עתירה נגד מניעת השימוש במילה 'ירוק' בבחירות

פורסם: 5 באוק׳ 2013, 9:30 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 5 באוק׳ 2013, 9:32 ]
מאת יצחק דנון, 29/9/2013

סיעת-בת של מפלגת חץ בראשות ציפי לבני עתרה לבית המשפט לאפשר לה לעשות שימוש במילה "ירוק" במסגרת שמה של רשימתה לבחירות הקרובות למועצת עיריית תל אביב המתנגדת לכך היא רשימת הירוקים בראשות מיכאל רועה

▪  ▪  ▪
המילה "ירוק" היא מילה גנרית השגורה בפי כל כמילה המציינת דאגה לסביבה ואשר על כן אין לרשימת מועמדים כלשהי לרשות המקומית "מונופול" לשימוש במילה זו על הטיותיה השונות, וכל רשימה הטוענת שהיא מתמודדת כדי להגן על הסביבה ולקדם ערכים "ירוקים" רשאית להשתמש במילה זו ובלבד שלא תעשה זאת באופן היוצר בלבול עם רשימות אחרות - כך טוענת תנועת מהפך ירוק בתל אביב לתת לחיות התנועה הירוקה, סיעת-בת של סיעת התנועה בראשות ציפי לבני בכנסת - מפלגת חץ.

זאת במסגרת עתירה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לביטול החלטתו של ירוחם כהן - מנהל הבחירות לעיריית תל אביב שלא לאשר לה את הכינוי לרשימת המועמדים לבחירות למועצת עיריית תל אביב: "תנועת מהפך ירוק בתל אביב לתת לחיות התנועה הירוקה" הנושאת את האותיות "חי".

לדברי כהן, כינוי זה עלול להטעות בין העותרת לבין רשימת הירוקים בראשות מיכאל רועה, "ממשיכים לעשות" שהאותיות שאושרו לה הן האותיות "רק". כהן הודיע לעותרת כי רשימתו של רועה הביעה בפניו התנגדות לשימוש במילה "ירוק" על ידה. אולם לטענתה לא ניתנה לה האפשרות לשטוח את עמדתה הנחרצת בדבר זכאותה לעשות שימוש במילה "ירוק" במסגרת הכינוי שבחרה להשתמש בו.

בעתירה נטען עוד, כי בתי המשפט השונים וערכאות שיפוטיות פסקו בעבר כי אין "הגנה" על מילים גנריות לרבות על המילה "ירוק", וכי אין לסיעה, למפלגה, או לרשימה אפשרות לרכוש זכות על מילים גנריות לרבות המילה "ירוק".

לדברי העותרת בראשות עו"ד ראובן לדיאנסקי, ה"ירוק" איננו מונח אשר טבע גוף פוליטי כזה או אחר אשר יכול לטעון לנחלה בו. עוד נטען, כי ה"ירוק" הוא זרם פוליטי מוכר ומשמעותי בעולם ובישראל, במישור הארצי ובמישור המקומי, והרצון לנכס את ה"ירוק" לרשימה מסוימת אינו שונה, דה פאקטו, מניסיון של מפלגה לנכס לעצמה את המילים "סוציאליסטית" או "דמוקרטית" שכן היא הקדימה ובחרה בשם זה. לדעת העותרת, ניסיון כזה לא יצלח.

העותרת טוענת עוד כי אין כל יסוד לטענת ההטעיה, אין ודאות קרובה להטעיה באופן שיצדיק את פסילת השם, ואין לדרישת המתנגדת לפסילת השם כל בסיס בדין. העותרת סבורה כי כל מטרתה של ההתנגדות הינה ניסיונה של המתנגדת להקשות על העותרת בפנייתה לקהל של שוחרי איכות הסביבה ו"הירוק" ואולי אף להיבנות מפעילות ההסברה המשמעותית שערכה העותרת עד היום.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להיעתר לעתירה ולאפשר לעותרת לעשות שימוש בכינוי "תנועת מהפך ירוק בתל אביב לתת לחיות התנועה הירוקה" בבחירות הקרובות למועצת עיריית תל אביב.


