשעה זו מתחיל הקיץ מבחינת עלויות החשמל.
כל צרכן מוסדי – צרכן תעו"ז [לא כולל צרכני חשמל ביתיים] חייב לבצע צעדים מהותיים לצמצום הצריכה.
מומלץ לבחון הסטת עומסים לשעות הלילה.
במידה ולא יתבצע כל שינוי חשבון חשמל יהיה גבוה ב 7-20% מחודש יולי בשנה קודמת.

מצורף המידע העיקרי מתוך אתר חברת החשמל. רצוי לידע את כל מנהלי המחלקות בארגון כדי לא להיות מופתעים בעוד חודש וחצי מחשבונות חשמל " לא הגיוניים".
נידרש לבצע היום שינוי בתרבות הצריכה בכל רמות הארגון.

מאמרים קשורים
Comments