האדמה בוערת בחבל עדולם

פורסם: 22 בנוב׳ 2010, 3:18 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 23 במרץ 2012, 14:45 ]


  11/11/2010צילומים: אברהם שקד, עמיר בלבן, שמעון לב                                                                             
למפת הגעה לאירוע לחץ כאן

חבל עדולם שבשפלת יהודה משתרע מעמק האלה שבצפון ועד עמק נחל גוברין בדרום. חבל זה ושכנו מדרום, חבל לכיש, הם ממרחבי השטחים הפתוחים הרצופים והיפים ביותר בישראל. שטחים אלה הינם בעלי חשיבות אקולוגית עצומה והם עתירים באתרים ארכיאולוגיים, הקשורים לתולדות עם ישראל ולקיומה של התיישבות חקלאית משגשגת באזור כבר מימי התנ"ך.
חבל עדולם מהווה מוקד לפעילות מתרחבת והולכת של נופש, טיילות ותיירות מסוגים שונים, כולל תיירות חקלאית מתפתחת, עם דגש גובר והולך על הפיכת התיירות והחקלאות למרכיב חשוב בכלכלת תושבי האזור.
מרחב זה גם היה עד לא מכבר מהמרחבים השמורים ביותר בארץ, שלא הופרו בעקבות פיתוח מסיבי. רציפותו ושימורו, לצד איכויותיו הנופיות, הטבעיות-אקולוגיות וההיסטוריות-ארכיאולוגיות יוצאות הדופן, הוכרו במסגרת תוכניות מתאר סטטוטוריות ובמסגרת תוכניות אב למרחב ביוספרי בשפלת יהודה ולפארק מערות עדולם, שקבעו חלקים ניכרים ממנו לשימור קפדני ולפיתוח זהיר ובר קיימא.
למכלול ערכים אלה חשיבות החורגת מהקשרם הגיאוגרפי המיידי בהיותם חלק מ"מסדרון אקולוגי" ייחודי ונוף תרבות הראוי ומיועד להכרה כ"מורשת עולמית" על ידי אונסק"ו. חבל עדולם מהווה מוקד לפעילות מתרחבת והולכת של נופש, טיילות ותיירות מסוגים שונים, כולל תיירות-חקלאית מתפתחת, ודגש גובר והולך על הפיכת התיירות וערכי המקום למרכיב חשוב בכלכלת תושבי האזור. בחודשים האחרונים מקיימת חברה פרטית קידוחי ניסיון בחבל עדולם, לצורך בדיקה של פצלי השמן באזור – שכבת סלע עתירה בחומר אורגני ממנו ניתן להפיק נפט. זאת לאחר שניתן לה זיכיון ממשרד התשתיות, ללא שהתקיים כל דיון עקרוני וציבורי בעניין. בנוסף, מבקשת החברה לבצע בקרוב גם קידוחים לצורך הפקה ניסיונית של נפט משכבת הפצלים.

בחברה להגנת הטבע רואים בחומרה את בתהליך המתקיים בשפלת יהודה מתוקף חוק הנפט הארכאי והדרקוני, הנותן בידי חברה פרטית זיכיון לחיפוש ולניצול הפצלים ולהפקת נפט, מבלי שיתקיים לפני כן דיון עקרוני בנושא. אנו מתנגדים בתוקף להפיכתו של השטח הפתוח בחבל עדולם, אחד מחבלי ארץ ישראל הרגישים והמיוחדים ביותר מבחינה סביבתית, לאזור ניסויים בטכנולוגיה שהשפעותיה הסביבתיות אינן ידועות דיין, במהלך שאינו כפוף להליכים שקופים, יידוע הציבור והבטחת מעורבותו ויכולתו להשפיע על המתרחש באופן משמעותי.

לעמדה המלאה - לחץ כאן

 

עדולם: אחד המרבצים התת קרקעיים הגדולים בארץ של פצלי שמן

מסתבר כי חבל עדולם נמצא גם במרכזו של אחד מהמרבצים התת-קרקעיים הגדולים ביותר בארץ של פצלי שמן – שכבת סלע עתירה בחומר אורגני ממנו ניתן להפיק נפט. בחודשים האחרונים מקיימת חברת IEI קידוחי ניסיון בחבל עדולם לבדיקת השכבות של פצלי שמן ואיכותם להפקה של נפט. כמו כן מבקשת החברה לקיים בזמן הקרוב גם קידוח המיועד להפקה ניסיונית (פיילוט) של נפט משכבת הפצלים. החברה היא חברה פרטית שקיבלה זיכיון ממשרד התשתיות מתוקף חוק הנפט, לחיפוש ולניצול פצלי שמן בשטח נרחב בשפלת יהודה.

