חבל עדולם איננו מעבדת ניסויים

פורסם: 7 באוג׳ 2011, 12:17 על ידי: Sustainability Org

1.8.2011

חוות דעת מטעם האגף לתכנון כפרי-אזורי במשרד החקלאות קבעה כי קידוח נפט מפצלי השמן בחבל עדולם עלול להוות פגיעה במרחב התיירותי והסביבתי של החבל. כמו כן, מן הדו"ח של משרד החקלאות עולה צורך בקיומו של "מסמך מדיניות אנרגטי" אשר יאפשר לבחון את הצורך במימוש הפוטנציאל שבפצלי השמן.

לקריאת הדו"ח המלא של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר לחצו כאן

חתמו על עצומת התושבים נגד הרס חבל עדולם

חבל עדולם שבשפלת יהודה משתרע מעמק האלה שבצפון ועד עמק נחל גוברין בדרום. חבל זה ושכנו מדרום, חבל לכיש, הם ממרחבי השטחים הפתוחים הרצופים והיפים ביותר בישראל. שטחים אלה הינם בעלי חשיבות אקולוגית עצומה והם עתירים באתרים ארכיאולוגיים, הקשורים לתולדות עם ישראל ולקיומה של התיישבות חקלאית משגשגת באזור, כבר מימי קדם. 
בנוסף, חבל עדולם מהווה מוקד לפעילות מתרחבת והולכת של נופש, טיילות ותיירות מסוגים שונים, כולל תיירות חקלאית מתפתחת, עם דגש גובר והולך על הפיכת כל אלה למרכיב חשוב בכלכלת תושבי האזור.

משמאל: תחילת הקידוחים.
למטה: נוף חבל עדולם.

בחודשים האחרונים מקיימת חברה פרטית קידוחי ניסיון בחבל עדולם, לצורך בדיקה של הפקת פצלי השמן באזור – שכבת סלע עתירה בחומר אורגני ממנו ניתן להפיק נפט. זאת לאחר שניתן לה זיכיון ממשרד התשתיות, ללא שהתקיים כל דיון עקרוני וציבורי בעניין. כעת מבקשת החברה לבצע גם קידוחים לצורך הפקה ניסיונית של נפט משכבת הפצלים, כדי לקבוע האם יש כדאיות בהפקה מסחרית. הטכנולוגיה בה עומד להתבצע הניסוי, אמורה לאפשר חימום של המחצב בבטן האדמה והפקת נפט ללא כרייה.

בחברה להגנת הטבע רואים בחומרה את התהליך המתקיים בשפלת יהודה מתוקף חוק הנפט הארכאי והדרקוני, הנותן בידי חברה פרטית זיכיון לחיפוש ובהמשך להפיק נפט מהפצלים, מבלי שיתקיים לפני כן דיון עקרוני בנושא ומבלי יכולת של ממש לעצור את התהליך מהרגע שהחל.

החברה להגנת הטבע מתנגדת בתוקף להפיכתו של השטח הפתוח בחבל עדולם, אחד מחבלי ארץ ישראל הרגישים והמיוחדים ביותר מבחינה סביבתית, לאזור ניסויים בטכנולוגיה שהשפעותיה הסביבתיות אינן ידועות דיין, במהלך שאינו כפוף להליכים שקופים, יידוע הציבור והבטחת מעורבותו ויכולתו להשפיע על המתרחש באופן משמעותי. 

לקריאת נייר העמדה של החברה להגנת הטבע בנושא הפקת נפט מפצלי שמן לחצו כאן

לקריאה על חבל עדולם בדו"ח האיומים לשנת 2011 לחצו כאן

לכתבה באתר החברה להגנת הטבע

Comments