הממשלה יוזמת: במקום פארקים – בנייני מגורים

פורסם: 9 במאי 2013, 12:58 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 במאי 2013, 12:59 ]

תוכנית לאומית תאפשר בנייה למגורים באזורים פתוחים המיועדים לנופש. אדם טבע ודין: "אלה צעדים הרסניים שיפגעו באיכות החיים ובסביבה"

מאת צפריר רינת, 9/5/2013

הממשלה מקדמת תוכנית לאומית לדיור שתאפשר בנייה בשטחים ירוקים, תצמצם את מידת ההגנה על עצים הנמצאים בשטחים המיועדים לפיתוח ותאפשר הקלה בתקני בנייה. מדובר, בין השאר, בשטחים פתוחים ליד נתניה ורחובות, שהוגדרו כאזורי נופש מטרופוליניים. פעילים בארגונים סביבתיים הביעו חשש כבד מהשפעת התוכנית על שמירת השטחים הפתוחים בישראל וכן חשש מכך שיוזמה זו תפגע באפשרות ליישום תקנים מתקדמים בהיבטים כמו בטיחות בבנייה ושמירת הסביבה.

התוכנית החדשה גובשה במשרד ראש הממשלה ומשרד השיכון, והועברה בימים האחרונים לעיון ולהתייחסות שאר משרדי הממשלה. לפי התוכנית, בנוסף לקבינט שרים מיוחד העוסק בנושאי דיור, יוקם צוות מכמה נציגים ממשרדי ממשלה שונים שיפעיל תוכנית לאומית לקידום בניית בנייני מגורים ודירות להשכרה. עם זאת, בצוות לא יהיה נציג מהמשרד להגנת הסביבה. לפי היוזמה, יחידות הדיור יוקמו, בין היתר, על קרקע חקלאית, ובאזורי נופש מטרופוליניים בשולי הערים, שנחשבו עד היום כשטחים שמורים שאינם מיועדים לבנייה, אלא לשמש ריאות ירוקות בסביבת הערים.

לפני חצי שנה פורסמה ב-”הארץ” תוכנית של מנהל התכנון במשרד הפנים להפשיר לבנייה עשרות אלפי דונמים של שטחים פתוחים במרכז הארץ. התוכנית לא יצאה לפועל עקב התנגדות רחבה של רשויות מקומיות וארגונים סביבתיים. עתה, תוכנית הדיור הלאומי החדשה נראית כניסיון נוסף להחיות את התוכנית שסוכלה.

שטח פתוח בקרבת ראשון לציון שעלול להפוך לשכונת מגורים

במסגרת היוזמה החדשה, יורחבו סמכויות הודלי”ם (ועדות לזירוז אישור תוכניות בנייה גדולות למגורים) שיוכלו לאשר תוכניות בנייה גם בקרקעות פרטיות וכן לאשר תוכניות פינוי בינוי. כמו כן יורחבו סמכויות הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה שיוכלו לאשר תוכניות בנייה בהליך מקוצר ובהיקף רחב יותר. חברי הוועדות יוכלו להחליט בעצמם אם יש לשמור על עצים, ולא יחויבו להתייעץ עם פקיד היערות טרם, כנדרש כיום. בנוסף נקבע שקבלנים יוכלו לשלם לפקיד היערות פיצוי כספי נמוך יותר על עצים מוגנים שהם כורתים כדי לפנות שטח בנייה. הורדת הפיצוי תביא להפחתת עלויות הבנייה.

סעיף נוסף ביוזמה יאפשר לוועדות תכנון לפעול גם ללא קבלת אישור מוועדת התכנון המיוחדת לשטחים פתוחים וקרקע חקלאית הפועלת במשרד הפנים. הדבר ירוקן מתוכן את הסמכויות של ועדה זו, שהיוותה עד היום אמצעי נוסף לבחינת השפעת תוכניות בנייה על השטחים הפתוחים בישראל.

עוד צעד מתוכנן הוא הפחתת עלויות הבנייה על ידי ייעול התקנים הקיימים כיום. קבינט הדיור של הממשלה יוכל להחליט שלא לאשר תקני בנייה מסוימים אם הם יביאו לגידול בעלויות הבנייה, אלא במקרים חריגים. בהסבר שניתן להצעה זו בתוכנית נכתב, בין השאר: “אחת הסיבות לעלייה במחירי הדיור היא הכבדה ברגולציה כתוצאה מעלייה במודעות לתקני בטיחות, נגישות, בריאות וסביבה והחלתם בתקנות ללא בחינת המשמעויות הכלכליות. לאור האמור, מוצע לתת בידי הקבינט לענייני דיור את הסמכות להכריע בסוגיית אימוץ או דחייה של רגולציה חדשה בעלת השלכות על עלויות הבנייה למגורים”. הצעה זו עשויה, בין היתר, להשפיע על יישום תקן הבנייה הירוקה שאותו קידם המשרד להגנת הסביבה ואמור היה להיות מנוף לפיתוח בנייה זו. להערכת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בנייה מסוג זה יכולה לחסוך עד 30% בהוצאות חשמל ו-20% בהיקף השימוש במים.

מנכ”ל עמותת “אדם טבע ודין”, עורך הדין עמית ברכה, אמר אתמול בתגובה להצעות הנכללות בפרויקט הדיור החדש כי “תוכנית הדיור היא אכזבה גדולה למי שמצפה לפתרון בעיית מחירי הדיור ומהווה גם סכנה גדולה”. לדבריו, “כבר עתה יש במרכז הארץ שטחים גדולים שבהם אושרו לבנייה עשרות אלפי יחידות דיור שלא נבנות בגלל סיבות כמו מחסור במכוני טיהור שפכים ומחסור בתשתיות תחבורה. בדבר הזה צריך לטפל על ידי הקצאה מתאימה של משאבים, וגם לפעול לעיבוי הבנייה במרכזי הערים ובשכונות קיימות”.

ברכה הוסיף כי “במקום לעשות זאת מציעה התוכנית את הפתרון הקל של בנייה בשטחים פתוחים בקרבת הערים. שטחים אלה נועדו לנופש ופנאי לשימוש הציבור כולו כיום ואף יותר מכך בעתיד. דבר זה, יחד עם צעדים הרסניים נוספים הכלולים בתוכנית, יביא לפגיעה ודאית באיכות החיים ובסביבה בלי לתת פתרון אמיתי שלו זקוק שוק הדיור”.Comments