שטח הזיכיון כולל בתוכו את רוב שטחו של  חבל עדולם וחלקים נוספים של המרחב הפתוח והייחודי, הטעון שימור, שתואר לעיל. מתוקף הרישיון, זכאית החברה לקבל חזקה בשטח המדובר, להפקה מסחרית של נפט מפצלי שמן, אם תוצאות הבדיקה הגיאולוגית והפיילוט יוכיחו את כדאיותו הכלכלית. הזיכיון לחיפוש והפקה ניתן לחברת IEI ממשרד התשתיות מבלי שהמשרד להגנת הסביבה היה שותף לדיון מקדים בין משרדי לגבי הפרויקט והשלכותיו הסביבתיות האפשריות.

השיטה המוצעת להפקת נפט היא IN SITU – חימום השכבות בתת הקרקע לטמפרטורות גבוהות במשך תקופה ארוכה, לשם הפיכת המוצק לנוזל ולגז ברי מיצוי. שיטה זו נמצאת בניסוי במקומות מעטים בעולם, בעיקר בארה"ב ולא הגיעה לכלל יישום במקום כלשהו למטרות הפקה מסחרית של נפט. למרות שלשיטה המדוברת יש לכאורה "טביעת כף רגל" קטנה בהרבה על פני השטח מכריה פתוחה, שכן היא מסתמכת על קידוחים במקום על חישוף וחציבה של שטחים נרחבים, יישומה בהפקה מסחרית ופיתוח התשתית הנדרשת לכך ישנו כליל את נופו הטבעי והחקלאי של החבל, לפחות עד למיצוי כל העתודות (בתקופה של עשרות שנים על פי דוברי IEI) וככל הנראה לעד.
בנוסף, נראה כי השפעותיה הסביבתיות של השיטה בתחומים שונים לא נבחנו דיין באותן ארצות  בהן היא נמצאת בניסיון. ככל שנבחנו בחלק מהמקומות, התוצאות מצביעות על פוטנציאל לנזקים סביבתיים נוספים על הפגיעה הנופית, קשים ובלתי הפיכים בחלקם, כתוצאה משימוש בשיטה זו בשטח הזיכיון, אם תיושם באופן מסחרי ובהיקף נרחב.
בין היתר באיכות האוויר, באופן ישיר כתוצאה מפליטת מזהמים תוצרי הקידוח ובאופן עקיף מייצור האנרגיה הנדרשת לצרכי הפרויקט; במי התהום, כתוצאה מזיהום האקוויפר שבשכבות עמוקות יותר משכבת הפצלים; בערכי טבע ובאיכות חייהם של תושבים ומבקרים באזור.

עוד בנושא:
עמדת החברה להגנת הטבע בנושא פצלי שמן
בין אנרגיה לסביבה

מפה  מפה

לכתבה באתר החברה להגנת הטבע

כתבות קשורות:
קודחים ובוכים: לא רוצים מדבר סעודי בחבל עדולם
רב שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם
השריפה התת-קרקעית במכרה פצלי השמן בקרבת דימונה עוד לא כובתה
קידוח הנפט המהפכני שמעורר סערה ויכול להפוך את ישראל למעצמת אנרגיה (וידאו)
האדמה בוערת בחבל עדולם
הוגשה עתירה לביטול רישיון כריית פצלי שמן בחבל עדולם
סביבה או אנרגיה: המאבק על חבל עדולם
קודחים ובוכים: לא רוצים מדבר סעודי בחבל עדולם
"פרויקט פצלי השמן בחבל עדולם טומן בחובו סכנות רבות"
עתירה לבג"ץ: לא לאפשר הפקת נפט בעדולם
מרדוק ורוטשילד ישקיעו במיזם להפקת נפט בישראל
הקידוח שמאיים על שפלת יהודה
השריפה התת-קרקעית במכרה פצלי השמן בקרבת דימונה עוד לא כובתה
קדחת השמן: מה מסתתר מאחורי קידוח הענק בשפלת יהודה?
הנפט שמשחיר את הגבעות הירוקות בעדולם
הנפט שמשחיר את הגבעות הירוקות
אסון מפרץ מקסיקו בעדולם? הכל בשם הציונות
נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה: איך לא להילחם בהתחממות גלובאלית
בשביל עדולם - אתר האינטרנט של מטה המאבק

GASLAND Trailer 2010
Gasland (the Sundance winner) - Trailer & episodes
Natural Gas From Fracking Emissions Can Double Those From Coal
Tar sands: The wrong kind of “unconventional”

המהפך של BP? הצחקתם אותנו


Comments