איך לייצר חשמל ירוק ולחסוך במס

נשלח 10 באפר׳ 2011, 12:25 על ידי Sustainability Org
10/4/2011, ג'ק בלנגה

בהתאם להחלטת הממשלה נקבעו באחרונה תמריצים והקלות מס לפעילות ירוקה שמטרתה הקטנת זיהום אוויר. התמריצים נקבעו בכמה מישורים: לרכב המזהם פחות (נטול פליטות/היברידי) ניתנות הקלות במס קנייה ובגובה שווי השימוש; ובנוסף נקבעו תמריצים למוניות, משאיות ואוטובוסים. כן ניתנו הקלות מס על דלק נקי והקלות לייצור חשמל למשקי הבית ולסקטור העסקי.

פיתוחים טכנולוגיים לצד הקלות המס עודדו בתקופה האחרונה השקעות מהותיות בבניית מתקנים לייצור חשמל ירוק באמצעות אנרגיית השמש, שמהווה משאב טבעי. הקלות המס נקבעו בשני מישורים: המישור הפרטי שבו מיוצר החשמל בדרך כלל על גג הבית, ובמישור העסקי שבו מנוצלים שטחי תעשייה וגגות מסחר לייצור חשמל.

פטור ממס למכירת חשמל פרטי

משקי בית רוכשים לעתים באמצעות משכנתא מתקנים להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ומתקינים אותם על גג הבית. החשמל משמש לצריכה עצמית והעודף נמכר לחברת החשמל. כעיקרון, ההכנסות המתקבלות ממכירת החשמל חייבות במס הכנסה בניכוי כל ההוצאות שהוצאו כולל ריבית ופחת. רשות המסים קבעה תמריץ מס מיוחד לעניין זה ולפיו ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתנאים הבאים: הספק המתקן הוא עד 4 קילו-וואט; תקרת ההכנסה הפטורה היא 18 אלף שקל לשנה; וההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק.

כאשר ההכנסות הן יותר מ-18 אלף שקל בשנה ניתן לבחור בשני מסלולים. מסלול מס שולי בניכוי כל ההוצאות או מסלול מס בשיעור 10%. במסלול האחרון, אם ההכנסות השנתיות היו יותר מ-18 אלף שקל, יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה לבין גובה התקרה. כך לדוגמה, אם סך ההכנסה בשנת המס 2011 ממכירת חשמל לחברת חשמל היה 19 אלף שקל, יוקטן הפטור ב-1,000 שקל ויהיה 17 אלף שקל ולכן ההכנסה החייבת במס תהיה 2,000 שקל (19 אלף שקל בניכוי 17 אלף), והמס שיחול יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על בעל הבית. לחלופין, ניתן לבחור לדווח למס הכנסה על ההכנסה ממכירת חשמל לחברת החשמל ולשלם עליה מס בשיעור אחיד של 10% בתנאי שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד. במסלול זה היחיד לא יהיה זכאי לנכות כל הוצאה שהוצאה בייצור ההכנסה ממכירת החשמל, לרבות פחת וריבית.

שיעורי פחת מיוחדים

למתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש (העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שהיא טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם) או בטכנולוגיה סולאר-תרמית שהיא טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה - יוענק פחת בשיעור 25% לשנה עד סוף שנת המס 2013.

-

הכותב הוא עורך דין ורואה חשבון, מומחה בדיני מסים, שותף מנהל במשרד ג. בלנגה ושות'

לכתבה בדהמרקר
Comments