אושרה תוכנית מתאר להקמת מתקנים סולאריים

פורסם: 10 בנוב׳ 2010, 6:58 על ידי: Sustainability Org

עקרונות תוכנית המתאר להקמת המתקנים אושרו ע"י המועצה הארצית לתכנון. תיאסר הקמת מתקנים בשטחים פתוחים במרכז

רונית מורגנשטרן | 9/11/2010 13:16
תגיות: אנרגיה סולארית

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (ג') את עקרונות תוכנית המתאר הארצית (תמ"א/ 10/ד/10)  להסדרת מתקנים פוטו-וולטאיים. האישור מקדם את יישום החלטת הממשלה בדבר ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת בהיקף של עשרה אחוזים מצריכת האנרגיה לשנת 2020. כמו כן מדובר בכלי להסדרת הליכי התכנון תוך איזון בין הצורך בייצור חשמל באנרגיה סולארית לבין השמירה על שטחים פתוחים. התכנית טעונה עדיין את אישור הממשלה.

הקולטים לא יוצבבו בשטחים פתוחים בעלי ערכיות נופית סביבתית
הקולטים לא יוצבבו בשטחים פתוחים בעלי ערכיות נופית סביבתית צילום: רויטרס

התוכנית, שהוכנה על ידי מינהל התכנון במשרד פנים, מסדירה את הליכי התכנון למתקנים סולאריים החל ממתקנים קטנים על גגות ועד למתקנים סולאריים קרקעיים בהיקף של 750 דונם. במשרד הפנים מסבירים שמעבר להיקף זה תידרש תוכנית מתאר ארצית או תוכנית תשתית לאומית.

על פי התוכנית תתאפשר התקנת מתקנים פוטו-וולטאיים על ידי יזמים בשני מסלולים: היתר ותוכנית. במסגרת ההיתר ניתן יהיה לאשר בוועדות התכנון והבנייה באופן מהיר הקמת מתקנים על גגות מבני מגורים, משק ותעשייה, ועל גבי מתקנים הנדסיים ובשטחי מאגרים וחניונים. כך תינתן עדיפות לניצול כפול של הקרקע ולהקמת מתקנים סולאריים בשטחים שיועדו לפיתוח. במסגרת הגשת תוכנית ניתן יהיה לאשר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מתקנים על גבי הקרקע.

כמו כן קובעת התוכנית קריטריונים וכלים למוסדות התכנון לצורך בחינת תוכניות להצבת מתקנים פוטו- וולטאיים. תוכניות למתקנים פוטו- ולטאיים יוגבלו לשטחים המיועדים לפיתוח ושטחים פתוחים שאינם בעלי ערכיות נופית סביבתית. בשטחים הפתוחים שבמחוזות תל אביב והמרכז תיאסר הקמת מתקנים סולאריים.

במטרה לתת עדיפות לפריפריה התוכנית נותנת עדיפות להתקנת מתקנים בגודל בינוני-גדול בשטחי תעשייה ומתקנים הנדסיים בנפת באר שבע, נפת הגולן ועוטף עזה. במטרה לבחון את האיזון בין עמידה ביעדי צריכת האנרגיה והשמירה על שטחים פתוחים נקבע בתוכנית מנגנון למעקב אחרי יישומה.

בתוך כך המועצה הארצית קוראת לרשות החשמל, לפעול למתן עדיפות להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות מבנים באמצעות קביעת תעריפים ומכסות, והסרת מגבלות שונות כדוגמת הגבלת חיבור מתקן פוטו- וולטאי אחד לכל מונה. המועצה קוראת גם למשרד האוצר להתקין תקנות לגבי היטלים וארנונה בגין הצבת מתקנים סולאריים.

לכתבה באתר nrg
Comments