כתבות קשורות:
אימהות הרשימה: "להתיר את השימוש במילה "הורים"
מאת יצחק דנון, 25/9/2013

שלוש אימהות שהתאגדו במסגרת רשימת "אסיפת הורים" עתרו לבית המשפט כנגד החלטת מנהל הבחירות בעירייה לאסור עליהן לעשות שימוש במילה "הורים" בשל חשש להטעיית הציבור נוכח קיומה של "רשימת הורים"


▪  ▪  ▪
שלוש אימהות תושבות תל אביב המתמודדות לבחירות המקומיות למועצת העיר במסגרת רשימת "אסיפת הורים" בהובלת העיתונאיות ציפי ברנד, רותי רוסו ואור אלתרמן-ברנע, עתרו למחוזי בתל אביב כנגד החלטתו של הממונה על הבחירות בעיריית תל אביב שלא לאשר את שם רשימתן. זאת בנימוק כי השימוש במילה "הורים" עשוי להטעות את הציבור ולגרום לבלבול בין "רשימת הורים" לבין "אסיפת הורים".

לדברי העותרות, מתחילת השנה הן החלו לפעול למען התארגנות פוליטית שתייצג את הורי העיר והן זכו להכרה תחת השם "אסיפת הורים", והשם הייחודי "אסיפת הורים" נבחר עקב ההיכרות של ההורים עם פועלן ועקב רצונן לבדל את עצמן מרשימות אחרות.

למיטב ידיעתן, רשימת הורים לא התנגדה לרישום רשימתן מאחר שגם היא עצמה לא ראתה בעיה בין שמות הרשימות לאור הבידול וההבחנה בין הרשימות.

לדברי העותרות, רשימות רבות המועמדות למועצת העיר חולקות מילה משותפת; לדוגמה, הרשימות צדק חברתי והרשת החברתית, דרום העיר ורוב העיר תל אביב אחת ותל אביב בטוחה. לטענתן, בשימוש במילה מסוימת על-ידי רשימה מסוימת אין כדי לרכוש מונופולין על מילה זו ובמיוחד כאשר מילה זו באה לתאר את קהל היעד של הרשימה או את אופייה.

אולם מנהל הבחירות החליט תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה ו/או בלתי סביר בנסיבות העניין לאסור על השימוש במילה "הורים" ולתת ל"רשימת הורים" מונופולין על המילה "הורים".

לדברי העותרות, החלטה זו פוגעת בזכותן להיבחר ויש בה פגיעה בזכותן הבסיסית להתאגד תחת שם גנרי המזהה אותן. בנוסף יש בהחלטה זו כדי להקנות ל"רשימת הורים" כוחות בלתי סבירים בעליל עד כדי השתלטות על מילה בסיסית ושגורה בשפה העברית וכל זאת לאחר שהעותרות השקיעו סכומי כסף מהותיים במיתוגן תחת השם "אסיפת הורים".

בעתירה נאמר עוד כי בליל ה-16 בספטמבר, המועד להצעת מועמדים למועצת העיר, התייצבה ציפי ברנרד בכניסה לבניין עיריית תל אביב וחיכתה לפתיחת הדלתות. לדברי ברנד היא עמלה קשות להיות האדם הראשון אשר יעמוד מחוץ לדלת על-מנת שתוכל לאוץ אל חדרו של מנהל הבחירות להיות הראשונה שתרשום את רשימתה.

אלא שבסמוך לפתיחת הדלתות, בן זוגה של לי זוהר נציגת "רשימת הורים" מנע ממנה תוך יצירת מגע פיזי ואלים להתייצב ראשונה במשרדי מנהל הבחירות, ועל-מנת לאפשר לבת זוגו להגיע ראשונה אל חדרו של מנהל הבחירות. בסופו של דבר מנהל הבחירות רשם את שתי הרשימות.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות למנהל הבחירות ו/או למערך האבטחה בעיריית תל אביב למסור בידי העותרות העתק ממצלמות האבטחה המצויות בכניסה לבניין העירייה אשר תיעדו את האירוע האמור. בנוסף, בנסיבות אלה בהן הקדימות הושגה בדרך פסולה ככל שיקבע בית המשפט כי יש לתת מונופולין על המילה "הורים" לרשימה כלשהי, מבוקש לתת מונופולין זה לעותרות, בהתחשב בשימוש הפסול שנעשה על-ידי "רשימת הורים" ושלוחיה בכוח.

לכתבה באתר News1


Comments