דו"ח מקיף על מצב הטבע בישראל: סכנה לשמורות ולגנים הלאומיים

פורסם: 3 במאי 2011, 4:57 על ידי: Sustainability Org
עודכן ב- 07:07 29/04/2011
 
שורה של ממצאים מטרידים יוצגו בקרוב על ידי המשרד להגנת הסביבה

הרוב המכריע של שטח מדינת ישראל נותר גם כיום בלתי בנוי (כ-90%), אולם בצד זאת, שמורות הטבע והגנים הלאומיים מצויים בסכנה. ממצא מדאיג זה עולה מדו"ח מצב הטבע הראשון שהוכן בישראל - המקיף ביותר שנעשה על מצב הטבע בארץ - ושיוצג בקרוב. הסיבה העיקרית לסכנה נעוצה בכך שחלק ניכר מהשמורות והגנים הלאומיים מפוצל לשטחים זעירים בהיקפם ופגיעים ביותר. כמו כן, חלק משמעותי משמורות הטבע הגדולות בנגב נמצא בתוך שטחי אימונים של הצבא.

הדו"ח החדש - שבהכנתו שותפים המשרד להגנת הסביבה והאקדמיה הלאומית למדעים - נכתב על ידי האקולוגית, ד"ר תמר אחירון-פרומקין בשיתוף ישראל טאובר, מנהל המחלקה לניהול יער ומיפוי בקרן הקיימת. הוא הוכן במסגרת פרויקט מאר"ג (מערך אקולוגי רב גורמי) המופעל בחסות האקדמיה הלאומית למדעים ואמור לשמש את המשרד להגנת הסביבה כבסיס להערכת מצב הטבע בישראל וגיבוש תוכנית לאומית לשימורו.בישראל יש כיום קרוב ל-250 שמורות טבע מוכרזות ו-76 גנים לאומיים. ביחד עם היערות היקף השטחים בעלי מעמד מוגן הוא 30% משטחה של המדינה. עם זאת קרוב ל-90% מהשטחים שנשמרו במצב טבעי משתרעים באזור הדרום בלבד. מחצית מהם נמצאים בתוך שטחי אימונים, מה שחושף אותם לפגיעות והפרעות.

מרבית השטחים הפתוחים מצפון לנגב ועד לגולן הם כתמים קטנים בהיקף ממוצע של פחות מעשרה דונם, ובהם נמצאים גם חלק משמורות הטבע. רק חמישית מהם מוגדרים כשטחים שבהם 80%-100% של השטח במצב טבעי (בניגוד לשטח פתוח חקלאי).

ההיבט החיובי בפעילות לשמירת הטבע הוא שהיערות והשמורות המוכרזים זוכים לרמת הגנה טובה. בשנים האחרונות הם תוכננו ביתר קפידה ואחת מהתוצאות היא גידול בהיקף נטיעת עצים בשנים 2005-2010. כמו כן, בשנתיים האחרונות קודמה הכרזה של יותר מעשרים גנים לאומיים ושמורות טבע חדשים.

"יש שיפור בגישה ובניהול של השטחים המוגנים", אומר ישראל טאובר. "אבל בתמונה הכוללת, הקיטוע והפיצול של השטחים הוא בעייתי ביותר וכך אי אפשר לשמור על מגוון צומח וחי". אחת הדרישות של הגופים לשמירת הסביבה בשנים האחרונות, היא להטיל מגבלות פיתוח ובינוי גם באזורים שאינם בעלי מעמד של שמורה או יער, ולשמר אותם לפחות כמסדרונות אקולוגיים שבהם יש מעבר של בעלי חיים והפצת זרעים של צמחי בר.

מהדו"ח עולה כי פעילות האדם היא הגורם הראשון להיעלמות הטבע והשטחים הפתוחים, והשפעתה ניכרת בעיקר בפעילות בנייה מצפון לנגב. במרכז מישור החוף הצטמצם שטח בריכות החורף והביצות ל-2.4 קילומטרים רבועים לעומת 27.6 קילומטרים רבועים בתחילת המאה ה-20. בסך הכל נותרו כיום בכל אזורי הארץ 298 בריכות חורף. אף שטחים שבהם צורות נוף ישראלי טיפוסי - כמו רכסי כורכר, חולות החוף, גבעות חמרה ומישורי הלס - הולכים ונעלמים.

מבין 206 מיני העופות המקננים בישראל, 45 מינים נמצאים בסכנת הכחדה. המצב גרוע עוד יותר כשמדובר ביונקים שקרוב ל-60% מהם בסכנת הכחדה, או דו חיים כמו קרפדות וסלמנדרות שיותר מ-80% מהם בסכנה.

הדו"ח החדש בדק "אתרים חמים" שבהם ריכוז גבוה במיוחד של מיני צומח וחי בסכנה, והתברר שרובם אינם מוגנים. עוד התברר כי חלק ניכר מקטעי הנחלים לא נמצא במעמד של שטח מוגן. כמו כן קיימים אזורים בלי מעמד מוגן שהם צירי תנועה מרכזיים לחיות בר וזקוקים להגנה. אחד הבולטים בהם הוא אזור עמק יזרעאל שהוא שטח חקלאי אך משמש ציר תנועה למיני יונקים רבים.

גורמים נוספים לפגיעה בטבע הם ניצול יתר כמו במקרה של דיג בים התיכון. על פי נתוני אגף הדיג במשרד החקלאות היקף הדגה בים התיכון ירד מ-4,140 טונות בשנה ב-1998 ל-2600 טונות בשנת 2007.

נוסף לכך נפגעים בעלי חיים וצמחים מפגיעות לא מכוונות כמו במקרים של שריפות או דריסות. על פי נתוני הקרן הקיימת נשרפו בעשור האחרון שטחי יער בהיקף של 337 אלף דונם. במחוז דרום של רשות הטבע והגנים נערכה בשנים 2009-2010 בדיקה של דריסת חיות בר ונמצאו קרוב לשבע מאות בעלי חיים שנדרסו, חלקם ממינים נדירים. נתון מטריד עוד יותר הוא שבכל שנה נלכדים במלכודות של ציידים כששת אלפים בעלי חיים.
 
Comments