בחינת פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל

פורסם: 18 ביוני 2016, 9:21 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 18 ביוני 2016, 9:21 ]
המשרד להגנת הסביבה, 1/9/2015

 
דו"ח זה מסכם את עבודתה של הוועדה הבין-משרדית לבחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה על יעד לאומי לישראל לשנת 2030 ולתקופת ביניים.

הוועדה כללה כ-70 נציגים ממשרדי ממשלה שונים, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות ונציגי תעשייה, איגודים מסחריים ונציגי השלטון המקומי, נציגי ארגונים סביבתיים, ומומחים מהארץ ומהעולם.

במסגרת העבודה נבחנו כ-100 אמצעי הפחתה שונים בסקטורים השונים במשק, לרבות: ייצור חשמל, מבנים מסחריים-עסקיים, מבני ציבור ומבני מגורים, תעשייה, תחבורה ופסולת וחקלאות. הבחינה כללה ניתוחי עלות תועלת של האמצעים השונים ובניית תרחיש עסקים כרגיל ותרחישי הפחתה.

ההמלצה ליעד הפחתה מבוססת על מכלול של שיקולים הנוגעים להיתכנות הטכנית-כלכלית של המנופים השונים ועל שיקולים מערכתיים רחבים נוספים לרבות חסמים שונים ליישום האמצעים המובאים בדו"ח ותוך התחשבות במגבלות הנוגעות ספציפית למשק החשמל בישראל. הדו"ח מציג את התוצאות והמסקנות של העבודה, מפרט את המתודולוגיה וההנחות וכולל נספחים של ניתוחי מדיניות ספציפיים.קבצים להורדה:
Comments